Training HR Professionals

"Wij als HR-professionals worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken op het vlak van ongewenste omgangsvormen.
We hebben een training nodig speciaal voor HR over onze taken, verantwoordelijkheden en instrumenten."

HR is in allerlei opzichten een belangrijke medespeler op het thema ongewenste omgangsvormen. HR is mede verantwoordelijk in het ontwikkelen van beleid ter voorkoming of beperking van PSA. Ze zorgt dat er risico-inventarisaties (RI&E) worden gemaakt, organiseert medewerker-tevredenheidsonderzoeken (MTO) en houdt exitinterviews. Ze stelt de conclusies ter beschikking aan alle spelers in het veld en adviseert wat hiermee gedaan kan worden. De werkgever dient immers een plan van aanpak op te stellen waarin is aangegeven welke maatregelen genomen zullen worden in verband met de risico's. HR zet het management aan tot de uitrol van het beleid, het kritisch denken over de effecten van het beleid en het bijstellen ervan. Ze wijst de directie en leidinggevenden op hun zorgplicht en hun taken, verantwoordelijkheden en instrumenten.

Als zowel leidinggevenden als vertrouwenspersonen als HR goed zijn opgeleid en weten wat hun taken zijn, kunnen de drie partijen vanuit wederkerigheid en verantwoordelijkheid vanuit hun functie kijken op welke aspecten zij waardevol voor elkaar kunnen zijn in het realiseren van een veilige werkplek.

VAN OSS & PARTNERS heeft zodoende ook een training voor HR professionals ontwikkeld.

Voor wie:

Deze eendaagse training is bedoeld voor HR professionals die hun kennis en vaardigheden willen optimaliseren om binnen de kaders van de rol van HR bij te dragen aan een veilig werkklimaat. Wij verzorgen deze training in-company voor minimaal 4 deelnemers tot maximaal 12 deelnemers.

download de brochure van deze training:

Brochure Training HR Professionals

.

Beoogd resultaat:

De training

De training kan in company worden georganiseerd. Voorafgaand aan de trainingsdag (9:30 - uiterlijk 17:00 uur) wordt door de deelnemers een e-learning gevolgd. Het doorlopen vergt ongeveer vijf kwartier (op een tijdstip naar eigen keuze).
Het aantal deelnemers is minimaal 4 en maximaal 12 per groep.

Cursusmateriaal

Digitaal worden aan de deelnmers verschillende documenten toegestuurd:

Geïnteresseerd?

Uiteraard kunnen wij meer informatie verschaffen en eventueel een offerte op maat opstellen.
Neem contact op met VAN OSS & PARTNERS: info@trainingvanoss.nl

.