Bij- en nascholing vertrouwenspersoon

Van vakmanschap naar meesterschap!
Wij bieden een veelvoud aan trainingen om de functie van vertrouwenspersoon op te frissen en te verdiepen.
De LVV verplicht geaccrediteerde nascholing voor het behoud van uw registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Bij- en nascholingen als e-learning! Geaccrediteerd
(als nascholing voor VPO en VPI)

Duur: wisselend
De coronamaatregelen hebben een impact op ons allen. Daarom hebben we een oplossing gezocht waarbij je toch een geaccrediteerde nascholing kunt volgen. Je kunt deze nascholingen op je eigen moment (thuis) volgen.

Je kunt uzelf op verschillende vlakken verder ontwikkelen, zoals gespreksvoering en integriteit.

Bekijk de opleidingen

2-daagse Nascholing integriteit Geaccrediteerd
(als nascholing voor VPO)

Duur: 2 dagen
De vertrouwenspersoon integriteit biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitsschendingen in de organisatie vertrouwelijk te bespreken of op een veilige wijze te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand.

U wordt gedegen toegerust.

Bekijk de opleiding

1-daagse Nascholing integriteit Geaccrediteerd
(als nascholing voor VPO)

Duur: 1 dag
De LVV heeft verplicht vanaf januari 2021 een 'introductie op integriteit' voor een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Deze training is met name voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon VPO heeft gevolgd. Wanneer je naast de rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen tevens de rol van vertrouwenspersoon integriteit vervult, raden wij de 2-daagse nascholing integriteit aan.

Bekijk de opleiding

Opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en adviseren Geaccrediteerd

Duur: 2 dagen
U leert een goed fundament van samenwerking op te bouwen met leidinggevenden waarin helderheid en commitment wordt gecreëerd over beleid en belang, over ieders taken en verantwoordelijkheden en de mogelijkheden om effectief samen te werken aan een veilige (integere) werkplek.

Daarnaast wordt de kunst van het adviseren uitgediept en eigen gemaakt.

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en reorganisatie Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
Reorganisatie gaat vaak gepaard met ongewenst gedrag.

De noodzaak tot reorganisatie en de gevolgen voor de veiligheid van iedere werknemer, lopen door elkaar heen. Medewerkers doen vaak een beroep op de vertrouwenspersoon.

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de vertrouwenspersoon op de drie hoofdtaken in tijden van reorganisatie?

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en social media

Duur: 1 dag
Met de cursus 'Social media en vertrouwenspersonen' bent je in één dag helemaal bij als het gaat over het gebruik van social media in onze samenleving en wat dat voor jou als vertrouwenspersoon betekent op je 3 hoofdtaken.

Bekijk de opleiding

Jurisprudentie

Duur: 1 dag
Wat zegt de rechter? Hoe oordeelt het College voor de Rechten van de Mens?

Welke sancties, boetes of schadeloosstellingen vinden rechters rechtvaardig?

Onze jurist Leo ten Brink behandelt een keur aan uitspraken van de rechter, de Hoge Raad en anderen.

Bekijk de opleiding

Algemene opfris en verdiepingscursus Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
Professionalisering vergt doorlopend onderhoud van je vakmanschap als vertrouwenspersoon.

Alle aspecten van de functie, de kaders en de vaardigheden worden weer op scherp gesteld. Tevens vindt er verdieping plaats. Uiteraard is er ruimte voor eigen praktijksituaties en leervragen.

Bekijk de opleiding

Verdieping gespreksvoering Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
Hoe verdiep ik mijn vakmanschap als vertrouwenspersoon in de gespreksvoering?
Hoe haal ik nog meer rendement uit het opvang- en vervolggesprek?
Hoe helpen we de melder die de behoefte heeft om te ervaren: 'Ik ben waardevol, mijn mening doet er toe en er is iemand die naast me staat.'
Wat zijn de werkende elementen?.

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
Als vertrouwenspersoon kun je (onverwacht) met verlies en rouw geconfronteerd worden of het komt gaande het opvanggesprek als extra laag bovendrijven. Het gaat dan niet alleen om het verlies van een dierbare, maar ook het (dreigend) verlies van je baan of je veilige werkplek. Hoe ga je daar als vertrouwenspersoon mee om?

Bekijk de opleiding

Werken met escalatieladder

Duur: 1 dag
Een training voor vertrouwenspersonen die zich extra willen bekwamen in het effectief werken met de escalatieladder opdat de melder daadwerkelijk een eigen keuze maakt.

Je kent de mogelijke 'oplossingen'. Je kunt er informatie over geven. Je haalt de criteria van de melder naar boven en weeft ze door het gesprek. Je helpt de melder bij het wegen en maken van een passende keuze.

Bekijk de opleiding

Morele dilemmaweging

Duur: 1 dag
'Morele dilemmaweging' biedt vertrouwenspersonen bij het omgaan met dilemma's een prachtig instrument om met activering van eigen oordeel kracht, stap voor stap een eigen zorgvuldige weging te maken, die je leidt naar een afgewogen keuze.

Bekijk de opleiding

Diversiteit/ homoseksualiteit

Duur: 1 dag (of dagdeel)
Deze uitdagende training biedt bewustwording en verdieping over diversiteit, discriminatie en homoseksualiteit.

Het gaat over onder andere over de kwetsbaarheid van de melder, vooroordelen en lastige aspecten voor de vertrouwenspersoon.

Bekijk de opleiding

Presentatie en proactieve rol vertrouwenspersoon

Duur: 1 dag
De cursus is voor vertrouwenspersonen die zich willen bekwamen in een aansprekende presentatie en willen kennis maken met verschillende vormen.

Bekijk de opleiding

Intervisie

Duur: 1 dagdeel
Je leert zelf vorm te geven aan intervisie. Intervisie is met collegae vertrouwenspersonen voor jou lastige vraagstukken binnen een vastgestelde structuur uitdiepen, in een op reflectie gericht leerproces, om tot inzicht en oplossingen te komen en je eigen professionaliteit te vergroten. Het verrijkt je ervaring, inzichten en mogelijkheden in je werk als vertrouwenspersoon.

Bekijk de opleiding

'Jij discrimineert!'

Duur: 1 dagdeel
Via een actieve werkvorm laten wij de deelnemers ervaringen met (eigen) discriminatie verwoorden. Het is een opstap tot interactie over discriminatie: de waarde, de kwetsbaarheid, de risico's en de relatie van jou in rol van vertrouwenspersoon.

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en Suicidepreventie Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
De training is opgebouwd uit meerdere onderdelen waarin houding, kennis, vaardigheden en doorverwijzen in relatie tot suïcidaliteit behandeld worden.

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en ziekteverzuim

Duur: 1 dagdeel
Deze geaccrediteerde nascholing van 1 dagdeel is geschikt voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal toegerust willen zijn voor hun rol als vertrouwenspersoon in relatie tot de consequenties van ziekteverzuim.

Bekijk de opleiding

Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict Geaccrediteerd

Duur: 1 dag
Bij een arbeidsconflict wordt vaak een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. De ongewenste omgangsvormen lijken door het arbeidsconflict heen te lopen of een melder ervaart het conflict als ongewenst gedrag. In onze ogen kan de vertrouwenspersoon in nagenoeg alle situaties van arbeidsconflict voor melder een wezenlijke rol vervullen. We werken met een praktijkcasus van opvang tot ombudsman!

Bekijk de opleiding

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten: