Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

2-daagse nascholing (geaccrediteerd) - 16 BNS uren

Sinds 1 juli 2016 zijn alle werkgevers met meer dan 50 werknemers door de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.De wet bescherming Klokkenluiders met de EU richtlijnen scherpt het beleid verder aan.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is cruciaal. Deze biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

De vertrouwenspersoon helpt een eigen afweging te maken over wel of niet melden. Tevens wordt de mogelijkheid van vertrouwelijk melden besproken. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder.
De organisatie dient de melder te beschermen.

Om effectief invulling geven aan je functie ontvangt je een een cursusmap en een digitaal naslagwerk met praktische hand-outs en materialen. Tevens stellen wij ons voorbeeldbeleid integriteit ter beschikking aan uw organisatie.

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon:

Deze training is een door het Kiwa geaccrediteerde nascholing voor vertrouwenspersonen die een basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd. Deze tweedaagse biedt naast opfrissing ook de noodzakelijke verdieping op integriteit.

Eisen:

Bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

cursusdata en inschrijven

Beoogd resultaat nascholing vertrouwenspersoon integriteit:

De opleiding:

Het uitgebreide programma van deze dagen kunt u opvragen via: info@trainingvanoss.nl

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

2 daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon integriteit = 16 uur

Open inschrijving: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting: 3 a 4 uur per trainingsdag

Kosten: 2-daagse € 695,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: Den Bosch, Utrecht, Gouda

Werktijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau

Werktijd: 9.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

cursusdata en inschrijven

Eventueel In Company

De nascholing vertrouwenspersoon integriteit is ook bij u in company te verzorgen. Wij leveren maatwerk, dus neem voor informatie of een offerte contact op via info@trainingvanoss.nl

Aantal deelnemers in-company: bij voorkeur tussen de 4 en 12 deelnemers

GRATIS ADVIES

De klok luiden over misstanden is niet gemakkelijk. Het is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces. Hulp aan diegenen die hun vermoedens van een misstand naar voren willen brengen, is dus geen overbodige luxe.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Daar helpen ze je graag.

Telefoon: 088 - 371 3030

www. huisvoorklokkenluiders.nl