Verlies- en rouwbegeleider

Onze trainers Hannie Kraan en Willem Minkels verzorgen ook (persoonlijke) begeleiding bij verlies en rouw. Vertrouwenspersonen kunnen naar hen doorverwijzen. Hieronder vertellen Hannie kraan (Kraconsult) en Willem Minkels (De Roestenburgh) ieder over hun visie en werkwijze.

Visie Hannie Kraan

'Rouw is een reactie op verlies. De achterkant van hechting. Als je gehecht bent aan geliefde personen, een baan, je gezondheid of materiële zaken die voor jou heel betekenisvol zijn, is het logisch dat een verlies heftige emotionele reacties op kan roepen.'

Rouw is heel persoonlijk. Net als een vingerafdruk is ieder rouwproces anders. Er is ook veel wat in ieder rouwproces terugkomt.
Er is geen vast patroon voor rouw maar er zijn wel een aantal taken waaruit een rouwproces bestaat. Daar is geen vast volgorde voor. Ze lopen door elkaar heen en komen soms weer terug.
Die taken kunnen als volgt worden benoemd:

In het rouwproces zijn er twee werkelijkheden die om aandacht vragen:

Het is belangrijk dat beide zaken aandacht krijgen, dat je het verdriet durft toe te laten en tegelijkertijd je leven weer op de rails komt.

Rouwen moet je zelf doen. Wel is het fijn als je het niet alleen hoeft te doen omdat je steun krijgt uit je directe omgeving. Iedereen kan deze zorg (rouwzorg) geven. Rouw is een normale rectie op abnormale omstandigheden. Rouw is geen ziekte.
Soms lijkt rouwzorg niet genoeg. Niet de ernst van het verlies maar de (on)balans tussen draagkracht en draaglast kan maken dat de rouwende persoon baat kan hebben bij begeleiding door een rouwbegeleider. De begeleiding helpt dan om met een steuntje in de rug gericht (met concrete opdrachten) te werken aan de genoemde rouwtaken.

Hannie Kraan is opgeleid om speciaal dit werk te doen. Zij is in januari 2016 afgestudeerd bij het LSV (landelijk steunpunt verlies). De tweejarige opleiding die zij daar volgde is erkend op post HBO niveau en door CPION geregistreerd. Hannie volgde meerdere opleidingen. Haar CV kunt u lezen op www.kracoconsult.com

Hannie woont en werkt in Maarn. Ze heeft een praktijkruimte aan huis.
In overleg met betrokkene wordt gekeken welke begeleiding er nodig is en hoeveel sessies daarvoor nodig zijn. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. Daarna is het tarief € 50,- per sessie voor particulieren en € 80,- per sessie voor werkgevers. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW (21%).
N.B. Er mogen nooit financiële redenen zijn om geen rouwbegeleiding te krijgen. Tarieven zijn dus bespreekbaar.

Visie Willem Minkels

'Wanneer is rouwbegeleiding nodig en wat biedt De Roestenburgh?'

De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies, in welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben. Rouwbegeleiding helpt in het omgaan met verlies.
Een vaak onderschatte vorm van een verlies, is het verliezen van je veilige werkomgeving.

Iedereen die zich bij een Vertrouwenspersoon meldt, wordt hiermee geconfronteerd.
Ook deze vorm van verlies dient verwerkt te worden. Vaak lukt dat met behulp van je omgeving. Maar soms lukt dat niet. In die gevallen is het verstandig professionele hulp in te schakelen.
De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt, richt zich niet alleen op het weer normaal kunnen functioneren, maar gaat een stap verder. Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk. Zonder dat, kan de draad van het dagelijks leven niet opgepakt worden. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat je vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwbegeleiding doet er alles aan om de energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt er voor dat je weer sterk in het leven kan staan. Nu én in de toekomst. Mijn inspanningen zijn erop gericht je daarbij te ondersteunen.

Als rouwtherapeut help ik je bij het verwerken van een verlies en help ik je het leven met acceptatie van het gebeurde weer vol energie op te pakken. Op basis van één of meerdere bijeenkomsten geef ik inzicht in het verlies en hoe er tot op heden mee om werd gegaan. Niet dat de manier waarop tot aan dat moment gerouwd werd, fout was. Samen kijken we naar het verlies en de stappen, die je mogelijk kunt zetten om dit verlies te verwerken en wel zodanig dat het niet langer je leven blokkeert.

Meer informatie:

Hannie Kraan

Plattenberg 2
3951AR Maarn
Tel 0343 - 443 489 / 06 - 38 90 91 70
www.kracoconsult.com

Hannie Kraan verzorgt voor VAN OSS & PARTNERS de nascholingen:

Vertrouwenspersoon en (ziekte-)verzuim

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

Meer informatie:

Willem Minkels

e-mail: info@deroestenburgh.nl

telefoon: 06 - 23 42 29 29

website: www.deroestenburgh.nl