Anita van Ostaden

In verbinding - met oprechte aandacht - zonder oordeel - samen.

Achtergrond/ werkervaring

Trainer, coach, conflictadviseur, vertrouwenspersoon

Anita heeft inmiddels meer dan 35 jaar ervaring in het coachen, opleiden en trainen van mensen. Ze is werkzaam geweest als leidinggevende, opleidingsmanager, trainer en coach in verschillende organisaties. Vanaf 1999 werkt zij vanuit haar eigen onderneming.

Zij heeft de docentenopleiding gevolgd aan de VLVU (tegenwoordig Hogeschool Inholland) en Politicologie/Bestuurskunde gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Deze studies vormden de basis voor het verder ontwikkelen van haar kennis, kunde en ervaring op het gebied van communicatie. Zij heeft zich in de loop der jaren o.a. gespecialiseerd in NLP (sinds 1996) en Systemisch Werk (sinds 2000), waaronder organisatie-, familie- en traumaopstellingen. Dit past zij zeer effectief toe in individuele en teamcoaching trajecten. Zij heeft veel ervaring als teamcoach in management- en directieteams. Daarnaast is zij opgeleid als mediator, conflictadviseur/-coach en vertrouwenspersoon en vervult zij deze rollen in verschillende organisaties. Ook begeleidt zij leidinggevenden in het realiseren van een sociaal veilige werkplek.

Visie

'Een bijdrage leveren aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen, vind ik belangrijk. Het ultieme doel daarbij is mensen dichter bij zichzelf te brengen, zodat ze hun volledig potentieel kunnen benutten.'

Voor een vertrouwenspersoon is het belangrijk om optimaal contact te maken met de melder, zodat hij/zij zich veilig voelt om het hele verhaal te doen. Daar horen ook emoties bij. Het omgaan met het verhaal en de emoties helpt de vertrouwenspersoon om een veilige bedding te creëren, zodat het mogelijk wordt om even afstand te nemen om samen naar mogelijke oplossingen te kijken.

Virginia Satir heeft een prachtig gedicht geschreven over in verbinding zijn met elkaar.
'Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien, gehoord, begrepen en aangeraakt. Het grootste geschenk dat ik kan geven is de ander te zien, te horen, te begrijpen en aan te raken. Wanneer dat gebeurt, voel ik dat er contact is gelegd.'

Werkwijze

De werkwijze van Anita kenmerkt zich door haar enthousiasme en nieuwsgierigheid naar de verborgen drijfveren achter het gedrag van de mens: waarom doet iemand wat hij/zij doet?
Zij is een dynamische en bevlogen trainer die graag de energie laat stromen. Reflectie op eigen handelen en keuzes is belangrijk in het leven, dus ook in de rol van vertrouwenspersoon of leidinggevende. Zelfreflectie zorgt voor inzicht in eigen handelen en van daaruit is het mogelijk om te groeien als mens, zowel persoonlijk als professioneel. Zij schuwt daarbij niet om af en toe de diepte in te gaan. Ze is voorstander van ervaringsgericht leren en geeft je concrete handvatten om het geleerde in de praktijk te brengen.

Contact

Anita van Ostaden
Telefoon: 06 - 51 42 97 01
E-mail: anita.vanostaden@gmail.com
LinkedIn: http://linkedin.com/in/anitavanostaden