Leiderschap: omgangsvormen en integriteit

Gedrag creëert gedrag. Dus is het als leidinggevende van belang om voortdurend te kijken naar het eigen gedrag en dat van de medewerkers. Gedrag kan veel schade aanrichten: onveiligheid, misstanden, minder productiviteit, slechte samenwerking, geen werkplezier, onprofessionele dienstverlening, imagoschade etc. Werkt u als leidinggevende in het voorportaal aan professioneel gewenst gedrag of blust u brandjes? Realiseer gewenste omgangsvormen en integer gedrag!

Voor wie:

Voor leidinggevenden die hun leiderschap willen optimaliseren en willen werken aan professioneel, gewenst en integer gedrag en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden adequaat in willen zetten.

Kleine groep: Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers voor maximaal leerrendement en optimale persoonlijke aandacht.

Resultaat:

De opleiding:

Met behulp van situaties uit de praktijk, worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenst gedrag via afwisselende werkvormen, onder de loep genomen. De training richt zich ook doorlopend op de eigen morele fitheid en de verplichtingen voor leidinggevenden vanuit Arbowet, de Wet huis voor Klokkenluiders en het eigen beleid van de organisatie. De taken van leidinggevende en vertrouwenspersoon, de beschikbare instrumenten worden verhelderd. De benodigde vaardigheden voor de effectieve inzet van de verschillende instrumenten van de leidinggevende, worden met acteur getraind. Op maat worden vele handvatten aangereikt.

1 of 2-daagse opleiding 'Leiderschap: omgangsvormen en integriteit':

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers of in overleg

Duur: 1 of 2 dagen

Niveau: minimaal MBO+/ HBO/ Universitair

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl