Externe onderzoeken: de mogelijkheden

Het uitvoeren van de hieronder toegelichte onderzoeken behoort niet tot ons aanbod. U kunt zelf rechtstreeks contact leggen met de onderzoekers.
Wanneer gedacht wordt aan het laten verrichten van een extern onderzoek, zijn er vijf manieren waarop dit kan worden gedaan:

  1. signalenonderzoek
  2. feitenonderzoek (persoonsgericht onderzoek naar ongewenste omgangsvormen)
  3. cultuuronderzoek
  4. klachtenonderzoek
  5. persoonsgericht onderzoek naar integriteit

In iedere organisatie is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor alle werknemers. Meldingen over ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties dienen serieus te worden opgepakt. Het kan daarbij ook gaan om anonieme meldingen of losse incidenten maar ook om een al langer bestaande organisatiecultuur. Het leidt vaak tot onrust, onveiligheid en schade in een organisatie.

Voordat je overgaat tot een opdracht voor een onderzoek, stel je je als organisatie eerst wat vragen: In welke context doen deze problemen zich voor? Wat zijn de rechten, belangen en behoeften van de verschillende belanghebbenden? Wat is een proportionele aanpak om aan deze rechten, belangen en behoeften recht te doen en te komen tot herstel van een veilige integere werkplek?

Om die afweging beter te kunnen maken, hebben wij de escalatieladder ongewenste omgangsvormen voor leidinggevenden gecreëerd. Het biedt handvatten maar geen recept. De aanpak van een melding vergt een zorgvuldige afweging van de vele keuzemogelijkheden. We raden leidinggevenden aan hier een materiedeskundige adviseur bij te betrekken

Stel steeds de vraag of een van deze onderzoeksvormen op zijn plaats is en zo ja welk onderzoek in de gegeven situatie proportioneel en juridisch juist is.
Hieronder vind je een schets van de kenmerken van de verschillende soorten onderzoeken en de contactgegevens van de onderzoekers.

Download hieronder gratis onze handout met een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden en de onderzoekers waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen.

.

Download de handout

.