Herstel-mediation

'Ik zou zo graag de veiligheid voelen om hem uit te leggen waarom het zo bedreigend is ...

Waarom het zo verkeerd viel

Waarom dit de grens is die hij niet moet overschrijden

Dat hij snapt waarom het mij zo raakt

Excuus, erkenning...

Zou mediation wat voor mij zijn?'

Wat is herstel-mediation?

Herstel-mediaton is een krachtig instrument om conflicten tussen medewerkers op te lossen. De partijen bedenken zelf de oplossingen en nemen zelf de beslissingen. De mediator faciliteert het gesprek en begeleidt de partijen naar een win-win situatie en naar herstel van de werkrelatie en herstel van de veilige werkplek

Heeft u last van ongewenste omgangsvormen? Heeft u een probleem met een collega, de leidinggevende of de organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Mediation bij ongewenste omgangsvormen vergt de inzet van gespecialiseerde mediators. Het bijzondere bij ongewenste omgangsvormen is dat de Arbowet niet zo zeer uitgaat van een feitelijke situatie, maar met name van de situatie zoals die beleefd wordt door het slachtoffer. Daarom kan dezelfde situatie voor de een heel kwetsend zijn, terwijl de ander nergens last van heeft. Dat geldt ook voor de 'dader' die vaak geen idee heeft hoe kwetsend of bedreigend zijn gedrag door het 'slachtoffer' wordt ervaren. Het gesprek 'dader' - 'slachtoffer' is dan ook de kern van mediation bij ongewenste omgangsvormen. De inzet is het behoud van de werkrelatie en dat het ongewenste gedrag stopt. Meestal lukt dat. En niet alleen dat: vaak komen beiden sterker uit de mediation. Daar heeft ook de organisatie waar de ongewenste omgangsvormen zich voordeden veel baat bij. Want 'gedoe' op de werkvloer kost de werkgever veel geld. De mogelijkheid om bij ongewenste omgangsvormen te kiezen voor mediation, maakt het mogelijk de kwestie informeel op te lossen en dat is te verkiezen boven formele mogelijkheden als de interne klachtenprocedure of de rechter. Bij mediation kan snel en adequaat worden gehandeld, waardoor tegelijk veel tijd en geld kan worden bespaard.

Wat doet een mediator?

De mediator praat eerst afzonderlijk met beide partijen: de 'dader' en het 'slachtoffer'. Belangrijk is dat de dader begrijpt dat hij/ zij niet in staat van beschuldiging wordt gesteld, maar dat duidelijk wordt dat een situatie is ontstaan - (mede) door toedoen van de 'dader'- waarin het 'slachtoffer' zich onveilig voelt, dat het gaat om het gevoel van het slachtoffer en niet om de intentie van de dader. Anders dan in het strafrecht is dan ook niet aan de orde of er bij de dader sprake is van opzet.
Vervolgens vindt een gesprek plaats met beide partijen samen. Het 'slachtoffer' krijgt de gelegenheid om rechtstreeks aan de 'dader' uit te leggen wat hem/ haar zo kwetst of wat hij zo bedreigend vindt in de houding van de 'dader'. Voor de 'dader' komt wat het 'slachtoffer' vertelt vaak over als een echte eye opener. De 'dader' krijgt vervolgens de gelegenheid om zijn verhaal te doen, spijt te betuigen, om uit te leggen wat hem precies spijt en hoe hij het door hem veroorzaakte leed zou willen herstellen. Zo leidt mediation vaak tot een sterkere band tussen beide partijen en blijkt de dader zich na mediation regelmatig te ontpoppen als ambassadeur van gewenste omgangsvormen.
De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. De mediator is ervoor verantwoordelijk dat beide partijen zich veilig voelen in de mediation te zeggen wat gezegd moet worden en dat daarbij door alle betrokkenen strikte geheimhouding wordt betracht. De mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin partijen afspraken vastleggen over hoe zij in de toekomst met elkaar zullen omgaan.

Let op! De afspraak strikte geheimhouding kan een volgende stap bij het mislukken van de mediation bemoeilijken. Immers zaken die tijdens de mediation op tafel kwamen, kunnen door de afspraken van geheimhouding in een volgende stap niet naar voren worden gebracht. Het kan zinvol zijn om hier bij de start van de samenwerkingsovereenkomst bij stil te staan en afspraken over te maken.

Mediators die wij aanbevelen:

Ajoeb Mohamedajoeb | MfN-registermediator

Hans Nijhout

Als MfN-registermediator ben ik gespecialiseerd in arbeidsmediatons. Door mijn kennis en ervaring op het gebied van verbindend communniceren, oplossingsgericht werken win ik snel het vertrouwen van werkgever en werknemer zodat ze worden geholpen bij het oplossen van een conflict. In een paar mediatongesprekken wordt een oplossing gevonden en keert de rust snel weer terug.

Klanten over Ajoeb:

'Rustig, vriendelijk, aandachtig en met begrip van zaken. Ajoeb stelde de juiste vragen en begeleidde ons naar een oplossing waar een ieder mee kon leven'.

Beschikbaarheid en contact

Telefoon: 06 51 30 42 31

E-mail: ajoeb.mohamedajoeb@gmail.com

Website: www.mohamedajoeb.nl

Hans Nijhout | MfN-registermediator

De Kracht van Mediation
Ergernissen op het werk, conflicten en pesten leiden tot stress en ondermijnen het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Hans Nijhout

Zelf heb ik, niet alleen als werknemer, maar ook als leidinggevende/werkgever ervaren, dat mediation je, wanneer je 'vast bent komen te zitten', kan helpen deze situatie bespreekbaar te maken om van daaruit aan herstel te kunnen werken. Het heeft mij er destijds toe gebracht om me door opleiding verder te verdiepen in mediation, om mij vervolgens volledig op mediation te richten.
Tijdens die opleiding, diverse specialisaties en begeleiding van mediations, heb ik ervaren hoe belangrijk het is om écht te luisteren; niet alleen met de deelnemers te zoeken naar de 'onderkant van de ijsberg', maar ook -en misschien wel het allerbelangrijkste- naar wat hen verbindt, hun gezamenlijk belang en wat ze van elkaar nodig hebben om weer met een frisse blik en zonnig gemoed naar de toekomst te kunnen kijken.
Wat mij enorm aanspreekt is de toekomstgerichtheid en het feit dat mediation de eigen kracht van mensen centraal stelt. Zij behouden zelf de regie en bepalen zo het tempo bij de zoektocht naar betekenisvol herstel/oplossingen in vaak nare en emotionele zaken.

Achtergrond
https://www.neyenz.nl/even-voorstellen
https://www.resolute-mediation.nl/c/team-van-mediators#lb8173/hans-nijhout

Beschikbaarheid en contact
Ik ben als partner van Resolute Mediation, vanuit de Randstad, door heel Nederland beschikbaar voor:

  • Herstelmediation: bij ernstig geëscaleerde situaties, zoals bij pesten, intimidatie en ongewenste omgangsvormen op het werk
  • Arbeidsmediation: bij re-integratie na (langdurig) verzuim, arbeidsconflicten en samenwerkingsdilemma's

Ik ben tevens geregistreerd als gecertificeerd (extern) vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bij de landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en zelfstandig extern vertrouwenspersoon Integriteit.

Telefoon: +31 (0)6 5423 7550

E-mail: nijhout@resolute-mediation.nl of mediation@neyenz.nl

Website: https://www.resolute-mediation.nl en https://www.neyenz.nl

Bernadette Boerlage | MfN-registermediator

Bernadette Boerlage

Bernadette Boerlage is gespecialiseerd in arbeidszaken, is tevens vertrouwenspersoon voor veel organisaties in de regio's Arnhem, Nijmegen en Den Bosch.

Juist binnen de werksfeer komen soms vervelende zaken voor waar de 'dader' zich vaak niet eens van bewust is. Het 'slachtoffer' denkt dat als hij zou gaan klagen dat hij dan niet serieus genomen zou worden, of dat er door de positie van de 'dader' het hem onmogelijk is om de kwestie aan te kaarten. Het is erg lastig om juist dan het gesprek aan te gaan. Met de mediation technieken, speciale gesprekstechnieken, is het vaak wél mogelijk om de vinger op de zere plek te leggen en afspraken te maken voor de toekomst. Het opnieuw kaderen van de werkrelatie zorgt voor veiligheid en nieuw plezier in de werkomgeving.

Bernadette heeft een toegankelijk boekje geschreven speciaal voor werkgevers, bedrijfsartsen en HRM-ers.
Arbeidsmediation in de Praktijk te bestellen bij https://www.bol.com/nl/p/arbeidsmediation-in-de-praktijk/9200000051060810/

Email: Bernadette.Boerlage@bbcc.nl

Telefoon: 0487-542505 of 06 - 27 00 17 53

Ingrid van Wezel | MfN-registermediator

Ingrid van Wezel

Communiceren door te zoeken naar wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt, met ruimte voor onderlinge verschillen. Dat is waar het om gaat in mediation.

Mediation helpt beter bij een eventuele toekomstige samenwerking en/ of verwerking dan een officieel klachttraject. Dit kan ik zeggen vanuit mijn ervaring zowel als vertrouwenspersoon waarin ik benadeelden begeleidt, als ook als mediator waarbij veroorzakers en benadeelden (ik heb het liever niet over slachtoffers en daders) met elkaar in gesprek gaan.
Gesprekken tussen iemand die ongewenst, grensoverschrijdend gedrag ervaart en degene waarvan dit gedrag ervaren wordt hebben vaak een ander verloop dan andere mediations. De nadruk ligt vooral op persoonlijke grenzen die overschreden zijn
Een gesprek gericht op herstel is goed voor verwerking van wat iemand ervaren heeft . Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over wat er nodig is in de toekomst.

Ingrid van Wezel is geregistreerd mediator sinds 1999.
Naast arbeids- en familiezaken werkt zij ook als mediator in strafzaken bij de rechtbank Amsterdam. Zij is tevens werkzaam als extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties, zowel profit als non profit. Haar werkgebied ligt in een brede cirkel rondom Amsterdam.

Publicatie: Weerbaarheid voor zorgprofessionals ISBN 978 90 368 0763 0 NUR870

Meer informatie:
www.vertrouwenspersoon-in-bedrijf.nl
www.vertrouwenspersoon-op-school.nl

Willem Hulshof

Willem Hulshof

Willem Hulshof is o.a. gespecialiseerd in arbeidszaken en is tevens als extern vertrouwenspersoon werkzaam in de drie noordelijke provincies. Willem heeft ervaring in de sectoren sport, de welzijn- en cultuursector en het onderwijs. Daarnaast heeft hij heeft ervaring met medezeggenschap (ondernemingsraad) en was actief voor de gemeenteraad.

Ik wil graag bijdragen aan situaties waarbij conflicten worden voorkomen en opgelost. Mensen, teams en organisaties bijstaan in lastige situaties of bij wat hen verdeeld houdt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het uitbannen van grensoverschrijdend gedrag. Conflict of klacht zie ik als motor tot verandering. Het geeft me voldoening om dat wat (in de relatie) tussen mensen vast is komen te zitten, in beweging te brengen.

Door mediation kan een formele klachtenprocedure worden voorkomen. De partijen zoeken zelf oplossingen die voor beide aanvaardbaar zijn. Ook mediation kent vertrouwelijkheid. In de gesprekken met mij zijn toekomst, aandacht en vertrouwen de bovenliggende kenmerken.
Het gesprek 'dader' - 'slachtoffer' is de kern van mediation bij ongewenste omgangsvormen. De uitkomst van mediation kan zijn: duurzaam commitment en werkbare afspraken, herstel van de relatie, verbetering van de verhoudingen, goede samenwerking. Hoe sneller mediation wordt ingezet, hoe effectiever.

Willem heeft zijn activiteiten ondergebracht in ‘De Kwestie”, gevestigd te Assen.
e-mail: dekwestie@home.nl
telefoon: 0629044198
website:www.dekwestie.nl
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/hulshofwillem

Carla Goosen

Carla Goosen

'Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat zij in conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een deskundige mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel is dat de partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.'

Carla Goosen werkt als genderspecifieke mediator. Een genderspecifieke mediator kan goed omgaan met verschillen van macht, gender en diversiteit en vervult een voorbeeldfunctie voor wat betreft hoe op respectvolle wijze met wederzijdse verschillen om te gaan. De genderspecifieke mediator gaat uit van erkenning en herkenning als uitgangspunt, waardoor inzicht en begrip voor partijen onderling kunnen worden bevorderd.

Carla Goosen is MFN-Gecertificeerd Mediator, Gecertificeerd Forensisch Mediator en is als rechtbankmediator verbonden aan het Ressort Arnhem. Zij is ook verbonden aan de faculteit voor psychologische, pedagogische en sociale wetenschappen aan de universiteit van Groningen en doet onderzoek naar seksuele intimidatie. Sinds 1994 zit zij als gedragsdeskundige in klachtencommissies voor ongewenste omgangsvormen. Carla werkt ook als trainer in cursussen voor vertrouwenspersonen.

Publicatie: Professioneel bemiddelen bij seksuele intimidatie. ISBN 978 90 244 1826 8 NUR 740

In 2011 schreef Carla Goosen het proefschrift: In vertrouwen...
Een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. ISBN 987 90 818 30 300

Telefoon: 06 10004080

Steven de Winter | MfN-registermediator

(Oprichter van Mediation Regio Noord en initiatiefnemer van Mediation Ongewenste Omgangsvormen)

Steven de Winter

'Maatschappelijke betrokkenheid, ethisch normbesef, zorg over de verruwing van hoe mensen met elkaar omgaan, zijn mijn drijfveren. Daarom ben ik mediator. Ik hoef niet lijdzaam toe te zien. Ik kan er iets aan doen. Ik kan daadwerkelijk mensen helpen om weer beter met elkaar om te gaan!'

'Ons vak is conflictpatronen herkennen om adequaat te kunnen interveniëren. Want zodra partijen eenmaal zelf inzicht hebben in hun conflictpatronen komt de vrede in zicht. Een mediator is een vredesstichter. Daarom is het zo een prachtig vak.'

Ongewenste omgangsvormen maken de werkplek onveilig. Grensoverschrijdend gedrag is schadelijk voor mens én bedrijf.
Daarom hebben wij als mediators nadrukkelijk gekozen voor de specialisatie ‘mediation bij grensoverschrijdend gedrag’. Want mediation is aantoonbaar effectief als oplossing voor ongewenste omgangsvormen op het werk.

Hoe sneller mediation wordt ingezet, hoe effectiever. Zo helpt mediation de schade beperken die ongewenste omgangsvormen veroorzaken bij mens én bedrijf

Eerste gesprek gratis!
Bel voor meer informatie, of een afspraak: 085 86 400 87 op werkdagen tussen 8 en 18 uur.
Of neem contact met ons op via: info@herstelmediation.nl (24/7 bereikbaar)