Inclusie/ discriminatie

Ben jij als vertrouwenspersoon een volwaardig gesprekspartner over inclusie?
Jij bent als vertrouwenspersoon immers luis in de pels vanuit je informerende en adviserende rol.

"Jij komt net van school. Jij kan maar beter je mond houden."

"Met die Ramadan moeten ze mij niet lastig vallen, ik wil daar niks over horen."

"Prima dat de collega homo is, als hij er maar niet mee te koop loopt."

"Vrouwen die parttime werken kletsen en klagen meer dan dat zij werken."


"Die babyboomer is echt te oud voor hier."

In de bovenstaande voorbeelden is er geen sprake van inclusie. We denken dat in veel organisatie de rij van voorbeelden nog verder uitgebreid kan worden. Er is in deze voorbeelden niet per definitie sprake van ongewenste omgangsvormen, tegelijk kan het door de persoon ook wèl als kwetsend worden ervaren. Mensen kunnen worden buitengesloten en zich eenzaam voelen.

Inclusie gaat om samenwerken, ongeacht kenmerken, uiterlijk, achtergrond, geloof, geaardheid enzovoorts. Leg de aandacht op wat je samen doet en heb niet te veel aandacht voor persoonlijke verschillen.
Breng respect op, geef aandacht, toon interesse. Geef ruimte aan de tegenstem.

Inclusie gaat dus over wat je samen doet en deelt en over rekening houden met verschillen.
Het zit in de mens om te oordelen en dat is ook okay. De kunst is om je
vooroordeel om te buigen tot een vraag en dan te toetsen in een gesprek of er zelf over na te denken.

Het kan een verrijking zijn om samen te werken met een grote DIVERSITEIT aan mensen.
Tegelijk is het soms een behoorlijke uitdaging om geen (voor-)oordeel te hebben en respect te hebben voor collega's die anders zijn dan jij. Het vraagt een actieve bijdrage van ons allemaal.
“Het is prachtig als iedereen zichzelf kan zijn en tegelijkertijd ook onderdeel van het team mag zijn.”

Het creëren van een inclusieve werkvloer is een voortdurend leerproces op het niveau van houding, kennis en vaardigheden. Het is van belang om blijvend te investeren in training en supervisie van alle medewerkers aangaande dit thema. Wanneer je op dit soort zaken niet reageert, dan is het effect dat je als leidinggevende in de ogen van de medewerkers het gedrag legitimeert. Dit gedrag kan ervaren worden als uitsluiting, pesten of intimidatie.
Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om inclusie uit te dragen en er oog voor hebben vanuit hun signalerende rol. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie en een proactieve rol.

De vertrouwenspersoon is hier luis in de pels vanuit de informerende en adviserende rol.

Zorg dat je als vertrouwenspersoon een volwaardig gesprekspartner bent waar het gaat over inclusie.

In company mogelijkheid voor een nascholing

Vanaf september 2023 kunnen we onze nieuwe nascholing diversiteit en inclusie in company verzorgen.

Tijdsduur: een dag

In 2023 werken wij aan een e-learning 'Inclusie - Diversiteit'. Deze zal in het najaar 2023 beschikbaar zijn.

Neem telefonisch of per email contact met ons op:

info@trainingvanoss.nl