Jacqueline Peels

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Jacqueline Peels. Zij is extern vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (VPOO, VPI), Individueel- en Teamcoach, Intervisor, Trainer Leidinggeven en samenwerkingsvaardigheden en ook loopbaanbegeleider.

Hoe werk ik

Relaties met en tussen mensen zijn voor haar leidend in al haar activiteiten. Dit gaat van ongewenst gedrag tot allerlei issues in samenwerking en communicatie. Mensen vanuit hun kracht een logische en voor hen goede volgende stap laten zetten is haar doel. Hierin besteedt ze aandacht aan de benodigde kennis en vaardigheden maar ook aan de onderliggende overtuigingen en motivatoren.
De eigen verantwoordelijkheid, respect voor mens en organisatie zijn het uitgangspunt in haar begeleidingsactiviteiten.

Visie

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen als discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld het is belangrijk voor de organisatie en de medewerker dat zij hier mee bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen.
Zo kan er ook sprake zijn van misstanden/vraagstukken op het gebied van integriteit. Hier kun je denken aan: contacten met derden, belangenverstrengeling, toegang tot financiële informatie en geldstromen of het gebruik van middelen van de organisatie. Deze situaties kunnen onveilige situaties opleveren voor medewerker en organisatie.
Gevoelens en ervaringen van onveiligheid vragen om de juiste aandacht. Het is niet altijd mogelijk dat de werknemer hiervoor bij een collega of leidinggevende terecht kan. Een vertrouwenspersoon is dan het professionele antwoord bij de opvang en helpen oplossen van de moeilijkheden op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Informatie

Telefoon: 072 - 520 8130
Mobiel: 06 22 23 92 34
Email: info@opsis-advies.nl
www.jacquelinepeels.nl