Hakan Honders

Waar ik in geloof

'Integriteit is doen wat juist is, zelfs als niemand kijkt'. Dit gaat echter niet vanzelf. Wat zien we in de praktijk? Regels in organisaties over integriteit en (on)gewenste omgangsvormen worden vaak vastgelegd in procedures, regelingen en gedragscodes. Toch is dit geen garantie dat het bewustzijn structureel op peil blijft in organisaties. En daarbij, wat is het juiste gedrag? Veel praktijksituaties zijn niet rood of groen of zwart-wit. Of als een misstand of ongewenst gedrag wel duidelijk is, vormt dat vaak het begin van de zoektocht naar een passende oplossing.

Als trainer, adviseur en vertrouwenspersoon ondersteun ik met veel passie en overtuiging organisaties om een integere en veilige cultuur te creëren, waarin:

Ik kom als trainer en adviseur graag tot duurzame verbeteringen in plaats van 'quick fixes'. En als vertrouwenspersoon hecht ik er aan om medewerkers écht het gevoel te geven naast hen te staan als zij behoefte hebben aan begeleiding. Ik bied hen een luisterend oor en geef hen de ruimte om hun zorgen en dilemma's te bespreken en vanuit eigen kracht te komen tot werkbare oplossingen.

Wat voeg ik toe?

De afgelopen jaren heb ik mij in afwisselende rollen als trainer, adviseur, compliance & ethics officer en toezichthouder bezig gehouden met ethiek, (on)gewenst gedrag en cultuur in organisaties. Door mijn veelzijdige opleidingsachtergrond en werkervaring ben ik in staat om gedragswetenschappelijke inzichten en eigen ervaringen op een praktische, inspirerende en effectieve manier toe te passen in onderzoeks-, advies- en trainingsopdrachten.
Ik maak makkelijk verbinding met professionals van operationeel niveau tot senior management. Ik spreek verschillende 'bedrijfs-talen', omdat ik zowel in of voor de commerciële als de (semi) publieke sector heb gewerkt.
Ik houd er van om bijvoorbeeld een onderwerp als integriteit - dat vaak als lastig en abstract wordt ervaren - concreet te maken. Waar het kan met een vleugje humor en waar het moet met de nodige scherpte. Als teamcoach werk ik ook graag aan het versterken van de communicatie, samenwerking en groepsdynamiek in teams, omdat deze van grote invloed zijn op integriteit en ongewenste omgangsvormen binnen organisaties.

Profiel

Creatief, veelzijdig, denken én doen, betrokken, resultaatgericht
Mijn werkgebied als vertrouwenspersoon is midden-Nederland en de Randstad.

Contactgegevens

Indehaeck
Telefoon: 06-54371595
E-mail: hakanhonders@indehaeck.nl
Website: www.indehaeck.nl