Adviseren organisatie

Oene Bouman is gespecialiseerd in het ondersteunen van bestuursorganen bij (integriteits)kwesties.

Vaak twijfelt het bestuursorgaan (leidinggevenden, management) over de juiste aanpak bij een kwestie. Welke stappen kunnen ondernomen worden? Welk effect heeft een specifiek onderzoek? Moet er wel onderzocht worden? Welk type onderzoek kan het beste worden uitgevoerd? Waartoe is men bevoegd? Moet er aangifte gedaan worden en wanneer wordt het Openbaar Ministerie dan in kennis gesteld?

Door de kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar, weet Oene samen met u antwoord te vinden op alle vragen die de kwestie oproepen.
Soms worden recherchebureaus/ onderzoeksbureaus gevraagd om onderzoeken te verrichten. Dat is niet de werkwijze van Oene Bouman. Hij neemt het bestuursorgaan 'aan de hand' mee met als doelstelling om intern tot zelfredzaamheid te komen bij iedere kwestie die zich voordoet. De visie is namelijk, dat het een verrijking is om binnen de organisatie zelf de werkzaamheden / acties te verrichten die men noodzakelijk acht. Dat als men, onder begeleiding, zelfstandig onderzoek gaat verrichten, de kennis en ervaring zodanig gaat groeien dat in toekomstige situaties men geen hulp of begeleiding meer nodig heeft. Dat bespaart niet alleen veel geld uit maar het levert ook een hoge mate van toepasbare kennis (bewustwording) op als het gaat om het behandelen van (integriteits)kwesties c.q. het verrichten van eigenstandig intern onderzoek. Het bestuursrecht biedt alle mogelijkheden daartoe.
De werkwijze is erop gericht om bestuursorganen met alle kennis en kunde die Oene bezit, bij te staan en te adviseren in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Die keuzes zijn gericht op de effecten die men wenst en de juridische mogelijkheden die er zijn.

Oene kan (integriteits)kwesties ook behandelen en/of onderzoeken

Soms zijn kwesties dermate complex of zijn in de organisatie te weinig onafhankelijke deskundige onderzoekers beschikbaar. In dat geval kan een organisatie er voor kiezen om gebruik te maken van een pool van ervaren onderzoekers waar Oene ook in participeert.

Pool onderzoekers klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en onderzoekcommissie misstanden of onregelmatigheden: klik hier door

Praktijkgidsen

De drie boeken die Oene Bouman heeft geschreven ('Interne onderzoeken', 'Extern klachtrecht' en 'Intern klachtrecht (ongewenste omgangsvormen)') zijn niet voor niets praktijkgidsen geworden. Alle kennis is beschikbaar om de juiste keuzes te kunnen maken en op een professionele en juridisch haalbare manier kwesties te behandelen en eventueel intern onderzoek te doen. Daar komt bij dat de wijze van onderzoek plegen, geen extra emotie zal opleveren. De te nemen stappen zijn een ieder uit te leggen en aan de hand van actuele jurisprudentie wordt het gewenste effect bereikt. Als u ondersteuning / begeleiding wilt hebben, komt Oene graag bij u langs.

Meer informatie

Neem conact op met Oene Bouman

Website: www.oenebouman.com

Email: oene.bouman@gmail.com

telefoon: (078) 617 42 04 of +31 6 50 21 13 50

Ook kunt u contact opnemen met Marcel van Oss: info@trainingvanoss.nl