Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

1-daagse nascholing (geaccrediteerd) - 9 BNS uren

Als e-learning beschikbaar, om geheel thuis te volgen

Je volgt een rijk scala aan e-learning modules. In aansprekende vormen besteden we aandacht aan onder meer het begrip integriteit, de eigen integriteit, het kader van de vertrouwenspersoon integriteit versus de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en de specifieke juridische aspecten. We behandelen met demonstratiefilmpjes de onderscheidende elementen in het opvang/meldgesprek en vervolggesprek met betrekking tot integriteit. Wat is anders? Waar moet je aandacht aan besteden? Waar liggen valkuilen?

schrijf hier in voor de E-learning


In de praktijk combineert het merendeel van de vertrouwenspersonen de werkterreinen van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Voor medewerkers is het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen integriteit en ongewenste omgangsvormen en situaties kunnen elementen van beide terreinen bevatten. Dat pleit voor de combinatiefunctie. Ook wanneer de organisatie daar niet voor kiest, dan moet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen in staat zijn te duiden wat onder integriteit valt en adequaat kunnen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon integriteit.
Sinds 1 juli 2016 zijn alle werkgevers met meer dan 50 werknemers door de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is daarbij cruciaal. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie en brengt de melding zorgvuldig in kaart. Daarnaast stelt de vertrouwenspersoon samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand en bespreekt de mogelijkheden qua vervolgstappen. Een belangrijke keuzemogelijkheid is het officieel melden van de misstand in de organisatie, zodat de misstand onderzocht kan worden. De organisatie dient dan de melder te beschermen.

Een medewerker mag de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadplegen. Medewerker wordt geholpen een eigen afweging te maken over wel of niet te melden. Tevens wordt de mogelijkheid van vertrouwelijk melden en eventuele andere keuzemogelijkheden besproken. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder.

Om effectief invulling geven aan uw rol ontvangt u een digitaal naslagwerk met praktische hand-outs en het door ons geschreven voorbeeldbeleid integriteit voor uw organisatie.

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon:

Deze geaccrediteerde nascholing is zowel voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen hebben gevolgd als ook voor degenen die de LVV basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd. Ook wanneer u als vertrouwenspersoon niet de rol van vertrouwenspersoon integriteit gaat vervullen, is het wel zinvol om meer over integriteit te weten. Zaken kunnen door elkaar lopen en het is helpend om goed te kunnen doorverwijzen bij integriteitskwesties.
Wanneer je de rol van vertrouwenspersoon integriteit vervult, dan raden we je na de basisopleiding de tweedaagse nascholing integriteit aan. In de tweedaagse kan de grote rijkdom aan leerstof meer recht worden gedaan.

Eisen:

Bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

Resultaat:

1-daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon integriteit = 9 uur studiepunten

Uitvoering: Als E-learning (thuis uit te voeren)

Studiebelasting: ongeveer 9 uur

Kosten: € 350,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: thuis

Werktijd: 6 weken de tijd na aanmelding

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau

cursusdata en inschrijven E-learning

GRATIS ADVIES

De klok luiden over misstanden is niet gemakkelijk. Het is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces. Hulp aan diegenen die hun vermoedens van een misstand naar voren willen brengen, is dus geen overbodige luxe.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Daar helpen ze je graag.

Telefoon: 088 - 371 3030

www. huisvoorklokkenluiders.nl