Leo ten Brink

Leo ten Brink is als rechtskundig adviseur verbonden aan VAN OSS & PARTNERS. Hij verzorgt in de vierdaagse basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit één dagdeel juridische aspecten.

Wie ben ik

Ik ben 65 jaar, ben getrouwd en heb een dochter van 27, en woon in Almere. Ik heb in 1976 mijn doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Daarna heb ik diverse functies bekleed bij o.a. de Gemeente Amsterdam (senior jurist/ hoofd a.i. bij de Bestuursdienst), de Centrale Raad van Beroep (gerechtsauditeur) en de Universiteit van Amsterdam (stafadviseur CvB). Vanaf 1993 run ik een eigen juridisch adviesbureau te Almere. Mijn specialisaties zijn: arbeidsrecht, in het bijzonder ambtenarenrecht, bestuursrecht en klachtrecht.

Werkzaamheden

In mijn dagelijkse praktijk treed ik op als adviseur, voorzitter van bezwaren- en klachtencommissie en als procesjurist. Bovendien ben ik mediator in arbeidsgeschillen.
Vanuit mijn werk heb ik regelmatig te maken met het onderwerp ongewenste omgangsvormen in brede zin en alles wat daarmee samenhangt: het geven van adviezen en trainingen en het optreden als voorzitter van klachtencommissie. In verband hiermee word ik (vanuit mijn bureau), regelmatig ingeschakeld. In de loop der tijd heb ik vele vertrouwenspersonen getraind en door sommigen word ik nog regelmatig gebeld voor (gratis) advies. Ook treed ik op, zowel voor organisaties als voor particulieren, als procesvertegenwoordiger. Ik ben sinds 27 mei 2014 tot en met 2018 voorzitter van de LVV geweest.

Zelf ben ik ook vertrouwenspersoon integriteit.

Verder heb ik sinds 1978 diverse bestuursfuncties vervuld in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Thans ben ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs.

Leo mag door alle cursisten gebeld worden voor (gratis) juridisch advies. Vermeld dan wel dat je de cursus hebt gevolgd bij VAN OSS & PARTNERS.

Gegevens

Rechtskundig Adviesbureau Ten Brink
Vergulde Draakstraat 17; 1335 WL Almere
Telefoon: 036 - 53 71 785
Mobiel: 06 - 53 83 51 05