Verlies- en rouwbegeleider

Onze trainer Hannie Kraan verzorgt ook (persoonlijke) begeleiding bij verlies en rouw. Vertrouwenspersonen kunnen naar haar doorverwijzen. Hieronder vertelt Hannie kraan (Kraconsult) over haar visie en werkwijze.

Visie Hannie Kraan

'Rouw is een reactie op verlies. De achterkant van hechting. Als je gehecht bent aan geliefde personen, een baan, je gezondheid of materiële zaken die voor jou heel betekenisvol zijn, is het logisch dat een verlies heftige emotionele reacties op kan roepen.'

Rouw is heel persoonlijk. Net als een vingerafdruk is ieder rouwproces anders. Er is ook veel wat in ieder rouwproces terugkomt.
Er is geen vast patroon voor rouw maar er zijn wel een aantal taken waaruit een rouwproces bestaat. Daar is geen vast volgorde voor. Ze lopen door elkaar heen en komen soms weer terug.
Die taken kunnen als volgt worden benoemd:

In het rouwproces zijn er twee werkelijkheden die om aandacht vragen:

Het is belangrijk dat beide zaken aandacht krijgen, dat je het verdriet durft toe te laten en tegelijkertijd je leven weer op de rails komt.

Rouwen moet je zelf doen. Wel is het fijn als je het niet alleen hoeft te doen omdat je steun krijgt uit je directe omgeving. Iedereen kan deze zorg (rouwzorg) geven. Rouw is een normale rectie op abnormale omstandigheden. Rouw is geen ziekte.
Soms lijkt rouwzorg niet genoeg. Niet de ernst van het verlies maar de (on)balans tussen draagkracht en draaglast kan maken dat de rouwende persoon baat kan hebben bij begeleiding door een rouwbegeleider. De begeleiding helpt dan om met een steuntje in de rug gericht (met concrete opdrachten) te werken aan de genoemde rouwtaken.

Hannie Kraan is opgeleid om speciaal dit werk te doen. Zij is in januari 2016 afgestudeerd bij het LSV (landelijk steunpunt verlies). De tweejarige opleiding die zij daar volgde is erkend op post HBO niveau en door CPION geregistreerd. Hannie volgde meerdere opleidingen. Haar CV kunt u lezen op www.kracoconsult.com

Hannie woont en werkt in Maarn. Ze heeft een praktijkruimte aan huis.
In overleg met betrokkene wordt gekeken welke begeleiding er nodig is en hoeveel sessies daarvoor nodig zijn. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. Daarna is het tarief € 50,- per sessie voor particulieren en € 80,- per sessie voor werkgevers. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW (21%).
N.B. Er mogen nooit financiële redenen zijn om geen rouwbegeleiding te krijgen. Tarieven zijn dus bespreekbaar.

Meer informatie:

Hannie Kraan

Plattenberg 2
3951AR Maarn
Tel 0343 - 443 489 / 06 - 38 90 91 70
www.kracoconsult.com

Hannie Kraan verzorgt voor VAN OSS & PARTNERS de nascholingen:

Vertrouwenspersoon en (ziekte-)verzuim

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw