Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

Eendaagse live nascholing (geaccrediteerd) - 9 BNS uren

Deze nascholing wordt op dit moment geactualiseerd en gaat in oktober 2024 van start.

"Is het mogelijk om de extra dag van de vijfdaagse basisopleiding voor vertrouwenspersonen ook los te volgen als eendaagse nascholingsdag?"

We krijgen regelmatig de vraag of dit kan, omdat vertrouwenspersonen die de vierdaagse basisopleiding hebben gevolgd, de noodzaak voelen nog diepgaander te worden toegerust op het gebied van integriteit.

Wij vinden een extra verdieping en toerusting op integriteit van groot belang voor alle vertrouwenspersonen die de vierdaagse basisopleiding hebben gevolgd. Daarom bieden we vanaf het najaar een hernieuwde eendaagse geaccrediteerde nascholing integriteit aan.

We maken de specifieke elementen van een opvanggesprek en vervolggesprek over integriteit zichtbaar. We gebruiken filmopnames van het opvanggesprek om een helder beeld te geven van de vele onderscheidende aspecten die bij integriteit aan de orde kunnen komen. Denk aan vertrouwelijk melden, de bescherming, het belang om te melden, toetsvragen, verplichting tot melden en de mogelijke vervolgstappen. Hoe pas je dit toe in een gesprek over integriteit? Je wordt je bewust van de specifieke aandachtspunten, verkrijgt nieuwe inzichten en je leert je eigen taal eraan te geven. Via demonstatiefilms en oefenopdrachten wordt het inzichtelijk en maak je het jezelf eigen.

E-learning ter voorbereiding

Voorafgaand aan de training volg je een uitgebreide voorbereidende e-learning waarin alle benodigde kennis op integriteit wordt opgefrist en verdiept. Deze is gratis te volgen voor deelnemers aan de live training.

Première:

Donderdag 10 oktober 2024 Den Bosch en maandag 14 oktober 2024 in Utrecht.

cursusdata en inschrijven

Cursusmateriaal

Om effectief invulling geven aan je functie ontvang je een digitaal naslagwerk met praktische hand-outs en materialen. Tevens stellen wij onze voorbeeld-meldregeling integriteit ter beschikking aan jouw organisatie.

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon

Deze door LVV/ Kiwa geaccrediteerde nascholing is bedoeld voor vertrouwenspersonen die een basisopleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd. De eendaagse training biedt niet alleen een opfrissing, maar bovenal de noodzakelijke verdieping op het gebied van integriteit.

Eisen

Bij voorkeur een HBO- of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

cursusdata en inschrijven

Beoogd resultaat nascholing vertrouwenspersoon wat betreft integriteit

De opleiding

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

1 daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon integriteit = 9 BNS uren

Open inschrijving: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting: 5 uur naast de live trainingsdag

Kosten: 1-daagse € 395,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: Den Bosch, Utrecht

Werktijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur

Opleidingsniveau: Minimaal MBO+, bij voorkeur HBO, Universitair denkniveau

Werktijd: 9.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

.

cursusdata en inschrijven

Mogelijkheid In Company

De nascholing vertrouwenspersoon integriteit verzorgen wij ook live in company.
Wij leveren maatwerk, dus neem voor informatie of een offerte contact op via info@trainingvanoss.nl

Aantal deelnemers in-company: bij voorkeur tussen de 4 en 12 deelnemers

GRATIS ADVIES

De klok luiden over misstanden is niet gemakkelijk. Het is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces. Hulp aan diegenen die hun vermoedens van een misstand naar voren willen brengen, is dus geen overbodige luxe.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Daar helpen ze je graag.
Telefoon: 088 â€" 133 10 00 (algemeen nummer)
e-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl
Website: www.huisvoorklokkenluiders.nl
Contact: https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/contact