11/10/2021 Privacy: de naam van de dader kunnen we niet bekend maken

Vertrouwenspersoon Erik belt en vertelt het volgende: melder Julia heeft anoniem e-cards, waarin ongewenste seksuele uitingen staan, toegestuurd gekregen. Ook vier andere, vrouwelijke, collega's op de afdeling ontvingen dergelijke kaarten. De melder heeft dit gemeld bij de leidinggevende en aangegeven dat zij wil weten wie deze kaarten aan haar heeft gestuurd. Julia voelt zich hierdoor onveilig binnen de organisatie.... lees verder

05/09/2021 Anonieme melding, daar doen wij niets mee

Een melder bezoekt een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen met de mededeling: ik kom u iets vertellen, maar ik wil anoniem blijven en er daarna ook niets meer mee te maken hebben. ... lees verder

30/06/2021 Het loopt een beetje door elkaar heen

“Het loopt een beetje door elkaar heen,” verzucht Ank als ze me belt om te sparren. Haar directeur belde enkele weken geleden. Hij wilde een afspraak maken in het kader van haar adviserende rol als vertrouwenspersoon. Die mogelijkheid had hij goed onthouden, tot vreugde van Ank. Een dag later zat Ank op zijn kantoor. “Het gaat om een lastige casus. Een leidinggevende die niet functioneert en daarom willen we zijn contract niet verlengen.” Al gaande het verhaal realiseert Ank zich dat zij deze leidinggevende een jaar geleden als melder heeft gehad. De casus heeft ze toen afgerond. “Kan ik nu een jaar later hierover sparren met de directeur? Moet ik interveniëren en de directeur stoppen in zijn verhaal?”... lees verder

28/05/2021 Jaarverslag 'Omarm je directeur!'

Jij schetst wel een erg zwart beeld van onze leidinggevenden in het jaarverslag. Ik herken dit niet en ik wil ook niet dat dit zo naar buiten gaat. Aldus de directeur tijdens de bespreking van het jaarverslag met vertrouwenspersoon Bart.... lees verder

13/04/2021 In welke wereld leven wij? Vertrouwenspersoon in de digitale wereld

De enorme impact van sociale media wordt stelselmatig onderschat. Ik veronderstel dat dat voor menig werknemer en leidinggevende in bedrijven geldt en misschien dat soms ook vertrouwenspersonen de potentiële gevolgen onderschatten. De impact van deze oude grap via Instagram is niet een tienvoud van een grap live -hoe pijnlijk die ook kan zijn- het is niet een honderdvoud en zelfs niet een duizendvoud, maar veel meer dan dat!... lees verder

04/03/2021 De menselijke maat

'We kunnen met jou als vertrouwenspersoon toch ook dilemma's bespreken waar we mee worstelen?' 'Ja, dat klopt', zegt de vertrouwenspersoon Ada. 'Heb je nu even de tijd, want ik heb op dit moment net een situatie waar ik nogal over inzit. Ik moet een besluit nemen. Het gaat erover of ik wel of niet integer handel in deze situatie die ik nu aan de hand heb. Daar ga jij toch ook over als vertrouwenspersoon?' Ada schrikt. Moet zij als vertrouwenspersoon nu gaan adviseren over wel of niet integer handelen? In de voorlichting die zij aan medewerkers heeft verzorgd, heeft ze inderdaad aangegeven dat je haar als vertrouwenspersoon ook in integriteitskwesties kunt raadplegen. In de wet Huis voor Klokkenluiders staat immers dat een medewerker een adviseur in vertrouwen mag raadplegen.... lees verder

19/01/2021 Ik handel niet integer

"Ik ben niet rechtvaardig. Ik handel niet integer." Dat zul je zelden iemand horen zeggen. Toch zien we veel onrechtvaardigheid en niet integer handelen om ons heen. Rationalisatie en zelfrechtvaardiging zijn daarbij twee behulpzame componenten. Noch een gedragscode noch het zelf nadenken bieden garanties voor integer en rechtvaardig handelen. Wat rest ons dan nog? Wat is je rol van vertrouwenspersoon? Hoe geef je daar invulling aan?... lees verder

09/12/2020 'We stoppen met jou!'

"Er komen bij mij meldingen binnen van directeuren, leerkrachten en een paar ouders dat zij problemen hebben ondervonden met het gedrag van de bestuurder. Zij kwalificeren dit als intimiderend en schofferend, waardoor een angstcultuur wordt gecreëerd. Na een zevental meldingen vind ik het tijd om hierover een signaal af te geven bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijkt enigszins op de hoogte te zijn en in samenspraak komen we overeen dat ik de meldingen inhoudelijk voorleg aan de bestuurder... Ineens wordt een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld. Een week daarna kreeg ik een telefoontje: we stoppen met jou als vertrouwenspersoon. Hoe zit het met mijn bescherming? Wat voor mogelijkheden resten er voor mij als vertrouwenspersoon om mijn recht te halen?"... lees verder

Archief

16/11/2020 Hou je kaders scherp
05/10/2020 Ken je positie Deel 2: 'Wolf in schaapskleren!'
09/09/2020 Ken je positie Deel 1: 'Mannen deugen niet'
30/05/2020 De vertrouwenspersoon integriteit wordt het heet onder de voeten
27/04/2020 Integriteit: Een privé-kopietje maken op de zaak is niet integer!
18/03/2020 Kan ik dit vertrouwelijk houden?
12/02/2020 Als een Hond, deel 2 de rol van Leidinggevende
13/01/2020 Als een hond!
16/12/2019 Heb ik goed gehandeld?
26/11/2019 Mohammed voelt zich wel erg snel gediscrimineerd
28/10/2019 Hartenkreet begeleider beschuldigde
27/09/2019 'Je moet je wat professioneler opstellen'
23/08/2019 Ga je als vertrouwenspersoon mee met de melder bij inzagerecht?
25/06/2019 Wat doet dit bericht met jou?
20/05/2019 Moeten we een verslag maken van het gesprek?
16/04/2019 Ik wil je graag helpen
18/03/2019 'Ik wil jou als getuige!'
18/02/2019 FF Koffie doen
09/01/2019 Wat ben jij een mooie vrouw
09/12/2018 Je had eerst bij mij moeten komen!
07/11/2018 Ik vertrouw op jou!
05/11/2018 MeToo: Geef er een klap op!
17/09/2018 Protocol 'buiten de kaders van je rol treden'
19/06/2018 Kan ik naast de melder blijven staan nu hij wordt aangeklaagd?
13/05/2018 Van paardenliefhebber naar begeleider beschuldigde
04/04/2018 Vertrouwelijkheid doorbreken?
07/02/2018 Speel niet voor eigen rechter!
12/01/2018 Maak gebruik van de Ombudsfuncionaris
20/12/2017 Houd het kompas zuiver!
11/11/2017 NRC Opinie en Debat
08/11/2017 stoppen met MeToo discussie
07/11/2017 Afschrikwekkend voor potentiële melders
06/11/2017 Vertrouwenswatjes
24/10/2017 Te paard, met een touw... Vertrouwenspersoon en suicidepreventie
05/10/2017 Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw
29/06/2017 Ik word hier ziek van
06/05/2017 Wat is er mis met de Seychellen?
12/03/2017 Steun de directeur
09/01/2017 Vertrouwenspersoon en Verlies & Rouw
21/12/2016 Vertrouwenspersoon voor tribunaal
22/11/2016 Wens van melder om in gesprek te komen
06/11/2016 Het doet pijn
19/09/2016 Geheimhouding
04/09/2016 Ik wil een klacht indienen
30/06/2016 Wat kun jij voor mij doen?
24/06/2016 Met melder mee ter ondersteuning
26/04/2016 Is beleid de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon?
10/02/2016 Passie op het werk!
09/11/2015 Met melder mee ter ondersteuning
09/11/2015 Wat we kunnen leren van Volkswagen
25/05/2015 ‘Vertrouwenspersoon ongewenst bij arbeidsconflict?’
23/03/2015 Reorganisatie: Waar bemoeien jullie je mee?
04/02/2015 Integriteit kun je het beste omzeilen
12/12/2014 Pak Integriteit er maar bij!