Stefan van Weers

Van Oss & Partners werkt samen met Stefan van Weers. Hij is eigenaar van het bureau InnerMatch en is gecertificeerd vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteit en lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Naast zijn werk als vertrouwenspersoon is hij actief als coach en verzorgt hij workshops over de rol en functie vertrouwenspersonen en het thema integriteit.

Achtergrond

Zijn professionele achtergrond ligt in het personeelswerk. Na zijn studies Personeelswerk en Organisatie & Beleid, heeft hij in diverse rollen gefungeerd zoals HR-adviseur, Verandermanager en HR-Teamcoördinator. Sinds 2005 werkt hij vanuit zijn eigen bureau InnerMatch als zelfstandig coach, adviseur en trainer op het gebied van talentonderzoek & matching, teamcoaching en samenwerkingsvraagstukken. Dit doet hij vanuit een uniek integraal mensbeeld dat voor hem een bril is waarmee hij snel de essentie kan herkennen van de mens voor hem, de dynamieken waarin die terecht kan komen en ook hoe daar weer uit te komen.

Het aloude 'Ken Uzelve' is voor hem even belangrijk als 'Ken Uw naaste'. Want in de wederzijdse percepties en interacties ontstaan de problemen: misverstand, wrijving, conflict. Daarom is hij uitgebreid geschoold in 'verbindende' of 'geweldloze' communicatie (Non-Violent Communication van Marshall Rosenberg). Ook is hij opgeleid als mediator waardoor hij zich altijd bewust blijft van de fundamentele tweezijdigheid van een situatie waarin één partij zich gekwetst of benadeeld voelt.

De essentie van vertrouwenswerk

Vertrouwenswerk is voor hem in de eerste plaats het bieden van een veilige plek waar je als medewerker en mens gezien, gehoord en geaccepteerd wordt zoals je bent. Hij heeft groot respect voor de mensen die over alle mogelijke drempels stappen om hun kwetsbaarheden en vraagstukken delen met hem als vertrouwenspersoon. Dat vertrouwen krijgen is voor hem telkens weer een kostbaar geschenk en nodigt hem uit om het beste terug te geven. Keer op keer ziet hij in dit werk de klassieker bevestigt: "Problemen moet je delen". Juist door delen ontstaat er ruimte voor het vinden van oplossingen die je alleen niet ziet. En vervolgens is voor hem telkens de uitdaging: "Problemen op te lossen op de plek waar ze zijn ontstaan". En zo komt hij bij de opdrachtgever-kant van het werk als vertrouwenspersoon: organisaties helpen bij het creëren van een veilige werkplek en een open cultuur waar meldingen van incidenten positief en constructief worden opgepakt en opgelost.

In deze fundamentele tweezijdigheid zit voor hem ook de uitdaging als vertrouwenspersoon. Want zo gevoelig en kwetsbaar als het is voor een individu om een probleem te melden, zo gevoelig en kwetsbaar is het als organisatie om daarmee geconfronteerd te worden. Vertrouwen en verbinding zijn de kernwoorden bij zijn benadering van deze gevoeligheid.

Samen leren

Vanuit zijn brede achtergrond van ervaring en expertise brengt hij helderheid door analyse van complexe situaties, het creëren van inzicht in de dynamiek van de problematiek, en het ontwikkelen van scenario's voor oplossingsrichtingen. In de eerste plaats voor de persoon die met zijn verhaal bij hem komt. In de tweede plaats geven individuele incidenten vaak zicht op structurele organisatievraagstukken. De melder blijkt soms de spreekwoordelijke 'kanarie in de kolenmijn': het probleem van het individu is het symptoom van een organisatieprobleem. Daarom is hij ook graag sparringpartner voor directies, besturen en HR-directeuren. Om organisaties beter te maken.

Precies dit snijvlak van persoonlijk- en organisatievraagstuk maakt het vertrouwenswerk voor hem zo razend interessant en uitdagend. Zowel het individu als de organisatie kunnen enorm veel leren van zo'n op het oog lastige en soms pijnlijke situatie. Of om met Johan Cruijff te spreken: "Ieder nadeel hep z'n voordeel". Als vertrouwenspersoon zoekt hij naar dat voordeel voor alle betrokkenen. En hoe verborgen ook soms, dat voordeel is er altijd.

Stefan van Weers / InnerMatch

+31 6 218 317 91
stefan@innermatch.nl
www.innermatch.nl
Zutphen, Gelderland.