Surendra Chotkan

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Surendra Chotkan

Achtergrond

Als je je als mens niet gehoord voelt en je stem niet vrijuit kunt laten horen, dan heeft dat een impact op je welzijn, gezondheid, energie en de betrokkenen om je heen. In een werkomgeving kom je verschillende meningen, leiderschapsstijlen, omgangsvormen tegen die je dit gevoel kunnen geven en als een ongewenste omgangsvorm ervaren kunnen worden. Ik heb dat effect ook zelf ervaren in zowel familiebedrijven als “reguliere” bedrijven en organisaties. Het belang van je gehoord voelen en te kunnen sparren met een externe persoon, heb ik zelf als een enorme opluchting ervaren. Ik vind het enorm belangrijk dat je je stem in vertrouwen mag laten horen, dat je je erkend en gehoord voelt. Je mag als mens je weg zoeken daarin, je mag sparren over en de tijd nemen voor wat voor jou de beste weg is.

Daarnaast vind ik samenwerking een belangrijk thema. Hoe kunnen mensen (weer) met elkaar samenwerken om de beste oplossingen te kunnen bedenken. Wat is nodig om samen te kunnen werken? Hoe krijg je beweging in een (vastgelopen) proces waar meerderen bij betrokken zijn. De wisselwerking tussen wat een individu zelf in de situatie kan betekenen en wat de organisatie daarin kan bieden, boeit mij. Vandaar dat ik ook organisaties ondersteun als het gaat om informeren, adviseren en ontwikkelen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Werkwijze

Helderheid creëren door te luisteren en samen te onderzoeken wat de situatie is, wat het met de betrokkene(-n) doet en wat de betrokkene zelf wil in deze situatie. Ik ben geïnteresseerd, betrokken, onafhankelijk en rustig.

Achtergrond

Sinds 2011 ben ik als zelfstandige zonder personeel werkzaam. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in waarom en hoe mensen de dingen doen zoals ze dat doen. Ik kom uit een Surinaams-Hindoestaans gezin en ben op jonge leeftijd vanuit Suriname naar Nederland gekomen. De complexiteit van verschillende culturen en verschillende waarden en opvattingen hebben me gedreven om mezelf te ontwikkelen hierin. Het leren omgaan en samenwerken met anderen vanuit je authenticiteit was en is mijn drijfveer. Ik heb werk gemaakt van het ondersteunen van mensen in het kunnen doen wat ze graag willen doen en in het terugnemen of hervinden van de eigen stem en/of eigen regie. Dit doe ik in de rollen van coach, facilitator van Familiegroepsplan voor de St. Public Balance en natuurlijk extern vertrouwenspersoon.
Ik ben afgestudeerd indoloog en heb diverse opleidingen en cursussen gedaan met als doel het ondersteunen van mensen als zij ervaren dat ze klem zitten. Verder ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon en lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Ik werk conform de geldende richtlijnen.
Mijn werkgebied is Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en omgeving Nijmegen. Overige gebieden in Nederland in overleg.

Contact

Surendra Chotkan:

M: 06 - 31 51 37 49

E: surendra.chotkan@gmail.com

W: www.surendra.nl