Désirée van der Heijden

Trainer | Coach | Vertrouwenspersoon | Regisseur | Acteur

De persoonlijke en unieke kracht van mensen staat centraal in de wijze waarop ik leef en werk. Door allerlei situaties en omstandigheden, op zakelijk en/of persoonlijk vlak, kan de toegang tot deze unieke kracht soms versluierd raken en moeilijk te vinden zijn. Ik zie het als mijn opdracht een bijdrage te leveren aan het hervinden van deze toegang naar eigen kracht. Dit doe ik vanuit mijn deskundigheid en kennis, mijn mens-zijn en vanuit mijn persoonlijke levenservaring. Ik ondersteun en prikkel mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Liefde, veiligheid, eigen verantwoordelijkheid, creativiteit, humor en helderheid zijn daarin sleutelwoorden.

Achtergrond en werkervaring

Sinds 1995 ben ik , samen met Marcel van Oss, werkzaam op het terrein van de gewenste en ongewenste omgangsvormen. Aanvankelijk als trainingsacteur en sinds 2010 als trainer en acteur vanuit van Oss & Partners. Met veel passie en enthousiasme heb ik reeds vele vertrouwenspersonen mogen opleiden. Na mijn afstuderen aan de toneelacademie Maastricht in 1995, ben ik mijn eigen organisatie Theater& Communicatie begonnen. Daarvoor ben ik werkzaam geweest binnen de jeugdhulpverlening, het gevangeniswezen en de reclassering.
Naast het opleiden van vertrouwenspersonen en het trainen van leidinggevenden ben ik extern vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties en voor andere organisaties ondersteuner beschuldigde.
Vanuit mijn eigen praktijk werk ik als coach, rouw en systemisch therapeut en begeleid ik teams en individuen op het gebeid van samenwerking en communicatie, effectief leiderschap, rouwverwerking en persoonlijke levensvraagstukken.

Werkwijze:

Het accent ligt op het leerproces van de cursisten. In een veilige leer omgeving en met afstemming op wie jij bent, word je uitgedaagd de verbinding aan te gaan tussen professioneel vakmens-schap en je persoonlijke stijl. Je word je bewust van je persoonlijke talenten en kwaliteiten en leert deze ten volle in te zetten op de gewenste gebieden.

Contact:

Désirée van der Heijden
Theater & Communicatie
www.deezs.nl
(06) 53 78 15 38
info@desireevanderheijden.nl