Intervisie

Bedrijven, organisaties en de vertrouwenspersonen zelf stellen steeds meer eisen aan professionalisering. Ook de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) stelt intervisie verplicht vanuit de noodzaak tot reflectie en onderhoud van je vakmanschap als vertrouwenspersoon.
Lees meer op de website van LVV

Wat is intervisie?

Intervisie is met collegae vertrouwenspersonen voor jou lastige vraagstukken binnen een vastgestelde structuur uitdiepen, in een op reflectie gericht leerproces, om tot inzicht en oplossingen te komen en je eigen professionaliteit te vergroten. Het verrijkt je ervaring, inzichten en mogelijkheden in je werk als vertrouwenspersoon.

Waar over?

Persoonlijk vraagstukken in je werkpraktijk. Het gaat erom dat het er voor jou echt toe doet. Het gaat om jouw handelen, jouw vragen en dat jij daar verder mee wilt komen.

Wanneer?

De deelnemende vertrouwenspersonen komen minimaal 2 x per jaar bij elkaar. Er is minimaal 2 uur en maximaal een dagdeel beschikbaar. ( Zie ook de LVV eisen)

Voor wie:

Voor vertrouwenspersonen die meer zelfinzicht willen verwerven, willen leren van de ander, willen professionaliseren in hun werk en willen voldoen aan de LVV eisen van behoud van certificering.
Je hebt een gecertificeerde basiscursus afgerond en staat nu in de praktijk.

Beoogd resultaat:

Intervisie is geslaagd als het vermogen tot zelfreflectie is toegenomen en de vertrouwenspersoon het eigen aandeel en verantwoordelijkheid in vraagstukken onderkennen. Daarbij komt dat je beter in staat bent tijdig hulp in te roepen van collega's en vaardiger bent geworden in het oplossen van vraagstukken.

Training Intervisie:

We gaan aan de slag aan de hand van een intervisiemethode: het basismodel. De 3 rollen in een intervisiegroep: de inbrenger, de facilitator en de deelnemer, worden besproken en er wordt mee geoefend. Elke deelnemer brengt een vraagstuk in. Gezamenlijk wordt een vraagstuk gekozen. De deelnemers oefenen met het stellen van zo waardenvrij mogelijke vragen en open vragen. We doorlopen het gehele intervisieproces. Elke deelnemer krijgt een hand-out met daarin informatie over intervisie en de gebruikte intervisiemethode uitgewerkt.
Beoogd resultaat: elke deelnemer heeft een positieve ervaring opgedaan met intervisie en heeft geoefend met de diverse rollen en heeft een verbeterslag gemaakt in de kwaliteit van vragen stellen.

Intervisie begeleiding:

Wij kunnen voor uw organisatie ook vanuit ons trainersaanbod intervisiebegeleiding aanbieden. U kunt hierover contact met ons opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn zodat wij hiervoor voor u een offerte op maat kunnen opstellen.

Organisatie:

Training intervisie (in-company):

Cursusduur: 1 dagdeel (in overleg).

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers (of in overleg)

Minimaal opleidingsniveau: MBO+/ HBO denkniveau

Kosten: wij brengen een offerte voor u uit


U kunt contact opnemen met Van Oss & Partners: info@trainingvanoss.nl.