Geertje Spijkerman

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Geertje Spijkerman, woonachtig in Leeuwarden en sinds 2016 naast haar reguliere werk ook als zelfstandige werkzaam.

Als adviseur omgangsvormen, vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit, bemiddelaar, coach, cultuuronderzoeker, intervisiebegeleider en trainer volgt ze haar hart. Er zijn voor hen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daar waar nodig biedt Geertje haar expertise aan. Zowel aan leidinggevenden in het creëren en behouden van die veiligheid als aan allen die onveiligheid ervaren. Vooral haar positieve instelling, humor en Friese nuchterheid zijn haar kenmerkende eigenschappen.

Door het volgen van verschillende opleidingen en 20 jaar werkervaring op het gebied van omgangsvormen heeft ze haar expertise en kennis opgedaan. Daarnaast heeft ze de HBO opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond.

Motivatie

Privé is Geertje geconfronteerd met het verlies van haar man door suïcide. Ze is mede-auteur van het boek 'Radiostilte, de suïcide van een politieman' (www.radiostilteaub.nl) . In dit boek beschrijft ze haar ervaringen als naaste van iemand met depressieve gedachten en als nabestaande van iemand die suïcide heeft gepleegd. Vanuit de organisatie wordt belicht hoe collega's en leidinggevenden omgaan met suïcidaal gedrag van een collega. Tevens wordt in dit boek door deskundigen uitgelegd wat maakt dat iemand suïcide kan plegen.

Werkterrein

Geertje werkt als adviseur psychosociale arbeidsbelasting waarbij zij zich vooral richt op preventie, zorg en nazorg m.b.t. suïcidaliteit. Vertrouwenspersonen kunnen ook te maken krijgen met mensen die suïcidale gedachten dan wel gedrag vertonen. Reden voor Van OSS & PARTNERS om samen met Geertje de nascholing 'Suicidepreventie door vertrouwenspersonen' te ontwikkelen. In deze training worden handvatten aangereikt hoe een vertrouwenspersoon kan handelen bij confrontaties op het gebied van suïcidaliteit.

Geertje Spijkerman is gecertificeerd vertrouwenspersoon en lid van de Landelijke Vereniging Voor Vertrouwenspersonen.

nascholing suicidepreventie

E-mail: info@fidusje.nl

website: https://www.fidusje.nl/