Diensten en diversen

Wij willen u waar mogelijk ondersteunen met verschillende aanvullende diensten.

E-learning Gewenst Gedrag

In onze e-learning Gewenst Gedrag leren leidinggevenden en medewerkers alles wat zij dienen te weten over gewenste omgangsvormen integer handelen en daarnaast ook over het beleid en de rol van de vertrouwenspersoon.

Video's

Wij hebben verschillende video's online gezet, waar u als vertrouwenspersoon of als leidinggevende ook gebruik van kunt maken.

Begeleider beschuldigde/ aangeklaagde

Hoe draagt u als werkgever zorg voor een veilige werkplek voor de beschuldigde? Ook voor deze medewerker heeft u een zorgplicht als goed werkgever.

Externe onderzoeken: de mogelijkheden

Het uitvoeren van de toegelichte onderzoeken behoort niet tot ons aanbod. U kunt zelf rechtstreeks contact leggen met de onderzoekers.

Adviseur bij melding

Het adviseren van organisaties bij een melding of bij het implementeren van het beleid behoort niet tot ons reguliere aanbod. Wij kunnen u wel in contact brengen met materiedeskundige adviseurs.

Conflictcoaching

Een goede omgang en samenwerking tussen collega's of binnen teams is voor de resultaten en het werkplezier van wezenlijk belang. Gezien de verschillen tussen mensen is het echter onvermijdelijk dat zich onderling spanningen kunnen voordoen.

Mediation

Herstel-mediaton is een krachtig instrument om conflicten tussen medewerkers op te lossen. De partijen bedenken zelf de oplossingen en nemen zelf de beslissingen.

Bemiddeling

Soms raken we als mensen met elkaar in de knoop. Er ontstaat frictie, we begrijpen elkaar niet, lijken langs elkaar heen te werken en er lijkt geen oplossing in het zicht. Een bemiddelaar ziet alle betrokken partijen als gelijkwaardig en geeft aan niemand, noch aan welke zienswijze ook, de voorkeur.

Ombudsfunctionaris

Overal waar mensen samenwerken ontstaan fricties of kwesties. Deze situaties worden vaak gemeld bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen of Integriteit, die hier maar in beperkte mate iets mee kan en zich al snel op het terrein begeeft dat is voorbehouden aan een Ombudsman/ vrouw Personeel. Hierna te noemen de Ombudsfunctionaris.

Vertrouwenspersoon reorganisatie

Emoties zoals boosheid, verdriet, angst, verwarring en allerlei negatieve gedachten kunnen het functioneren danig in de war brengen. Echter voor een heroriëntatie op de toekomst zal het transitieproces op een goede manier doorlopen moeten worden. De vertrouwenspersoon reorganisatie kan de medewerker ondersteunen bij dit proces

Adviseren organisatie

Vaak twijfelt het bestuursorgaan (leidinggevenden, management) over de juiste aanpak bij een kwestie. Welke stappen kunnen ondernomen worden? Welk effect heeft een specifiek onderzoek? Moet er wel onderzocht worden? Welk type onderzoek kan het beste worden uitgevoerd? Waartoe is men bevoegd?

Externe klachtencommissie

De mogelijkheid om een klacht over ongewenste omgangsvormen te laten onderzoeken door een Klachtencommissie, moet in elke organisatie goed geregeld zijn. In onze ogen is het niet nodig en zelfs niet werkend om als kleine of middelgrote organisatie een eigen klachtencommissie te hebben.

Beleid

Het schrijven van beleid is niet de taak van een vertrouwenspersoon, maar een vertrouwenspersoon is voor zijn functioneren wel afhankelijk van goed beleid. Vertrouwenspersonen komen regelmatig in de klem als het beleid onvolledig is.

Wet 'Huis voor klokkenluiders'

Hier vindt u informatie over de wet 'Bescherming Klokkenluiders'

maatwerk uitleg functie VP

Wilt u de animatie 'Uitleg Functie Vertrouwenspersoon' voor uw organisatie laten aanpassen in uw eigen huisstijl en het bedrijfslogo erin plaatsen? Wij bieden de mogelijkheid om er door de producers het logo van de eigen organisatie voor te monteren.

Verlies- en rouwbegeleider

Onze trainer Hannie Kraan verzorgt ook (persoonlijke) begeleiding bij verlies en rouw. Vertrouwenspersonen kunnen naar haar doorverwijzen.

Arbeidsrecht jurist

Informatie over onze arbeidsrecht jurist Nathalie Stoffelsen.

Verantwoordelijkheid nemen

Omdat 'verantwoordelijkheid nemen' zo cruciaal is om te komen tot herstel van een veilige werkrelatie stellen wij verschillende filmpjes en de uitleg van onze online training gratis ter beschikking aan onze vertrouwenspersonen en hun organisaties.

Inschrijfprocedure

Leveringsvoorwaarden

Externe vertrouwenspersoon

Wij selecteerden voor u gekwalificeerde, gecertificeerde externe vertrouwenspersonen. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen, Wij vervullen als bureau slechts de brugfunctie.

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten: