25/06/2019 Wat doet dit bericht met jou?

Jon heeft jou nu tweemaal verteld dat hij vanwege deze werksituatie anderhalf uur op een viaduct heeft gestaan omdat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Wat doet dit bericht met jou? Hoor je wat voor Jon de impact is van deze pestsituatie op het werk?' Deze stevige interventie doet Liek in haar rol als vertrouwenspersoon omdat de leidinggevende maar blijft herhalen dat hij - en de organisatie - in deze situatie wèl goed heeft gehandeld. Wat zijn medewerker Jon vertelt, lijkt geheel langs hem af te glijden. Hij blijft vasthoudend en volhardend zijn eigen handelen uitleggen en verdedigen.... lees verder

20/05/2019 Moeten we een verslag maken van het gesprek?

'Moeten we een verslag maken van het gesprek?' is de vraag die leidinggevende in de deuropening stelt aan Pia in haar rol als vertrouwenspersoon. 'Dat lijkt me niet handig' is de spontane reactie van Pia. Maar is dat zo? Pia twijfelt nu en belt mij.... lees verder

16/04/2019 Ik wil je graag helpen

Ik betrap mezelf er nog menigmaal op: Iemand vertelt mij zijn probleem en de oplossingen gieren door mijn hoofd. Ik kan al haast niet meer wachten mijn 'geniale adviezen' te geven. Ook echt goed luisteren valt me al lastiger, omdat ik sta te trappelen een oplossing aan te reiken. Ik moet mijn tong afbijten en de oplossing inslikken maar dat lukt me niet altijd. Toch is dàt hetgeen ik de vertrouwenspersoon terugkerend voorhoud: de valkuil van graag willen helpen. Wat maakt dat 'willen oplossen' zo hardnekkig in velen van ons aanwezig is? ... lees verder

18/03/2019 'Ik wil jou als getuige!'

Dit is het vervolg op de column van vorige maand: 'FF koffie doen'. Directeur HR ontbiedt vertrouwenspersoon Jan op zijn kamer en valt meteen met de deur in huis: 'De advocaat van jouw melder Mae, die wij een ontslagbrief hebben gestuurd, dreigt jou als getuige op te roepen bij de rechter. Wat ga jij verklaren over het viergesprek waarbij jij als vertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig was?' ... lees verder

18/02/2019 FF Koffie doen

Vertrouwenspersoon Jan vertelt: 'Mae meldt zich bij mij. Ze is doorverwezen door onze bedrijfsarts. ‘Wat haar nou toch overkomen is, ze durft het bijna niet te vertellen, ze is er kapot van.' In haar agenda was een afspraak met haar manager gepland ‘Ff koffie doen' stond er. Bij binnenkomst groet Mae verrast de HRM-adviseur: ‘Hé Maarten jij ook hier?' Haar manager gaat achter zijn laptop zitten en begint vanaf het scherm voor te lezen. Hij vertelt dat de sfeer op de afdeling al lange tijd niet goed is, dat ze dit al eerder met elkaar als team hebben besproken. Dat het nu afgelopen moet zijn. Dat hij vindt dat zij daar een belangrijke rol in speelt. Er zijn klachten over haar van medewerkers, over haar gedrag, die medewerkers durven dit niet tegen haar te zeggen. Ze maakt sarcastische opmerkingen. Zij heeft naar hem toe laatst een opmerking gemaakt over zijn schorre stem, die kon echt niet. Als Mae wil reageren heft hij zijn hand op. ‘Nee ik wil hierover niet met jou in discussie…ik wil dat je hierover nadenkt en dan komen we er later op terug. Ik stel je vrij van werk voor nu. Ik wil dat je er met niemand over praat en ik wil zeker niet merken dat je bij andere collega's verhaal gaat halen.'... lees verder

09/01/2019 Wat ben jij een mooie vrouw

'Wat ben jij een mooie vrouw, voel jij je niet eenzaam zo ver van huis?' Een medewerkster wordt verzocht te gaan helpen in een andere vestiging in het buitenland. Zij overnacht in een airbnb-appartement waarvan het bedrijf doorlopend gebruik maakt. Dit appartement wordt doordeweeks tevens gebruikt door de leidinggevende van de vestiging waar melder gaat ondersteunen.... lees verder

09/12/2018 Je had eerst bij mij moeten komen!

'Waarom heb je mij overgeslagen? Waarom heb je meteen geëscaleerd? Besef je wel hoe bedreigend en kwetsbaar het is voor mij, wanneer ik als leidinggevende door mijn directeur wordt aangesproken omdat ik intimiderend gedrag zou vertonen en dat ik ook niet te horen krijg wie dat beweren? Ik had van jullie als vertrouwenspersonen toch echt iets anders verwacht. Dat de melders zich niet rechtstreeks tot mij durven wenden is één ding, maar dat jullie als vertrouwenspersonen ook de directe communicatie met mij uit de weg gaan vind ik een kwalijke zaak. Je had eerst bij mij moeten komen' De vertrouwenspersoon die mij belt, citeert deze reactie van leidinggevende op haar handelen in een casus.... lees verder

07/11/2018 Ik vertrouw op jou!

“Jantine ik bel je even in je rol van vertrouwenspersoon. Ik ben blij met de plezierige samenwerking die wij met elkaar hebben opgebouwd wat betreft het realiseren van een veilige werkplek. Je weet dat ik dat als leidinggevende buitengewoon belangrijk vindt. Je gaf in ons eerste gesprek aan dat je een adviserende rol hebt en dat je gevraagd en ongevraagd adviseert. Ik zit op dit moment zelf met een vraag die ik erg graag aan je wil voorleggen omdat ik er echt mee omhoog zit en in deze situatie vastloop….. Onze medewerker Henny zit ziek thuis. Mijn vraag is: zou je haar eens willen bellen? Ik vertrouw op jou!”... lees verder

Archief

05/11/2018 MeToo: Geef er een klap op!
17/09/2018 Protocol 'buiten de kaders van je rol treden'
19/06/2018 Kan ik naast de melder blijven staan nu hij wordt aangeklaagd?
13/05/2018 Van paardenliefhebber naar begeleider beschuldigde
04/04/2018 Vertrouwelijkheid doorbreken?
07/02/2018 Speel niet voor eigen rechter!
12/01/2018 Maak gebruik van de Ombudsfuncionaris
20/12/2017 Houd het kompas zuiver!
11/11/2017 NRC Opinie en Debat
08/11/2017 stoppen met MeToo discussie
07/11/2017 Afschrikwekkend voor potentiële melders
06/11/2017 Vertrouwenswatjes
24/10/2017 Te paard, met een touw... Vertrouwenspersoon en suicidepreventie
05/10/2017 Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw
29/06/2017 Ik word hier ziek van
06/05/2017 Wat is er mis met de Seychellen?
12/03/2017 Steun de directeur
09/01/2017 Vertrouwenspersoon en Verlies & Rouw
21/12/2016 Vertrouwenspersoon voor tribunaal
22/11/2016 Wens van melder om in gesprek te komen
06/11/2016 Het doet pijn
19/09/2016 Geheimhouding
04/09/2016 Ik wil een klacht indienen
30/06/2016 Wat kun jij voor mij doen?
24/06/2016 Met melder mee ter ondersteuning
26/04/2016 Is beleid de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon?
10/02/2016 Passie op het werk!
09/11/2015 Met melder mee ter ondersteuning
09/11/2015 Wat we kunnen leren van Volkswagen
25/05/2015 ‘Vertrouwenspersoon ongewenst bij arbeidsconflict?’
23/03/2015 Reorganisatie: Waar bemoeien jullie je mee?
04/02/2015 Integriteit kun je het beste omzeilen
12/12/2014 Pak Integriteit er maar bij!