Ombudsfunctionaris

'Hier moet een oplossing komen, zo gaat het niet langer'

Overal waar mensen samenwerken ontstaan fricties of kwesties. Deze situaties worden vaak gemeld bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen of Integriteit, die hier maar in beperkte mate iets mee kan en zich al snel op het terrein begeeft dat is voorbehouden aan een Ombudsman/ vrouw Personeel. Hierna te noemen de Ombudsfunctionaris.

Ombudsfunctionaris Marie Louise Hessels

Daar waar de Vertrouwenspersoon naast de melder staat heeft de Ombudsfunctionaris een andere positie, namelijk het onafhankelijk en onpartijdig ondersteunen van medewerkers bij het oplossen van klachten en grieven. Rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit zijn belangrijke aspecten.

Voor medewerkers is het van belang raad te kunnen vragen over rechtspositionele kwesties zoals beoordelingen, ontslagproblemen, re-integratie na ziekte, werkomstandigheden en samenwerkingsproblemen.
De Ombudsfunctionaris heeft hiertoe bevoegdheden en mandaten, zoals toegang tot en inzage van dossiers, het voeren van gesprekken met verschillende disciplines, enzovoorts. Een en ander wordt uiteraard vooraf met de melder besproken en gebeurt uitsluitend met toestemming van de melder. De Ombudsfunctionaris is er -mede- voor de melder, maar is niet partijdig en staat niet principieel naast de melder.

Steeds meer worden organisaties zich bewust van de toegevoegde waarde van een Ombudsfunctionaris. Er is immers sprake van korte lijnen en een informele weg. Hiermee worden tijd en kosten bespaard en het voorkomt doorgaans veel schade voor alle partijen.
Mocht er toch een juridisch conflict ontstaan, dan trekt de Ombudsfunctionaris zich terug uit het traject.

Onderstaand nog even in het kort de taken van de ombudsfunctionaris:

De Ombudsfunctionaris zet zich in om een gezond en professioneel werkklimaat te bevorderen waarbij rechtvaardigheid, behoorlijkheid en integriteit belangrijke aspecten zijn.
Dit doet hij/zij door:

Wilt u specifiekere informatie over de bijdrage die ik kan leveren aan het optimaliseren van een gezond en professioneel werkklimaat bij uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met
Marie-Louise Hessels

Missie

Mensen en organisaties verder helpen en dat in een steeds veranderende context.

Visie

Een prettig en veilig werkklimaat is onder andere gebaseerd op transparante regelgeving en beleid, een correcte en uniforme uitvoering daarvan, en een open organisatiecultuur. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij door mijn inzet als onpartijdige en onafhankelijke derde.

Achtergrond

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de financiële wereld, besloot ik 10 jaar geleden om het roer drastisch om te gooien. Ik had behoefte aan de menselijke maat en meer zingeving in mijn werk. Ik heb toen diverse opleidingen gedaan die betrekking hadden op mensen en hun problematiek in hun (werkzame) leven. Zoals een Post HBO Organisatiepsychologie, Coaching, Loopbaanadvies en Bedrijfsmaatschappelijk werk, daarnaast nog een Master in Management en Verandering om zo vanuit diverse invalshoeken te kunnen kijken en ondersteunen.

Competenties

Ik ben toegankelijk en benaderbaar voor alle medewerkers, ik houd van de diversiteit van mensen en hun problemen. Ik heb een sterk verbindend vermogen en heb oog voor een goede balans voor zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie. Daarbij ga ik oplossingsgericht te werk en doe altijd eerst een beroep op de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen van mensen en organisaties.
Marie-Louise Hessels is werkzaam als Ombudsfunctionaris vanuit haar eigen praktijk ‘Oog voor mensen en organisaties’ te Soest.
Haar werkgebied is Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Contact

Marie-Louise Hessels / Oog voor mensen en organisaties
Gaesbeekerhof 89
3764 DK SOEST
Tel: 06-38 90 28 82
Email: m.l.hessels@oogvoormensenenorganisaties.nl
Website: www.oogvoormensenenorganisaties.nl