Externe klachtencommissie

De mogelijkheid om een klacht over ongewenste omgangsvormen te laten onderzoeken door een Klachtencommissie, moet in elke organisatie goed geregeld zijn. In onze ogen is het niet nodig en zelfs niet werkend om als kleine of middelgrote organisatie een eigen klachtencommissie te hebben. Immers slechts rond de 1 tot 2 procent van de meldingen over ongewenste omgangsvormen leiden tot een klachtenonderzoek door de klachtencommissie. Daarnaast heeft het onze voorkeur dat andere mogelijke wegen van de escalatieladder worden bewandeld door de melder. De ervaring leert namelijk dat een officiële klachtenprocedure nagenoeg altijd leidt tot alleen maar verliezers. Maar soms blijken andere routes niet werkend of geen optie of is het ongewenste gedrag zo ernstig dat het indienen van een klacht voor de melder toch de beste keuze is.

Het werk van een klachtencommissie

Een klachtencommissie bekijkt eerst of een klacht ontvankelijk is. In dien de klacht ontvankelijk is dan onderzoekt de commissie - conform de klachtenprocedure - of de klacht gegrond is, op basis van aannemelijkheid. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, dan adviseert de klachtencommissie het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen. De klachtencommissie is onpartijdig, onafhankelijk en deskundig.

Wij adviseren om gebruik te maken van een externe klachtencommissie en daarin eventueel een interne medewerker als lid op te nemen, die de bedrijfscultuur kent.

Mogelijkheden qua klachtencommissies

Wij willen u graag wat mogelijkheden faciliteren. Om het arbeidsintensieve werk van de klachtencommissie voor u als organisatie niet onnodig duur te maken gaan wij als VAN OSS & PARTNERS hier niet tussen zitten en kunt u rechtstreeks zaken doen met de ondergenoemde aanbevelingen. Wij willen u het u wel graag gemakkelijk maken met het vinden van een professionele klachtencommissie.

Mensen en bureaus die wij aanbevelen:

Leo ten Brink (jurist)

Leo ten Brink heeft talloze keren als voorzitter van klachtencommissies gefungeerd. Rondom hem kan een commissie worden samengesteld. Leo ten Brink is te benaderen via: Rechtskundig Adviesbureau Ten Brink. Hij is aangesloten bij de NVRA.
Tel.: 036-5371785
Mob.: 06-53835105
e-mail: info@tenbrink-adviesbureau.nl

De Externe Klachtencommissie

De Externe Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die ingeschakeld kan worden door medewerkers ingeval van een klacht op het gebied van ongewenste omgangsvormen.
website: www.deexterneklachtencommissie.nl
contactpersonen:

Stichting Triptiek

website: www.stichtingtriptiek.nl
email: info@stichtingtriptiek.nl
Mob.: 06-22319655

Wij wensen u met 'onze mensen' een professioneel, voortvarend en zorgvuldig klachtenonderzoek toe, dat recht doet aan de interne klachtenprocedure en aan alle betrokken partijen.