VERVALLEN - OUDE 2-daagse VPI - VERVALLEN - VERVALLEN -

Schrijf hier in

Dit is een door het Keurmerkinstituut geaccrediteerde nascholing (accreditatienummer: VP-0216) voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd en levert 9 BNS uren.

Cursustijden: 9:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)


Cursusdata

Op dit moment zijn er geen data beschikbaar voor deze cursus.