Cultuuronderzoek

'Ik weet dat er op die afdeling van alles speelt maar ik kan er zo weinig mee.'

Zowel Hakan Honders als Inge te Brake kunnen voor u een cultuuronderzoek of - zoals Hakan het ziet- een weerbaarheidscan van de cultuur van de organisatie uitvoeren.
U leest eerst de algemene werkwijze die Inge hanteert. Daarna leest u over de accenten die Hakan legt.

Cultuuronderzoek

Zowel vertrouwenspersonen als leidinggevenden ervaren regelmatig dat er iets speelt op de afdeling en zitten hier vaak mee in hun maag. Vertrouwenspersonen horen het van melders die er niets mee willen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Leidinggevenden krijgen een onbehaaglijk gevoel door aanhoudend hoog ziekteverzuim, onverklaarbaar verloop, alarmsignalen vanuit de OR of een vaag bericht van een vertrouwenspersoon die aangeeft dat het rommelt op een afdeling maar dat de vertrouwenspersoon er verder niets over kan zeggen vanwege de vertrouwelijkheid.

Signalen te over maar wat kan je er mee?

De werkgever heeft vanuit de Arbowet van 2007 de verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkplek en Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA) en beleid te voeren op voorkomen en beperken van PSA. Daartoe dient hij de arbeidsomstandigheden regelmatig te toetsen en onderzoek te verrichten naar de omgangscultuur. Een goed werkgever dient te weten hoe zijn medewerkers deze ervaren. Hij heeft daarvoor verschillende instrumenten tot zijn beschikking onder andere aan de RIE of het MTO (risico-inventarisatie en evaluatie) of het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek). De werkgever kan specifieke vragen toevoegen over de omgangsvormen. Adviseren van de deskundige over de juiste vragen en de mogelijke uitkomsten zijn vaak op zijn plaats.

Soms is er echter meer nodig en is een cultuuronderzoek op zijn plaats

Een onderzoek naar hoe het is gesteld met de sociale veiligheid op die specifieke werkplek of afdeling kan worden uitgevoerd.

'De cultuur van een organisatie' is onzichtbaar en toch aanwezig. Meer dan dat. Die cultuur kan in belangrijke mate bijdragen aan het succes van een organisatie, of het gebrek daaraan. De cultuur bepaalt hoe er gewerkt wordt en hoe medewerkers en leidinggevenden met elkaar en met klanten omgaan. De cultuur bepaalt of mensen zich wel of niet veilig voelen op de werkplek.

Cultuuronderzoek brengt de cultuur van een organisatie in beeld. Maakt duidelijk waarom er gewerkt wordt als er gewerkt wordt, waarom een bepaalde omgang, communicatie en wijze van leidinggeven overheerst en welke waarden en overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Het richt zich niet alleen op wat zichtbaar is, maar ook op de waarden, overtuigingen en veronderstellingen van individuele medewerkers.

Cultuuronderzoek kan de aanleiding zijn voor het bespreekbaar maken van de ongewenste) omgangsvormen en (vaak onbewuste) motieven die keuzes en handelswijzen sturen. Met cultuuronderzoek wordt vastgesteld wat de kenmerken van een organisatie of een afdeling zijn, hoe die kenmerken zich verhouden tot gewenste omgangsvormen, het recht op een veilige werkplek en de doelstellingen van de organisatie. Cultuuronderzoek levert ook aanwijzingen op over de vraag wat medewerkers en leidinggevenden zouden moeten veranderen om de omgangsvormen, aanspreekcultuur, samenwerking, veiligheid en de effectiviteit van de organisatie te bevorderen.

Wat wilt u weten?

Cultuuronderzoek op maat

Cultuuronderzoek wordt op maat verricht worden naar gelang de vraag en het doel van het onderzoek binnen de organisatie. Het kan meer of minder uitgebreid zijn. Het hangt ook samen met de samenstelling van het personeel en de structuur van de organisatie. Met de opdrachtgever zoeken we samen naar de beste methode van onderzoek. Het kan gaan om een schriftelijke vragenlijst of interviews met alle medewerkers of met sleutelfiguren. Of een combinatie van vragenlijsten en interviews.

U krijgt na het onderzoek een het rapport met onze bevinden en onze adviezen om weer te komen tot een veilig productief werkklimaat en een open aanspreekcultuur.

Weerbaarheidsscan

Hakan Honders heeft een specifieke visie op en aanpak van cultuuronderzoek.
"Ik spreek liever van een weerbaarheidsscan dan van cultuuronderzoek, omdat dit mijn visie beter uitdrukt. Namelijk organisaties helpen te werken aan een weerbare cultuur die de kans op niet integer gedrag en ongewenste omgangsvormen verminderen. Dus werken vanuit zorg en bescherming."

Lees meer over de weerbaarheidsscan

Meer informatie

Neem conact op met
Inge te Brake ingetebrake@me.com of bel Inge op 06 53 722 494
Hakan Honders hakanhonders@indehaeck.nl of bel Hakan op 06 54 371 595 als u nog vragen heeft of van gedachten wilt wisselen over het uitvoeren van een cultuuronderzoek in uw organisatie.

Ook kunt u contact opnemen met Marcel van Oss info@trainingvanoss.nl