Inge te Brake

'Als jij het even niet meer weet, sta ik naast je!'

Werkervaring

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Inge te Brake. Zij werkt als zelfstandig professional binnen het terrein van omgangsvormen, integriteit en diversiteit. Ze werkt al vanaf 1989 als vertrouwenspersoon, aanvankelijk als interne vertrouwenspersoon binnen de politie en vanaf 1996 als externe vertrouwenspersoon in de profit en non-profit organisaties.
Haar jarenlange ervaring als adviseur van directies & managementteams, projectleider omgangsvormen en integriteit, trainer, coach en onderzoeker, lid van klachtencommissies maken haar een vakvrouw op haar werkterrein, een echte senior.
Zij is voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, de beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen.

Als externe vertrouwenspersoon biedt Inge medewerkers een luisterend oor voor medewerkers over omgangsvormen en integriteit, waarbij geheimhouding en vertrouwelijkheid onvoorwaardelijk zijn met uitzondering van ernstige integriteitsschendingen zoals bijvoorbeeld moord of fraude met heel veel geld van de organisatie.
Niets van wat er verteld wordt, komt bij anderen terecht. De regie voor de oplossing blijft bij de melder en als vertrouwenspersoon denk en beweeg je mee in de door de melder gekozen weg en/of oplossing. Bij integriteit heeft de melder niet de regie, zodra er een melder een melding doet bij het meldpunt.

Voor beide werkterreinen is Inge ervan overtuigd dat de aanpak binnen het informele traject op termijn veel meer oplossingen biedt, minder schade aan brengt voor alle partijen, en een mogelijke hernieuwde samenwerking bevordert. Uiteindelijk zullen alle betrokkenen altijd beter terug kunnen kijken op een dergelijke werkwijze als op de aanpak via de formele weg.

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de melder staat voorop en is voor Inge een van de uitgangspunten om mensen, die op enige wijze last ervaren van anderen weer in hun kracht te zetten.
'Samen staan we sterk!' is hierin Inge haar motto.

Trainer

De organisatie die er voor kiest om met Inge in zee te gaan, wordt door Inge uitgedaagd om samen te werken aan de sociale veiligheid op de werkvloer, om zo ieder in volle vrijheid en met plezier aan het werk te kunnen zijn en blijven. Waar de behoefte van een organisatie ook ligt, Inge zal altijd vanuit haar deskundigheid en ervaring kijken wat op dat moment wenselijk is voor een organisatie en daar advies op maat over geven.

'Als je het even niet meer weet, sta ik naast je!'

Gegevens

Inge te Brake
06.53.722.494
ingetebrake@me.com