Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

1-daagse nascholing (geaccrediteerd)

De LVV heeft aangegeven dat vanaf januari 2021 een 'introductie op integriteit' een onderdeel vormt van de basiskennis van een gecertificeerd vertrouwenspersoon.
In de praktijk combineert 90% van de vertrouwenspersonen de werkterreinen van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Voor medewerkers is het soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen integriteit en ongewenste omgangsvormen en situaties kunnen elementen van beide terreinen bevatten. Dat pleit voor de combinatiefunctie. Ook wij zijn daar voorstander van. Ook wanneer de organisatie daar niet voor kiest, dan moet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen in staat zijn te duiden wat onder integriteit valt en adequaat doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon integriteit.
Sinds 1 juli 2016 zijn alle werkgevers met meer dan 50 werknemers door de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.


zie ook: 2-daagse nascholing integriteit

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is daarbij cruciaal. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie en brengt de melding zorgvuldig in kaart. Daarnaast stelt de vertrouwenspersoon samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand en bespreekt de mogelijkheden qua vervolgstappen. Een belangrijke keuzemogelijkheid is het officieel melden van de misstand in de organisatie, zodat de misstand onderzocht kan worden. De organisatie dient dan de melder te beschermen.

De werkwijze van de vertrouwenspersoon integriteit is dat de melder met de vertrouwenspersoon mag sparren. Dat is in lijn met de wet Huis voor Klokkenluiders. Dit houdt in dat de melder de vertrouwenspersoon in vertrouwen raadpleegt. Melder wordt geholpen een eigen afweging te maken over wel of niet te melden. Tevens wordt de mogelijkheid van vertrouwelijk melden en van andere keuzes besproken. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder.

Om effectief invulling geven aan uw rol ontvangt u een naslagwerk met praktische hand-outs en het door ons geschreven voorbeeldbeleid integriteit voor uw organisatie.
De inhoud van de eendaagse is gedestilleerd uit de tweedaagse nascholing integriteit. Omdat we beperkt zijn in de tijd moeten we een keuze maken uit de programmaonderdelen van de tweedaagse. Om zoveel mogelijk rendement te halen uit één dag, wordt het voorbeeldbeleid integriteit vooraf aan de cursus als huiswerk toegestuurd, evenals de escalatieladder integriteit. Ons voorbeeldbeleid geeft onder andere een juridisch kader.

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon:

Deze training is een door het Kiwa geaccrediteerde nascholing met name voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen hebben gevolgd en ook voor degenen die de combi-opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Integriteit hebben gevolgd. Ook wanneer u als vertrouwenspersoon niet de rol van vertrouwenspersoon integriteit gaat vervullen, is het wel zinvol om meer over integriteit te weten. Zaken kunnen door elkaar lopen en het is helpend om goed te kunnen doorverwijzen bij integriteitskwesties. Voor vertrouwenspersonen die al de combi-opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Integriteit hebben gevolgd, biedt deze eendaagse naast opfrissing ook verdieping. Wanneer je naast de rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen tevens de rol van vertrouwenspersoon integriteit vervult, dan raden we de tweedaagse nascholing integriteit aan. In de tweedaagse kan de grote rijkdom aan leerstof meer recht worden gedaan.

Eisen:

Bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

cursusdata en inschrijven

Wat en hoe?

We werken in een kleine groep: bij voorkeur 10, tot maximaal 12 deelnemers voor een maximaal leerrendement en optimale aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten.
Daarnaast verzorgen wij ook in-company trainingen (minimaal 4 deelnemers).

Resultaat:

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

1-daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon integriteit = 8 uur

Open inschrijving: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting: 3 a 4 uur per trainingsdag

Kosten: 1-daagse € 350,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: Den Bosch, Gouda

Werktijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau

Werktijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

cursusdata en inschrijven

Eventueel In Company

De nascholing vertrouwenspersoon integriteit is ook bij u in company te verzorgen. Wij leveren maatwerk, dus neem voor informatie of een offerte contact op via info@trainingvanoss.nl

Aantal deelnemers in-company: bij voorkeur tussen de 4 en 12 deelnemers

GRATIS ADVIES

De klok luiden over misstanden is niet gemakkelijk. Het is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces. Hulp aan diegenen die hun vermoedens van een misstand naar voren willen brengen, is dus geen overbodige luxe.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Daar helpen ze je graag.

Telefoon: 088 - 371 3030

www. huisvoorklokkenluiders.nl