Daan Limburg

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Daan Limburg. Hij is eigenaar van het bureau Daan Limburg, Licht op Samenwerken (www.daanlimburg.nl), dat is gespecialiseerd in de begeleiding van vragen op het gebied van samenwerken, conflicten en loopbaan.

Achtergrond

Mensen tot hun recht laten komen - dat is de rode draad in zijn loopbaan.

Daan heeft rechten gestudeerd en was gepakt door alles wat met arbeidsrecht en mensenrechten te maken had. Tijdens zijn werk kwam de vraag op hoe de organisatie eigenlijk recht deed aan z'n medewerkers. Hoe kon deze hen het gevoel geven dat zij gezien werden en erkend? Hij volgde de meerjarige opleiding Strategisch Management bij de Universiteit Utrecht, en paste de daar opgedane kennis toe in zijn werk.

Na verloop van tijd verschoof zijn interesse . De overtuiging groeide, dat mensen ook gestimuleerd kunnen worden om er zelf voor te zorgen dat er uit hen komt wat er in. Hij volgde zodoende opnieuw een meerjarige opleiding bij Universiteit van Utrecht, ditmaal in coaching.

Na diverse leidinggevende en staf-functies te hebben uitgeoefend, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid/non-profitsector, heeft hij in 1999 de overstap gemaakt naar De Baak (opleidingscentrum VNO-NCW). Hij heeft daar managers, bestuurders en professionals op hoog niveau gecoacht en getraind. Sinds 2006 wijdt hij zich volledig aan zijn eigen bureau.

Zijn 'zwak' voor de rol van vertrouwenspersoon

Daan is zich geleidelijk steeds meer gaan interesseren en specialiseren in de begeleiding van samenwerkingsvragen. De ontwikkeling op individueel niveau kan enorm worden gestimuleerd door te kijken naar de thema's die je in de samenwerking met anderen tegenkomt. En op team- en organisatieniveau kunnen de prestaties en het werkplezier vaak nog sterk toenemen door in de onderlinge samenwerking te investeren. Hij is op dit gebied in verschillende rollen actief, waaronder als coach, teamcoach, trainer, loopbaanbegeleider conflictbemiddelaar, adviseur en vertrouwenspersoon. Voor deze rol heeft hij een 'zwak' vanwege:

informatie

Daan Limburg is gecertificeerd vertrouwenspersoon en Lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Zijn werkgebied is de Randstad.

Daan Limburg / Licht op Samenwerken
Kraaienlaan 14
2566 RG Den Haag
Tel. 070 3238671 / 06 51173501
www.daanlimburg.nl

Daan limburg verzorgt ook

conflictcoaching

lees hier meer >>>