Basisopleiding LVV vertrouwenspersoon

Geaccrediteerd door de LVV

Waarom deze opleiding?

In deze geaccrediteerde basisopleiding word je gedegen toegerust voor de functie van vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen voor ongewenste omgangsvormen en integriteit.

We kiezen voor een vijfdaagse basisopleiding om ervoor te zorgen dat een vertrouwenspersoon volledig is opgeleid, ook op het vlak van integriteit. Onderaan deze pagina lichten we de urgentie toe.

.

Download brochure vijfdaagse opleiding

Voor wie?

Voor interne en externe vertrouwenspersonen die een officieel erkend certificaat willen behalen. Het bij ons behaalde certificaat geldt voor de LVV als Deelnamebewijs, waarmee je deel kunt nemen aan het landelijk examen.
Wanneer je hiervoor slaagt kun je je laten registreren als LVV-registervertrouwenspersoon. Dit is geen wettelijke verplichting.

Let op: Ook voor HR is de opleiding van grote waarde. De functie van HR en van VP tegelijkertijd, is lastig te combineren.

Vereisten

Je hebt bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding.
Minimale vereiste vanuit de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) is HBO denkniveau.
Je hoeft nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

Per 1 januari 2024 geldt vanuit de LVV het landelijk examen.
Wanneer je voor dit examen bent geslaagd kun je je laten registreren als LVV-register vertrouwenspersoon.
Ga naar kenniscentrumvertrouwenspersonen.nl voor alle informatie.

Gratis training 'voorbereiding op het examen'

Als enige opleider bieden wij je als deelnemer een uitgebreide gratis training 'voorbereiding op het examen' via e-learning. Daarmee kun jij je optimaal voorbereiden op het landelijk examen. De toetstermen van het landelijk examen zijn omvangrijk. Alle toetstermen komen uitvoerig aan bod. Beter kun je je niet voorbereiden!

.

cursusdata en inschrijven vijfdaagse basisopleiding

De opleiding

Resultaat

Opbouw van de training

De live bijeenkomsten vinden plaats van 11:00 tot 16:00 uur op locatie. Door interactie, confrontatie, voelen, doen en ervaren, worden de essenties van de functie eigen gemaakt. Daarnaast volg je op je eigen moment de verdiepende e-learning met rijke kennis-inhoud via frisse werkvormen, waarmee je je gedegen voorbereidt op elke cursusdag. Zo behalen we het hoogste rendement in kennis, bewustwording en het eigen maken van de vaardigheden.

Mis je een live bijeenkomst?

Wanneer je onvoorzien een dag mist, dan kun je die inhalen met het volgen van de volledige e-learning van deze dag. Daardoor kun je de opleiding toch blijven volgen in de eigen groep. Mis je op dag 3 het onderdeel gespreksvoering, dan bieden we je naast de e-learning een individuele online sessie van 50 minuten met materiedeskundige acteur om het opvanggesprek te oefenen.

Studiebelasting en kosten

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt naast de vijf live bijeenkomsten 5 à  6 uur per cursusdag.

Kosten open inschrijving vijfdaagse basisopleiding: €1.895,- (all-in, geen bijkomende kosten)

Trainingslocatie

Onze trainingen vinden plaats in Den Bosch, Zwolle, Gouda en Amsterdam. We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers voor een optimaal leerrendement en aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast verzorgen wij ook in-company trainingen (minimaal 4 deelnemers).

Overgang van vierdaagse naar vijfdaagse basisopleiding

We ervaren de volgende urgentie en motivatie

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteitsschendingen. Daarom verdient integriteit volwaardige aandacht in de basisopleiding tot vertrouwenspersoon.

In 2021 is door de LVV een extra dag verplicht toegevoegd aan de driedaagse basisopleiding ongewenste omgangsvormen, om de functie van vertrouwenspersoon uit te breiden naar integriteit. Wanneer je als vertrouwenspersoon ook gedegen toegerust wilt worden op integriteit, dan is één extra dag integriteit te weinig. Temeer omdat meldingen van misstanden veel van een vertrouwenspersoon vergen.

Daarnaast zijn de toetstermen integriteit van het landelijk LVV examen omvangrijk en het assessment met acteur in het landelijk LVV examen kan ook een opvanggesprek over integriteit zijn. Veel deelnemers vroegen ons al om uitbreiding naar een vijfdaagse training. Daarom kiezen wij ervoor de vierdaagse basisopleiding vanaf het najaar 2024 uit te breiden naar een vijfdaagse basisopleiding.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat je, na het volgen van de opleiding, onze keuze volledig onderschrijft.

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt naast de vijf live bijeenkomsten 5 à  6 uur na iedere cursusdag.

Kosten open inschrijving vijfdaagse basisopleiding: €1.895,- (all-in, geen bijkomende kosten)

Download hieronder de brochure van de vijfdaagse basisopleiding.
Je leest hierin alles over onze vernieuwde, aangescherpte basisopleiding met nog meer kennis, verdieping en toepassing op het gebied van integriteit.

.

Download brochure vijfdaagse opleiding

.

cursusdata en inschrijven vijfdaagse basisopleiding