Mariet Geurts

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Mariet Geurts. Zij is eigenaar van bureau Competent www.competent-db.nl en geeft bijscholingen met als specialisaties 'communicatie' en 'kwetsbare kinderen/volwassenen'. Daarnaast is zij gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Mariet

Sinds een aantal jaren vervult zij de taak van vertrouwenspersoon. In haar contacten met de medewerker/leerling /cliënt vindt zij het belangrijk dat de ander zich veilig voelt om zijn (onplezierige) ervaringen te delen. Hierbij vindt ze het essentieel dat de ander zijn verhaal kan vertellen, zonder oordeel en zonder oplossingen van mijn kant. Ze helpt de ander wel om duidelijkheid en inzicht te krijgen in de situatie ten aanzien van hetgeen verteld is. De ervaring leert dat vervolgens de vervolgstappen “vanzelf” komen. Het is de medewerker/leerling/cliënt zelf die bepaalt wat een eventuele vervolgstap is, al dan niet met ondersteuning van Mariet als vertrouwenspersoon.

Beroep en opleidingen

Informatie

Mariet Geurts
Mobiel: 0627434965
Adres: De Schietberg 15, 5051 NZ Goirle
Email: info@competent-db.nl