Leiderschap: reorganisatie

De reorganisatie is onontkoombaar.
Het bericht slaat in als een bom.
Daarna is het stil.
Er gaapt een gat tussen het eerste bericht over reorganisatie en het sociaal plan.
Medewerkers voelen zich aan hun lot overgelaten.

Voor wie:

Voor iedere leidinggevende die te maken krijgt met (de begeleiding van) een reorganisatie.

'Ik zou graag mijn verhaal kwijt willen, bij iemand die écht luistert en mij begrijpt. Die niet bang is voor emoties... Waar ik geen risico loop voor mijn positie... Iemand met wie ik alles op een rijtje kan zetten .'

Het opleiden voor leidinggevenden die te maken krijgen met een reorganisatie is een nieuwe loot aan onze tak. We bieden een gedegen training om je alle facetten van de functie eigen te maken.

Resultaat:

De opleiding:

Door als organisatie pro actief, in het voorportaal het proces te begeleiden, kan veel schade worden voorkomen. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het uitdragen van urgentie, ambitie en het op gang brengen van effectieve communicatie. Dit heeft als doel ruimte en kracht te creëren bij de medewerkers die vertrekken en hernieuwde bezieling te genereren bij de medewerkers die blijven.

1-daagse opleiding 'Leiderschap: reorganisatie':

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl