Marlout Corba

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Marlout Corba, directeur van JCC Consulting. Haar opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit heeft zij bij VAN OSS & PARTNERS gevolgd.

Marlout Corba is jurist, mediator en gecertificeerd externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens is zij lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Marlout is werkzaam als vertrouwenspersoon/ adviseur voor sporters, sportverenigingen en sportbonden onder de koepel van NOCNSF. De Externe Klachtencommissie, een onafhankelijke klachtencommissie voor medewerkers in het geval van een formele klacht, is door haar opgericht.

Daarnaast is Marlout Corba bestuursvoorzitter van de VKIG (Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg).

Zij heeft een brede management ervaring in het bedrijfsleven en vooral in non-profit organisaties in de gezondheidszorg.

Relaties met en tussen mensen staan voor haar centraal. Of het nu gaat om het verbeteren van samenwerking, het optimaliseren van de communicatie, het verbeteren van processen, het oplossen van geschillen of het aankaarten van ongewenst gedrag. Zij gaat uit van mogelijkheden en van de kracht van mensen.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Met ongewenste omgangsvormen wordt ook wel grensoverschrijdend gedrag bedoeld zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Als Vertrouwenspersoon Ongewenste Gedrag is Marlout inzetbaar bij het ondersteunen van medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag. Zij biedt opvang, een luisterend oor, helpt de melder een keuze te maken in het omgaan met de ongewenste situatie.

Vertrouwenspersoon Integriteit

Medewerkers kunnen ook misstanden signaleren binnen een organisatie. Dit heeft te maken met integriteit waarbij zowel de organisatie als de medewerker zich steeds meer bewust worden van de eigen cultuur, de eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op het naleven van waarden en normen binnen een organisatie. Hierbij kan de Vertrouwenspersoon integriteit (VPI) een belangrijke rol spelen om de medewerker te helpen om integriteitdilemma's te onderzoeken en een keuze te maken voor het verdere verloop.

Informatie:

mr. Marlout Corba
Telefoon: 06 53927978
Amstelveen, Noord Holland

Email: m.corba@jccconsulting.nl

www.jccconsulting.nl
www.deexterneklachtencommissie.nl