Adviseur bij melding

.

"We kregen als organisatie een melding van ongewenste omgangsvormen. Wat is de juiste aanpak?"

.

Het adviseren van organisaties bij een melding of bij het implementeren van het beleid behoort niet tot ons reguliere aanbod. Wij kunnen u wel in contact brengen met materiedeskundige adviseurs.

We worden regelmatig gebeld om advies door leidinggevenden wanneer zij een melding binnenkrijgen. Bovenstaande vraag is een goede vraag, want een afhandeling van een melding is een precair proces. Dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid om ieders rechten en belangen recht te doen.

Het is beter u te laten begeleiden door een materie-deskundige adviseur, dan vast te lopen bij het behandelen van een melding. We lezen regelmatig in de media hoe de aanpak van een melding van ongewenste omgangsvormen volledig ontspoort. Handelingsverlegenheid kan leiden tot grote schade voor alle partijen. Vaak is dit te voorkomen door deskundige begeleiding bij alle stappen in dit proces. Elke situatie en elk proces is anders. Dit vraagt om doorlopende afstemming, bijsturing en maatwerk.

Download hieronder gratis onze handout over de inzet van een adviseur bij een melding. Hierin staan ook contactgegevens.

.

Download dit document