Angeline Miedema

Achtergrond

Angeline Miedema (1954) is opgeleid als klinisch psycholoog (KUNijmegen 1980) en post academisch geschoold in Personeelsmanagement (de Baak 1990). Zij volgde diverse bedrijfskundige en algemene managementcursussen, verandermanagement, loopbaancoaching en de basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit bij VAN OSS & PARTNERS.

Sinds 1980 heeft zij advies-, management- en directie/bestuurders-functies vervuld. Daarnaast heeft ze altijd mensen (individuen, teams) gecoached en trainingen gegeven.

In 2002 startte zij haar eigen bureau Ocke Consulting. Met veel plezier is zij in verschillende rollen actief: interim- en projectmanager, adviseur, teambegeleider, loopbaancoach, coach, conflict bemiddelaar. Het mederendeel van haar management- en advieswerkzaamheden heeft betrekking op de sectoren zorg, onderwijs en welzijn. De overige rollen vervult ze zowel in de profit als non-profit.

Drijfveer voor de rol als extern persoon

Vanaf 2009 werkt Angeline als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Haar drijfveer om in deze rol bij te dragen aan een goede en veilige werkomgeving komt voort uit haar ervaring met ongewenst gedrag als manager, bestuurslid en de zekerheid dat ongewenste omgangsvormen nooit vanzelf ophouden.

Aandacht voor beleid, organisatiecultuur, leiderschap, klachtenprocedures en commissies, helpen om de schade te voorkomen of in te perken. Zeker is dat een functie als vertrouwenspersoon, een veilige vrijplaats voor medewerkers bij iemand die hen onvoorwaardelijk steunt, zeer noodzakelijk is. Een vertrouwenspersoon bovendien die vanuit een onafhankelijke rol op organisatieniveau kan informeren en adviseren over (on-)gewenste omgangsvormen en integriteit.

Toen thema's als waardengericht leiderschap, bestuurlijke integriteit, ontwikkeling en samenwerking van mensen en organisaties steeds belangrijker werden in haar loopbaan en dit naadloos aansloot bij de thema's waar de vertrouwenspersoon zich mee bezig houdt, werd de rol van onafhankelijke en betrokken externe vertrouwenspersoon een vanzelfsprekende voor haar. Niet alleen ongewenste omgangsvormen zijn funest voor een gezond en veilig werkklimaat en een vertrouwenwekkende samenleving. Uit bekende klokkenluidersverhalen in de pers, uit verhalen over integriteitsschendingen, groot én klein, op allerlei niveaus in een onderneming, weten we van de (mogelijke) gevolgen voor individuele werknemers, voor organisaties en de maatschappij als geheel. Sinds haar (beperkte) onderzoek naar Integriteit schendingen en crisissen bij Raden van Toezicht in 2012 en haar basisopleiding bij VAN OSS & PARTNERS medio 2013 is zij ook beschikbaar als vertrouwenspersoon Integriteit.

Praktische informatie

Angeline Miedema, gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit; opgeleid bij VAN OSS & PARTNERS. Lid van de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVV) en werkzaam volgens de geldende richtlijnen.

Ocke Consulting
Nieuwe Deventerweg 7
8014 AB Zwolle
Telefoon: 06 41079442
Email: amiedema@home.nl
Regio: NL, in het bijzonder Midden, Oost en Noord NL