René Arntz

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met René Arntz. Hij is eigenaar van Bureau Omgangsbeleid en HaptoConsult. Hij is werkzaam als Vertrouwenspersoon VPO/VPI, beleidsadviseur en GZ-Haptotherapeut.

Achtergrond

'Zo lang ik mij kan herinneren gaat mijn belangstelling en nieuwsgierigheid al uit naar hoe mensen met elkaar omgaan, communiceren, contact maken en wat hen letterlijk en figuurlijk beweegt.
Na de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening had ik de behoefte om mij verder te bekwamen, te specialiseren. Dat bracht mij in de wereld van haptotherapie, de meest directe vorm van communicatie via aanraking. Ik werk als zelfstandig GZ Haptotherapeut bij HaptoConsult.
Ook bracht het mij ertoe om meer naar de grenzen in de omgang met elkaar te kijken en volgde ik de opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit bij Van Oss & Partners. Inmiddels heb ik mij verder verdiept in de materie en ondersteun ik organisaties bij het vormgeven van beleid rond Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en help ik hen de uitvoering daarvan te waarborgen.'

Bureau Omgangsbeleid

Bureau Omgangsbeleid ondersteunt organisaties bij het vormgeven van beleid rond Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en helpt de uitvoering hiervan te waarborgen.
Denk hierbij aan hulp bij het schrijven van beleid, draagvlak creëren binnen de organisatie (directie, HRM, OR enzovoorts) voor het beleid, alle medewerkers betrekken (via informatieoverdracht, gesprekken in kleine groepen en training) en de organisatie helpen om de opvang voor de medewerkers goed te regelen. Verder advies over preventie en begeleiding van teams als er incidenten hebben plaatsgevonden.

informatie

René Arntz is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit, opgeleid bij VAN OSS & PARTNERS. Hij is lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en werkt volgens de geldende professionele richtlijnen en standaarden.

René Arntz
T: (026) 351 42 37
E: rene@omgangsbeleid.nl
W: www.omgangsbeleid.nl

Ondersteuning bij Beleid

René Arntz ondersteunt organisaties bij het vormgeven van beleid rond Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en helpt de uitvoering hiervan te waarborgen.
Lees meer>>>