16/04/2019 Ik wil je graag helpen

Ik betrap mezelf er nog menigmaal op: Iemand vertelt mij zijn probleem en de oplossingen gieren door mijn hoofd. Ik kan al haast niet meer wachten mijn 'geniale adviezen' te geven. Ook echt goed luisteren valt me al lastiger, omdat ik sta te trappelen een oplossing aan te reiken. Ik moet mijn tong afbijten en de oplossing inslikken maar dat lukt me niet altijd. Toch is dàt hetgeen ik de vertrouwenspersoon terugkerend voorhoud: de valkuil van graag willen helpen. Wat maakt dat 'willen oplossen' zo hardnekkig in velen van ons aanwezig is? ... lees verder

18/03/2019 'Ik wil jou als getuige!'

Dit is het vervolg op de column van vorige maand: 'FF koffie doen'. Directeur HR ontbiedt vertrouwenspersoon Jan op zijn kamer en valt meteen met de deur in huis: 'De advocaat van jouw melder Mae, die wij een ontslagbrief hebben gestuurd, dreigt jou als getuige op te roepen bij de rechter. Wat ga jij verklaren over het viergesprek waarbij jij als vertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig was?' ... lees verder

18/02/2019 FF Koffie doen

Vertrouwenspersoon Jan vertelt: 'Mae meldt zich bij mij. Ze is doorverwezen door onze bedrijfsarts. ‘Wat haar nou toch overkomen is, ze durft het bijna niet te vertellen, ze is er kapot van.' In haar agenda was een afspraak met haar manager gepland ‘Ff koffie doen' stond er. Bij binnenkomst groet Mae verrast de HRM-adviseur: ‘Hé Maarten jij ook hier?' Haar manager gaat achter zijn laptop zitten en begint vanaf het scherm voor te lezen. Hij vertelt dat de sfeer op de afdeling al lange tijd niet goed is, dat ze dit al eerder met elkaar als team hebben besproken. Dat het nu afgelopen moet zijn. Dat hij vindt dat zij daar een belangrijke rol in speelt. Er zijn klachten over haar van medewerkers, over haar gedrag, die medewerkers durven dit niet tegen haar te zeggen. Ze maakt sarcastische opmerkingen. Zij heeft naar hem toe laatst een opmerking gemaakt over zijn schorre stem, die kon echt niet. Als Mae wil reageren heft hij zijn hand op. ‘Nee ik wil hierover niet met jou in discussie…ik wil dat je hierover nadenkt en dan komen we er later op terug. Ik stel je vrij van werk voor nu. Ik wil dat je er met niemand over praat en ik wil zeker niet merken dat je bij andere collega's verhaal gaat halen.'... lees verder

09/01/2019 Wat ben jij een mooie vrouw

'Wat ben jij een mooie vrouw, voel jij je niet eenzaam zo ver van huis?' Een medewerkster wordt verzocht te gaan helpen in een andere vestiging in het buitenland. Zij overnacht in een airbnb-appartement waarvan het bedrijf doorlopend gebruik maakt. Dit appartement wordt doordeweeks tevens gebruikt door de leidinggevende van de vestiging waar melder gaat ondersteunen.... lees verder

09/12/2018 Je had eerst bij mij moeten komen!

'Waarom heb je mij overgeslagen? Waarom heb je meteen geëscaleerd? Besef je wel hoe bedreigend en kwetsbaar het is voor mij, wanneer ik als leidinggevende door mijn directeur wordt aangesproken omdat ik intimiderend gedrag zou vertonen en dat ik ook niet te horen krijg wie dat beweren? Ik had van jullie als vertrouwenspersonen toch echt iets anders verwacht. Dat de melders zich niet rechtstreeks tot mij durven wenden is één ding, maar dat jullie als vertrouwenspersonen ook de directe communicatie met mij uit de weg gaan vind ik een kwalijke zaak. Je had eerst bij mij moeten komen' De vertrouwenspersoon die mij belt, citeert deze reactie van leidinggevende op haar handelen in een casus.... lees verder

07/11/2018 Ik vertrouw op jou!

“Jantine ik bel je even in je rol van vertrouwenspersoon. Ik ben blij met de plezierige samenwerking die wij met elkaar hebben opgebouwd wat betreft het realiseren van een veilige werkplek. Je weet dat ik dat als leidinggevende buitengewoon belangrijk vindt. Je gaf in ons eerste gesprek aan dat je een adviserende rol hebt en dat je gevraagd en ongevraagd adviseert. Ik zit op dit moment zelf met een vraag die ik erg graag aan je wil voorleggen omdat ik er echt mee omhoog zit en in deze situatie vastloop….. Onze medewerker Henny zit ziek thuis. Mijn vraag is: zou je haar eens willen bellen? Ik vertrouw op jou!”... lees verder

05/11/2018 MeToo: Geef er een klap op!

#MeToo gaf de aandacht voor seksuele intimidatie een boost. “We zijn de discussie meer dan zat”, hoor je nu regelmatig. Als ik de discussie beluister dan realiseer ik me vooral dat we het gesprek nog vaker met elkaar moeten voeren, willen we met elkaar stappen zetten in het realiseren van gewenste omgangsvormen en een veilige werkplek. Wil de discussie ons verder brengen, dan is professionele inbreng onontbeerlijk om nieuwe inzichten te laten ontstaan. ... lees verder

17/09/2018 Protocol 'buiten de kaders van je rol treden'

'Ik wil, kan en durf er niets mee te doen, kun jij niet met mijn leidinggevende in gesprek gaan?' Dit is een vraag die nu voor de vierde maal aan Dennis wordt gesteld. Dennis snapt de vraag. Hij vindt het nu zelf ook te gortig worden. Het gaat steeds weer over dezelfde leidinggevende. Zij staat in de organisatie bekend als geen makkelijke dame. Dit kan toch zo niet langer! Dennis is onbevreesd en maakt een afspraak met haar. Hij vertelt haar dat een paar medewerkers bij hem zijn geweest en hebben geklaagd over haar manier van leidinggeven en haar communicatie en bejegening waarmee zij bij meerder medewerkers onveiligheid creëert. Dennis geeft aan dat medewerkers niet willen dat hun naam bekend wordt gemaakt en ook dat ze niet met haar in gesprek durven te gaan. Dennis kan wel wat grote lijnen schetsen maar kan niet in detail treden.... lees verder

19/06/2018 Kan ik naast de melder blijven staan nu hij wordt aangeklaagd?

'Jij kan als vertrouwenspersoon niet naast je melder blijven staan, nu deze man zelf wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen en er een klacht is ingediend bij de klachtencommissie.' Dat is het advies dat de vertrouwenspersoon krijgt van de organisatie die de externe klachtencommissie faciliteert. 'Kan ik mijn melder nog bijstaan?” Dat is nu de vraag van de vertrouwenspersoon die mij belt. Hij schets de volgende situatie.... lees verder

13/05/2018 Van paardenliefhebber naar begeleider beschuldigde

'Mijn collega bleek paarden te hebben. Ik reageerde meteen enthousiast, ik heb in mijn jeugd ook vaak paard gereden. We gingen afgelopen jaar af en toe samen paardrijden. We deelden onze levens en onze kwetsuren op een wijze die ik maar met weinig mensen in mijn leven heb ervaren. Ik zat zelf in een relatiecrises met mijn partner. We waren al drie jaar collega, nu ontstond er vriendschap en er was ook sprake van aantrekkingskracht. Met dat laatste waren we beiden heel voorzichtig. Ik heb dat gevoel een keer geuit. Hij gaf aan even geen vertrouwen meer te hebben in relaties. We bleven paardrijden en het contact bleef bijzonder. Ik heb eenmaal troostend een arm om hem heen geslagen toen hij vertelde over het moment dat zijn vriend hem had bedrogen en gedumpt. We hebben zeker zes keer afgesproken. Elk contact was weer leuk, intiem en spannend. We hadden een hartsverbinding. Uiteindelijk hebben we het privécontact niet doorgezet omdat het allemaal toch wel ingewikkeld werd. Nu beschuldigt hij mij van intimiderend gedrag. Hij wil niet meer met me werken. Hij klaagt me aan. Ik ben met stomheid geslagen. Waarom doet hij mij dit aan?'... lees verder

04/04/2018 Vertrouwelijkheid doorbreken?

‘Hier wil ik het bij laten’ geeft Koen -de melder- aan, ik wil niet dat het nog verder escaleert. Ik heb al bijna spijt van de stappen die ik heb gezet.’ ‘Nu zit ik zelf in gewetensnood’, geeft de vertrouwenspersoon aan. Hij is extern vertrouwenspersoon voor een overkoepelende organisatie waar ook aardig wat verpleeghuizen onder vallen. De melder werkt in een verpleeghuis in een dorpje in het zuiden van het land. Er heerst een gemoedelijke sfeer en aardig wat familieleden steken de handen uit de mouwen om de werkdruk van de verzorgers te verlichten. Koen wordt door zijn leidinggevende - in verband met een subsidieaanvraag - gevraagd hoeveel mensen vrijwillig de verzorgers ondersteunen. Dat zijn er zeker tien en daar is hij blij mee. ... lees verder

07/02/2018 Speel niet voor eigen rechter!

'Ik ga mijn ontslag aanvechten. Wil jij jouw bevindingen als vertrouwenspersoon op papier zetten en aan de rechter sturen? Want jij vindt toch ook dat mijn leidinggevende en de organisatie niet netjes met mij omgaan en niet in hun recht staan. Ze willen gewoon van mij af.' De vertrouwenspersoon is zeer betrokken bij zijn melder en is ook een aantal keren mee geweest naar gesprekken ter ondersteuning van de melder. Ook de vertrouwenspersoon vindt het niet kies zoals het allemaal gaat. Hij wil de melder graag helpen en schrijft een brief met zijn bevindingen aan de rechter… ... lees verder

12/01/2018 Maak gebruik van de Ombudsfuncionaris

Er ligt een dossier van honderdvijftig bladzijden op tafel. Twee jaar lang heeft hij bijgehouden hoe ze hem hebben gepest. Twee jaar geleden heeft hij een klacht ingediend bij de Klachtencommissie. De klacht werd gegrond verklaard. De daders, waaronder ook zijn leidinggevende, zijn berispt. Vervolgens moest de klager weer verder werken op deze afdeling met de berispte daders.... lees verder

20/12/2017 Houd het kompas zuiver!

Vanochtend maakte Betty een afspraak met de vertrouwenspersoon. Het kan uiteraard gebeuren, dat twee medewerkers last hebben van dezelfde leidinggevende! Andries had immers al aangegeven dat ook collega Betty last had van het ongewenste gedrag van hun leidinggevende.... lees verder

11/11/2017 NRC Opinie en Debat

Lees hier de reactie in het NRC op de Column van Youp van 't Hek door Marcel van Oss op zaterdag 11 november 2017 over vertrouwenspersonen.... lees verder

08/11/2017 stoppen met MeToo discussie

Kunnen we asjeblieft stoppen met die #MeToo-discussie? Ik heb de afgelopen week teveel interviews gezien en gelezen met vrouwen die over elkaar heen buitelen om in hun slachtofferrol te kruipen….. Ik ben geschokt als ik dit artikel van Angela de Jong op 26 oktober lees. Ik werd in Kreta gebeld door de NOS: #metoo was in Nederland! Ik was blij dat #metoo ruimte en veiligheid gaf aan veel vrouwen en mannen, die leden onder seksuele intimidatie of onder andere ongewenste omgangsvormen, om hun verhaal te doen. Dat zij over hun gevoelens van schuld en schaamte heen konden stappen. Dat zij eindelijk erkenning kregen voor hun onmacht tegenover de macht. Dat zij niet langer alleen stonden. Dat er meer medewerkers hun weg naar de vertrouwenspersoon vonden. Dat het thema ongewenste omgangsvormen op de agenda staat. Dat er commitment was voor het realiseren van een veilige werkplek. Dat er gerechtigheid was voor mensen die in hun eentje aan het overleven waren. Maar dan komt er een golf van blaming the victim over ons heen: Voor mij ligt hier de reden om vooral in gesprek te blijven over ongewenste omgangsvormen en de cruciale functie van de vertrouwenspersoon. Want de onthullingen, de discussies en de artikelen maken nog weer eens glashelder hoe ingewikkeld het onderwerp is en hoe weinig mensen er vanaf weten. Want…wat is er nog veel werk te doen. ... lees verder

07/11/2017 Afschrikwekkend voor potentiële melders

In de gang van zaken rondom #metoo en de artikelen zie ik vaak 2 wegen. Enerzijds zie ik ‘met je verhaal naar buiten treden’ en vervolgens veroordeling door het volk via (social)-media en anderzijds wordt er veel accent gelegd op het belang van klachten indienen en situaties onderzoeken, de Rechtsgang en straffen. Er wordt weinig zicht gegeven op het hele pallet aan keuzemogelijkheden van de escalatieladder. Dat is jammer, want er zijn veel meer en vaak ook kansrijkere mogelijkheden om het door de melder beoogde doel te bereiken. Deze 2 uitersten wegen zullen potentiële melders afschrikken.... lees verder

06/11/2017 Vertrouwenswatjes

Afzeiken of zo men wil op de korrel nemen heeft Youp van het Hek tot Kunst verheven. Hij is de nar, de luis in de pels. Dat is vaak smullen, maar de column van zaterdag 4 november 2017 was een schot hagel ver buiten de roos.... lees verder

24/10/2017 Te paard, met een touw... Vertrouwenspersoon en suicidepreventie

De muziek van Vivaldi schalde aanzwellend door de ruimte: de Lente, de Zomer, de Herfst... Ik was 26. Annelies was terug gekomen uit Engeland. Ik had een prachtig herfstboeket voor haar geplukt uit de tuin van mijn moeder. Ze deelde openhartig over wat er allemaal mis was in haar leven. De relatie was uit, haar opleiding bood weinig perspectief en... Daarna maakten we een wandeling over de Strabrechtse Heide. We stonden onder een robuuste boom, die kleurde in een eerste herfstgloed. Annelies vertelde hoe ze het zou doen. Ze zou een paard halen bij de manege. Ze zou gaan rijden over de heide en dan met een touw, aan die tak….. Ze wees hem aan.... lees verder

05/10/2017 Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

Op 11 september is mijn vader overleden. Nog geen week na zijn begrafenis ging ik met mijn partner eten bij vrienden. Een warm welkom, een glas wijn, een overheerlijke culinaire maaltijd - alles werd uit de kast getrokken - maar er werd geen enkele vraag aan mij gesteld. “Hoe is het nu met je?", "Hoe was het afscheid van je vader?”, elke vraag in die richting werd angstvallig vermeden. Ik klapte dicht en kwam in een isolement. De rest van de avond was overleven. Ik voelde me alsof ik onder een glazen stolp zat.... lees verder

29/06/2017 Ik word hier ziek van

Geheel overstuur vertelt de melder: 'Ik ben in de ziektewet geraakt door een hartaanval, nadat een van onze cliënten flipte. Gisteren moest ik naar de bedrijfsarts. Ik zag dat hij net voor het gesprek met mij uit de kamer van mijn leidinggevende glipte. Hij gaf het ook grif toe. Sterker nog: mijn leidinggevende schoof het laatste kwartier van het gesprek aan. Heel intimiderend allemaal! Mijn leidinggevende wil dat ik opstart en wel twee uur per dag. Ik heb mijn leidinggevende gezegd dat ik dat NIET KAN. Nou moet ik over 3 weken weer op gesprek. Ik word hier ziek van. Kun jij met mij meegaan?'... lees verder

06/05/2017 Wat is er mis met de Seychellen?

'De Seychellen heeft witte stranden, palmbomen, azuurblauwe zee en een prachtige onderwaterwereld.' Daarom is daar een congres georganiseerd. Feitelijk is één afgevaardigde van onze organisatie meer dan voldoende. Maar vanwege de uitgelezen locatie wilde nagenoeg iedereen van de afdeling er heen. De kosten overschrijden de 200.000 euro. Dit kan toch niet! Ik moest mijn mond erover houden, anders…..... lees verder

12/03/2017 Steun de directeur

... De directeur bleek niet onwelwillend -zoals de vertrouwenspersoon het in eerste instantie inschatte- maar bleek gaandeweg het gesprek bewust onbekwaam. Dat is geen solide vertrekpunt voor handelen. In een telefoongesprek kan al veel verhelderd worden over taken, verantwoordelijkheden, keuzemogelijkheden, criteria en instrumenten. Tegelijk had de vertrouwenspersoon goed gezien dat een stevige (tijdelijke) adviseur voor de directeur in dit netelige proces zeer gewenst en zelfs noodzakelijk was. Daar was de directeur na ons gesprek zelf ook van overtuigd. De adviseur die ik hem had geadviseerd start nu het ondersteuningstraject.... lees verder

09/01/2017 Vertrouwenspersoon en Verlies & Rouw

Als vertrouwenspersoon krijg je regelmatig te maken met een medewerker, die een verlies te verwerken heeft. Bij een verlies hoort rouw. De meeste mensen denken bij rouw in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies, in welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces.... lees verder

21/12/2016 Vertrouwenspersoon voor tribunaal

Na weer een nieuw incident ben ik afgelopen maandag meegegaan ter ondersteuning van de melder in het gesprek met zijn leidinggevende. In het gesprek heb ik mij laten ontvallen dat er al de nodige meldingen zijn geweest van medewerkers over de gebrekkige communicatie door leidinggevenden. De leidinggevende heeft na afloop van het gesprek de directeur gebeld (en aangegeven dat ik dit in het gesprek heb benoemd.)Daarop belde de directeur mij rechtstreeks met de mededeling dat hij een klacht over mij heeft.... lees verder

22/11/2016 Wens van melder om in gesprek te komen

Oene Bouwman schreef in zijn Praktijkgids ‘Klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen’ onder andere bruikbare voorbeeldbrieven voor vertrouwenspersonen, gerelateerd aan verschillende stappen van de escalatieladder. Oene wil ze graag met ons delen. Laat je inspireren en maak er met de melder maatwerk van. Uiteraard kan de melder er voor kiezen zelf de afzender te zijn van de brief.... lees verder

06/11/2016 Het doet pijn

“De wijze waarop sommige mannen onze lichamen becommentariëren. Of je ziet die man op je werk die een klein beetje te dichtbij staat en net even te lang naar je staart, waardoor jij je niet langer veilig voelt in je eigen vel…..”... lees verder

19/09/2016 Geheimhouding

Ik was geschrokken, verbijsterd, en op zijn zachts uitgedrukt razend toen ik werd geattendeerd door een andere vertrouwenspersoon dat er vanuit een besloten groep via LinkedIn de naam van onze klant en van ons in verband werd gebracht met een vertrouwenspersoon traject, specifieke werkwijze en de manier van melden.... lees verder

04/09/2016 Ik wil een klacht indienen

'Ik wil een klacht indienen tegen onze directeur.' Met de klacht op schrift onder de arm, klopt een medewerkster geëmotioneerd bij de vertrouwenspersoon aan. 'Hij heeft mij geïntimideerd. Moet je eens lezen'. Het loog er niet om wat daar stond: de directeur had zijn stem verheven en zelfs tegen haar geschreeuwd, hij had haar bij herhaling de mond gesnoerd en zelfs gedreigd met ontslag. Het stond allemaal keurig op papier met data, voorbeelden, naam en handtekening). 'Kan ik die klacht via jou indienen?'... lees verder

30/06/2016 Wat kun jij voor mij doen?

“Ik zit helemaal klem en weet niet bij wie ik anders terecht kan. Ik weet dat jij vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bent en vraag me af wat jij voor mij kunt doen? Ik heb 3 maanden geleden een misstand gemeld bij de directeur, het betrof de ad interim directeur financiën. Hij had zich voor een half miljoen verrijkt ten koste van de organisatie. Het is uitgezocht en het bleek te kloppen. Hij moet alles terug betalen. Tegelijk blijft hij hier werken, want vanwege zijn competenties is hij onmisbaar. Vorige week moest ik bij de baas komen. Ze willen mij kwijt. Er wordt flink druk op mij uitgeoefend. Voor mij komt het uit de lucht vallen. Ik vermoed dat het niet zo handig is dat ik van dit alles op de hoogte ben. Ik voel me geïntimideerd. Een melder van misstanden wordt toch beschermd? Hoe is dat hier geregeld? Beschikt onze organisatie over een integriteitsbeleid? Dat moet toch vanaf 1 juli? Wat kun jij voor mij doen?”... lees verder

24/06/2016 Met melder mee ter ondersteuning

'Met jou wil ik niet meer samenwerken', zei de leidinggevende tegen de vertrouwenspersoon. 'Jij bent partijdig en hebt helemaal geen oog voor mijn kant van het verhaal.' De vertrouwenspersoon ligt er wakker van. De melder voelt zich geïntimideerd door leidinggevende en heeft de vertrouwenspersoon gevraagd om mee te gaan naar het gesprek hierover met de leidinggevende. De vertrouwenspersoon heeft 'ja' gezegd en is meegegaan, het is immers een van de mogelijkheden vanuit de escalatieladder. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar de praktijk is weerbarstig en leert ons dat het meegaan met de melder niet zonder risico's is.... lees verder

26/04/2016 Is beleid de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon?

´Hoor ik het goed? Zie jij het hebben van goed beleid als een verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon?´ Mooie vraag! Nee, ik zie het niet als een verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon. Ik zie het als de verantwoordelijkheid van de werkgever om zorg te dragen voor goed beleid om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen dan wel te beperken. De vraag is dan toch: waarom voorzien wij onze vertrouwenspersonen van een gedegen voorbeeldbeleid?... lees verder

10/02/2016 Passie op het werk!

Relaties die starten op het werk, het gebeurt 15 procent van de stellen die 5 jaar of langer bij elkaar zijn. Prachtig dat ze zo het geluk vinden, maar werkgevers zijn er meestal minder blij mee. Want wat als de relatie uitgaat of als collega's het gevoel hebben dat het stel thuis onderling van alles bespreekt? Tips en aandachtspunten om relaties op de werkvloer voor iedereen ‘gewenst’ te houden.... lees verder

09/11/2015 Met melder mee ter ondersteuning

'Met jou wil ik niet meer samenwerken', zei de leidinggevende tegen de vertrouwenspersoon. 'Jij bent partijdig en hebt helemaal geen oog voor mijn kant van het verhaal.’ De vertrouwenspersoon ligt er wakker van. De melder voelt zich geïntimideerd door leidinggevende en heeft de vertrouwenspersoon gevraagd om mee te gaan naar het gesprek hierover met de leidinggevende. De vertrouwenspersoon heeft ‘ja’ gezegd en is meegegaan, het is immers een van de mogelijkheden vanuit de escalatieladder. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar de praktijk is weerbarstig en leert ons dat het meegaan met de melder niet zonder risico's is.... lees verder

09/11/2015 Wat we kunnen leren van Volkswagen

Volkswagen, Arthur Gotlieb en vele andere voorbeelden confronteren ons steeds weer opnieuw met de enorme schade die voor organisaties ontstaat, als het misgaat op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. In veel organisaties komen deze onderwerpen zelden aan bod. Ze staan meestal erg laag op het prioriteitenlijstje. ‘Bij ons komt dat niet voor en wij lopen als organisatie weinig risico op ongewenst gedrag. Wij besteden daar geen overdreven aandacht aan.’... lees verder

25/05/2015 ‘Vertrouwenspersoon ongewenst bij arbeidsconflict?’

Bijna wekelijks bereikt mij een schets als onderstaande situatie: 'Ik vond het heel verrassend dat jij als vertrouwenspersoon bij het gesprek zat. Dit is toch een arbeidsconflict! Ik zie hier geen rol voor de vertrouwenspersoon. Het was een gesprek dat leidinggevende met Helna had gepland. Hij had mij als HR erbij gevraagd, jou niet.'
Hiermee schoot Herman onze HR-man mij 3 dagen na het gesprek aan. Hij ziet geen rol voor de vertrouwenspersoon bij een arbeidsconflict. Wat is de situatie? ... lees verder

23/03/2015 Reorganisatie: Waar bemoeien jullie je mee?

"Ze willen me kwijt. Er moeten mensen uit. Ik ben iemand met een vlekje. Ze grijpen alles aan om me te lozen." Tegenover mij zit een schim van de Trudy van vroeger. 'Het vlekje' blijkt haar burn-out van 3 jaar geleden. Daarnaast nog een 'vlekje' voor de organisatie: haar man heeft kanker. Er zijn weer uitzaaiingen, zodat de zorg voor hun gehandicapte dochter in de ochtend op Trudy neerkomt. Een maand geleden had haar leidinggevende nog 'wellevend' gevraagd of Trudy het allemaal wel redde in de thuissituatie. “Misschien zou je beter ontslag kunnen nemen”, zei hij. Thuis was zij immers veel harder nodig. Nee, dat wil Trudy niet.... lees verder

04/02/2015 Integriteit kun je het beste omzeilen

“Ik werk sinds kort als directeur in een groot bedrijf in de zakelijke dienstverlening. We gaan als managementteam vaak uit eten, om te praten over de zaak (het gaat financieel niet zo goed), om te roddelen over onze financiers, et cetera. De restaurants hebben altijd minimaal 1 Michelin ster en regelmatig wordt de avond afgesloten met een fles cognac van 250,- .ik voel me hier niet prettig bij, want onze adviseurs zitten meer en meer ‚ op de bank’. En onze 'uitstapjes' zijn voor iedereen erg zichtbaar.... lees verder

12/12/2014 Pak Integriteit er maar bij!

“Pak integriteit er maar bij” werd tegen Els gezegd, door haar directeur. “Wij willen ook iets met de klokkenluiderregeling. Dat moet voor jou als vertrouwenspersoon geen probleem zijn. Dus vanaf nu ben jij ook vertrouwenspersoon integriteit”. Els zat met haar mond vol tanden.... lees verder