Bemiddeling

Bemiddeling is een probaat middel om bejegeningsproblemen tussen medewerkers onderling en/of tussen leidinggevende en medewerker te bespreken. Onder mijn regie en met heldere spelregels kunnen mensen elkaar duidelijk maken wat hen zodanig dwars zit of is aangedaan dat ze de ander mijden, uit onmacht of angst. Er het zwijgen toe doen of elkaar ontlopen is op den duur onhoudbaar. Het vreet energie, je raakt uit je kracht, het berooft je van je werkplezier. Zowel betrokkenen als de organisatie hebben baat bij effectieve, vrije samenwerking. Dus: de kaarten op tafel en proberen er samen uit te komen.

Als bemiddelaar schep ik voorwaarden waardoor mensen vrijuit kunnen spreken. Ik vraag de gesprekspartners om ieder hun verzie van het verhaal te doen. Ik nodig hen uit om te begrijpen wat de ander zegt, in de schoenen van de ander te gaan staan en te ervaren wat het effect en de impact is van datgene wat heeft plaatsgevonden. Ik ben niet uit op waarheidsvinding of een schuldige. Ik help gesprekspartners de realiteit onder ogen te zien en te zoeken naar een basis waarop ze verder kunnen, met oog voor ieders gevoeligheden.

Bemiddelen heeft ook een educatief doel; leren herkennen van effectieve en destructieve relatiepatronen, onderscheid leren maken tussen bedoeling en effect en alternatieve manieren van bejegenen uitproberen. Beseffen hoe je vanuit onmacht in macht kunt vervallen. Ik evalueer met mensen hoe ze in deze situatie terecht konden komen, hoe het hen is gelukt om het contact weer aan te gaan en de eerste stappen tot relatieherstel te zetten? Waar mensen vaak mee worstelen is: 'Waarom moest dit gebeuren? Had dit niet anders gekund? Had ik het kunnen voorkomen?' Door een educatief element aan bemiddeling toe te voegen krijgen ervaringen, hoe vervelend en ingrijpend ook, zin en betekenis. Je leert ervan; voor de toekomst.

Ellen de Mooij is gecertificeerd relatieconsulent, opgeleid in de Relatiestudio Gent. Ze werkt met instrumenten uit de bejegeningsmethode en op basis van de narratieve benadering. Zij volgde de opleiding tot Vertrouwenspersoon bij Van Oss en Partners.

Ellen over haar motivatie voor bejegeningsvraagstukken:
Relaties hebben me altijd geboeid. Wat mensen bindt of uit elkaar drijft is me vaak een raadsel. Het intrigeert me en maakt me nieuwsgierig. Ik weet uit eigen ervaring hoe relaties me hebben gevormd, hoe de ontmoeting met anderen me bewust heeft gemaakt van wat ik waardevol vindt, waarin mijn kracht zit, met name als het botste. Ik weet hoe belangrijk het is om gehoord te worden, zodat ik grond heb van bestaan.

Contact:

Significa bv, effectieve bejegening in organisaties
Ellen de Mooij

Telefoon: 06 - 53719620

Email: info@significa.nl