Basisopleidingen vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2021 kiest de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen voor een standaard basisopleiding vertrouwenspersoon. Dit is onze vierdaagse geaccrediteerde basisopleiding LVV vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit)

4-daagse basisopleiding LVV vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit


Na deze opleiding kunt u zich laten registreren tot gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon waarbij melders terecht kunnen voor ongewenste omgangsvormen én voor integriteitsschendingen.


Dit levert meerwaarde op voor de melder en voor de organisatie.

Het vraagt om extra kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon. In de opleiding worden deze helder uitgewerkt.

U krijgt inzicht in het verschil van taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen van beide rollen. Daarnaast wordt er gewerkt aan houdingsaspecten, competenties en specifieke gespreksvaardigheden.

.

geaccrediteerd

Bekijk opleiding

3-daagse opleiding vertrouwenspersoon
integriteit


Dit is geen basisopleiding die leidt tot certificering. Het is een gespecialiseerde opleiding voor de vertrouwenspersoon die alleen de functie van vertrouwenspersoon integriteit op zich neemt.
We verzorgen deze opleiding alleen in company.

De vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitsschendingen op een veilige wijze te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand.

Vanuit de wet Huis voor Klokkenluiders mag de melder met de vertrouwenspersoon sparren. De vertrouwenspersoon helpt dan de melder een eigen afweging te maken over wel of niet melden volgens de meldregeling van de organisatie of een andere weg te bewandelen.

geaccrediteerd als 2-daagse nascholing

Bekijk opleiding

Kenmerken:

 • U wordt volledig toegerust met kennis en vaardigheden voor het vakmanschap van vertrouwenspersoon.
 • Wij leiden u op voor zowel de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als de functie van vertrouwenspersoon integriteit.
 • Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan een medewerker terecht voor ongewenst gedrag van collega's, dat als grensoverschrijden en kwetsend wordt ervaren en waardoor hij/ zij zich niet meer veilig voelt. Er wordt schade gedaan aan de persoon zelf.
 • De vertrouwenspersoon integriteit biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitschendingen in de organisatie veilig te melden of om hierover te sparren. Het gaat om misstanden die schade doen aan de organisatie.

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

 • Bevlogen, persoonlijk, deskundig, praktijkgericht, diepgang, humor
 • Kleine groep voor maximaal persoonlijk leerrendement
 • Gerenommeerd juristen
 • Materiedeskundige acteurs
 • Registertrainer NOBTRA en Kiwa Keurmerk
 • Robuuste kwaliteit voor een scherpe prijs! Lees evaluaties
 • Vrijgesteld van BTW
 • Consultatie na de training

Wat vinden onze deelnemers van de opleiding Vertrouwenspersoon?