Nascholing vertrouwenspersoon en suicidepreventie

1-daagse nascholing (geaccrediteerd)

'Suïcide stopt de pijn niet, het geeft het door aan een ander'

Vertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in het mogelijk voorkomen van suïcides. Zij zijn de aangewezen personen die drempelverlagend werken en die snel in vertrouwen worden genomen. Maar wat doe je als iemand jou in vertrouwen vertelt dat hij/zij suïcidale gedachten heeft (gehad)? In hoeverre durf jij zelf over suïcide, zelfmoord of zelfdoding te praten? Wat roept een gesprek over dit onderwerp bij jezelf op aan eigen ervaringen? Hoe ga je om met de valkuilen die bij een dergelijk vertrouwelijk gesprek zich kunnen voordoen? En hoe herken je iemand die suïcidaal is? Je bent geen hulpverlener maar verwijst door. Hoe verwijs je door? Al deze items komen aan de orde in deze training.

Lees de column van Marcel van Oss: Te paard, met een touw...

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon:

De nascholing Vertrouwenspersonen en suicidepreventie is bedoeld voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en toegerust willen zijn voor hun rol bij suicidepreventie. Geaccrediteerde nascholing!

Eisen:

De opleiding is bedoeld voor opgeleide vertrouwenspersonen. Bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

cursusdata en inschrijven

Beoogd resultaat nascholing:

De training:

In de training is alle ruimte voor de theorie, het oefenen van gesprekvoering en voor reflectie.
We oefenen zonder acteurs maar met alle deelnemers. Hierbij worden rollen van vertrouwenspersoon en van een suïcidaal persoon met elkaar afgewisseld.

De training is onder anderen gericht op de taakgebieden opvang en begeleiding en op het taakgebied gevraagd en ongevraagd adviseren.

De training is opgebouwd uit meerdere onderdelen waarin houding, kennis, vaardigheden en doorverwijzen in relatie tot suïcidaliteit behandeld worden.

  1. In het eerste deel van de training worden de actuele kennis, houding en vaardigheden geïnventariseerd door het delen van persoonlijke en professionele ervaringen met suïcidaal gedrag. Na deze uitwisseling in de groep vindt een eerste oefenronde plaats om te ervaren tegen welke problemen de vertrouwenspersonen in de dagelijkse praktijk kunnen aanlopen in het contact maken met een suïcidaal persoon.
  2. Het tweede deel van de training is ingericht op kennisoverdracht. Dit deel start met een overzicht van de theorie over suïcidaal gedrag. Aan de orde komen: epidemiologie, het suïcidale proces, risico verhogende en beschermende factoren en zichtbare en onzichtbare signalen.
  3. In het derde deel doen de deelnemers nog twee oefenrondes om zich de belangrijkste vaardigheden in het spreken met suïcidale mensen eigen te maken. Er wordt o.m. geoefend hoe de suïcidale persoon zich (weer) kan verbinden met derden.
  4. Tijdens het vierde deel van de training zal de trainer specifieke verwijsroutes voor de vertrouwenspersonen bespreken.

Een belangrijk deel van de training bestaat uit oefenen in tweetallen. Doel hiervan is dat de medewerkers al tijdens de training een leercurve bij zichzelf opmerken. Door herhaling en verdieping van de stof zal de drempel voor het later toepassen van het geleerde verlagen

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

1 daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon en suicidepreventie = 8 uur

Open inschrijving: maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting: maximaal 2 uur per trainingsdag

Kosten: 1-daagse € 380,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: Utrecht of in-company

Werktijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau

cursusdata en inschrijven

Eventueel In Company

Nascholingen kunnen wij eventueel ook bij u in company te verzorgen. Wij leveren maatwerk, dus neem voor informatie of een offerte contact op via info@trainingvanoss.nl

Aantal deelnemers in-company: bij voorkeur tussen de 4 en 10 deelnemers