Opleiding vertrouwenspersoon:
3 basisopleidingen

U heeft de keuze uit 3 verschillende basisopleidingen tot vertrouwenspersoon:

3-daagse opleiding vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen

Na deze opleiding kunt u zich in 2020 nog officieel laten registreren als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon. We geven inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon. Met live gespeelde scènes leggen professionele trainingsacteurs de beleving en de essenties van ongewenste omgangsvormen bloot. We focussen op de kerntaak van de vertrouwenspersoon: het opvangen en begeleiden van een melder. Gekwalificeerde trainers helpen u toegesneden gespreksvaardigheden te oefenen en eigen te maken. Hierbij staat centraal dat de melder zich gezien en gehoord voelt en weer in eigen kracht komt te staan. Daarnaast besteden we de nodige aandacht aan de Arbowet en juridische aspecten. Per 1 januari 2021 wordt de vierdaagse combi-opleiding de algemene basisopleiding die leidt tot gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon. De LVV vindt dat elke vertrouwenspersoon ook enige toerusting over integriteit in huis moet hebben. De driedaagse opleiding komt 01-01 2021 te vervallen. U moet dan de vierdaagse volgen voor certificering.

geaccrediteerd

Bekijk opleiding

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen en integriteit

Na deze opleiding bent u gecertificeerd vertrouwenspersoon waarbij melders bij u terecht kunnen voor ongewenste omgangsvormen én voor integriteitsschendingen.

Dit levert meerwaarde op voor de melder en voor de organisatie.

Het vraagt om extra kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon. In de opleiding worden deze helder uitgewerkt.

U krijgt inzicht in het verschil van taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen van beide rollen. Daarnaast wordt er gewerkt aan houdingsaspecten, competenties en specifieke gespreksvaardigheden.
Per 1 januari 2021 wordt deze vierdaagse combi-opleiding de algemene basisopleiding die leidt tot gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon. De LVV vindt dat elke vertrouwenspersoon ook enige toerusting over integriteit in huis moet hebben. De driedaagse opleiding komt dan te vervallen.

geaccrediteerd

Bekijk opleiding

3-daagse opleiding vertrouwenspersoon
integriteit


De Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitsschendingen op een veilige wijze te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand. Steeds vaker kiezen organisaties ervoor dat de melder met de vertrouwenspersoon mag sparren. De vertrouwenspersoon helpt dan de melder een eigen afweging te maken over wel of niet melden. U ontvangt in deze doortimmerde opleiding veel handvatten om professioneel invulling te geven aan uw rol. Omdat deze opleiding niet gaat leiden tot certificering wordt deze alleen nog in-company verzorgd. De vierdaagse combi-opleiding en later de tweedaagse nascholing integriteit, is het ideale opleidingspakket voor de vertrouwenspersoon waar men zowel terecht kan voor ongewenste omgangsvormen als voor integriteit.

geaccrediteerd als 2-daagse nascholing

Bekijk opleiding

Kenmerken:

 • U wordt volledig toegerust met kennis en vaardigheden voor het vakmanschap van vertrouwenspersoon.
 • Wij verzorgen zowel de opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als de opleiding vertrouwenspersoon integriteit.
 • Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan een medewerker terecht voor ongewenst gedrag van collega's, dat als kwetsend wordt ervaren en waardoor hij/ zij zich niet meer veilig voelt. Er wordt schade gedaan aan de persoon zelf.
 • De vertrouwenspersoon integriteit biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitschendingen in de organisatie veilig te melden of om hierover te sparren. Het gaat om misstanden die schade doen aan de organisatie.
 • Daarnaast bieden we een opleiding vertrouwenspersoon voor hen die de functie vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit combineren.
 • Wanneer u geregistreerd wilt worden als gecertificeerd vertrouwenspersoon volgt u onze driedaagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of onze vierdaagse vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Het volgen van de opleiding vertrouwenspersoon integriteit leidt op dit moment in Nederland nog niet tot de mogelijkheid van registratie als gecertificeerd vertrouwenspersoon

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

 • Bevlogen, persoonlijk, deskundig, praktijkgericht, diepgang, humor
 • Kleine groep voor maximaal persoonlijk leerrendement
 • Certificering in 3 dagen en 6 x geaccrediteerde nascholing
 • Gerenommeerd jurist Leo ten Brink
 • Materiedeskundige acteurs
 • Registertrainer NOBTRA en Kiwa Keurmerk
 • Robuuste kwaliteit voor een scherpe prijs! Lees evaluaties
 • Vrijgesteld van BTW
 • Consultatie na de training

Wat vinden onze deelnemers van de opleiding Vertrouwenspersoon?