Medewerkers: Theater: 'Stop, ander gedrag!'

'Eigenlijk kan het niet, dat gedrag.
Dat ziet iedereen.
Zo doe je dat niet.
Hoe kun je daar nou het beste op reageren?'

Collega's die tegen de lamp lopen verzuchten weleens: 'Ja, ik zat fout, die maatregel heb ik verdiend en natuurlijk is het mijn verantwoordelijkheid. maar ik zou willen dat een van mijn collega's de moed had gehad om mij er op aan te spreken. Dan was het waarschijnlijk niet zo ver gekomen.' We zien allemaal weleeens gedrag bij collega's dat niet klopt. De theaterwerkvorm 'regiemodel' biedt een aanstekelijke vorm, om een cultuur te creëren, waarin je makkelijk roept: 'stop' en een gesprek aan gaat over het gedrag wat je signaleert.

Voor wie:

Voor elk team dat weer op scherp gezet wil worden in het signaleren en bespreekbaar maken van gedrag dat eigenlijk niet kan.

Resultaat:

Werkwijze:

In theaterscene worden situaties neergezet uit de eigen dagelijkse praktijk. We werken met het regiemodel. Nadat de deelnemers een maal de situatie hebben kunnen aanschouwen, krijgen zij vervolgens de regie in handen. Op het moment dat het gedrag of de wijze van aanspreken in jouw ogen niet optimaal is, dan roep je stop en je geeft de acteur die gecoacht wordt een aanwijzing over hoe het ook anders kan. Doorlopend is ieder aan zet in het onderzoek hoe het bespreken van gedrag nog beter kan. Naast het opfrissen van de aanspreekcultuur werken we aan het authentiek toepassen van de vaardigheden. We richten ons ook op de morele fitheid van ieder en de wijze waarop je met elkaar de randvoorwaarden schept voor een open aanspreekcultuur. Ieder staat als persoon centraal. Essentiële vragen hierbij zijn: wie ben ik, wie wil ik zijn, geef ik wel zoveel ruimte, vertrouwen en veiligheid als ik denk? Hoe kan ik dat veranderen? Hoe kan ik mijn invloed aanwenden voor een betere aanspreekcultuur? Hoe kan ik zorgen dat al mijn collega's die verantwoordelijkheid ook nemen?

1-daagse workshop 'Stop, ander gedrag':

Trainingslocatie: In Company

Aantal deelnemers: maximaal 20, of in overleg

Denkniveau: voor iedereen geschikt

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl