Nascholing vertrouwenspersoon integriteit

2-daagse nascholing (geaccrediteerd) - 16 BNS uren

Sinds 1 juli 2016 zijn alle werkgevers met meer dan 50 werknemers door de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is daarbij cruciaal. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie en brengt de melding zorgvuldig in kaart. Daarnaast stelt de vertrouwenspersoon samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand en bespreekt de mogelijkheden qua vervolgstappen. Een belangrijke keuzemogelijkheid is het doorzetten van de melding naar de organisatie, zodat het vermoeden van misstand kan worden onderzocht. De organisatie dient dan de melder te beschermen.

De werkwijze van de vertrouwenspersoon integriteit is dat de melder met de vertrouwenspersoon mag sparren. Dat is in lijn met de wet Huis voor Klokkenluiders. Dit houdt in dat de vertrouwenspersoon de melder vertrouwelijk mag adviseren en helpen een eigen afweging te maken over wel of niet te melden. Tevens wordt de mogelijkheid van vertrouwelijk melden besproken. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder.

Daarnaast heeft u als vertrouwenspersoon een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers. Wij ondersteunen u daarin met PowerPoint presentatie en diverse filmpjes. Om effectief invulling geven aan uw rol ontvangt u een naslagwerk met praktische hand-outs en het door ons geschreven voorbeeldbeleid integriteit voor uw organisatie.

Kortom:

U wordt door professionals diepgaander toegerust voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit.

Voor wie is deze nascholing vertrouwenspersoon:

Deze training is een door het Kiwa geaccrediteerde nascholing voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen of de combi-opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Integriteit hebben gevolgd. Ook wanneer u als vertrouwenspersoon niet de rol van vertrouwenspersoon integriteit gaat vervullen, is het wel zinvol om meer van integriteit te weten. Zaken kunnen door elkaar lopen en het is helpend om goed te kunnen doorverwijzen bij integriteitskwesties. Voor vertrouwenspersonen die al de combi-opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Integriteit hebben gevolgd, biedt deze tweedaagse naast opfrissing ook de noodzakelijke verdieping.

Eisen:

Bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding. Minimaal een MBO-plus denkniveau.

cursusdata en inschrijven

Beoogd resultaat nascholing vertrouwenspersoon integriteit:

De opleiding:

Het uitgebreide programma van deze dagen kunt u opvragen via: info@trainingvanoss.nl

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

2 daagse geaccrediteerde nascholing vertrouwenspersoon integriteit = 16 uur

Open inschrijving: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting: 3 a 4 uur per trainingsdag

Kosten: 2-daagse € 695,- (wij zijn vrijgesteld van BTW)

Trainingslocatie: Den Bosch, Gouda

Werktijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur

Opleidingsniveau: MBO+, HBO, Universitair denkniveau

Locatie: Den Bosch/ Gouda

Werktijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

cursusdata en inschrijven

Eventueel In Company

De nascholing vertrouwenspersoon integriteit is ook bij u in company te verzorgen. Wij leveren maatwerk, dus neem voor informatie of een offerte contact op via info@trainingvanoss.nl

Aantal deelnemers in-company: bij voorkeur tussen de 4 en 12 deelnemers

GRATIS ADVIES

De klok luiden over misstanden is niet gemakkelijk. Het is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces. Hulp aan diegenen die hun vermoedens van een misstand naar voren willen brengen, is dus geen overbodige luxe.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders.

Daar helpen ze je graag.

Telefoon: 088 - 371 3030

www. huisvoorklokkenluiders.nl