Verdieping gespreksvoering

in opvang en vervolggesprek

Geaccrediteerd als nascholing (e-learning) door de LVV - 8 BNS uren

Wordt als e-learning gegeven, om geheel thuis te volgen

Je volgt eerst de E-learning 'Verdieping Gespreksvoering' over het opvanggesprek en vervolggesprek. Hiermee wordt je kennis weer opgefrist en verdiept. Met behulp van een aanstekelijk filmpje van een fout opvanggesprek stel je je eigen aandachtspunten weer helemaal scherp. Daarnaast wordt er een individueel 70 minuten gespreksvoering ingepland met een materiedeskundige acteur via Zoom, MS-Teams of andere media (WebEx, Facetime). Je voert de e-learning modules uit die in dit portaal voor je klaar staan en hebt hiervoor maximaal 6 weken de tijd. In overleg met jou wordt een gesprek van 70 minuten met de materiedeskundige acteur ingepland.

schrijf hier in voor de e-learning

'Goh wat erg zeg... als ik jou was zou ik het er niet bij laten zitten.....'

Hoe verdiep ik mijn vakmanschap als vertrouwenspersoon in de gespreksvoering?
Hoe haal ik nog meer rendement uit het opvang- en vervolggesprek?
De drijfveer van vele vertrouwenspersonen is het helpen van de medemens.
Hoe helpen we de melder die in de knel zit?
Waarbij sprake is van krachtverlies...
Verlies van eigenheid...
Verlies van eigen regie...

Die melder die vooral de behoefte heeft om te ervaren:

Hoe leveren we als Vertrouwenspersoon hier nu écht een bijdrage aan?
Wat zijn de werkende elementen?

In deze nascholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

In de ochtend staat het opvanggesprek centraal.
In de middag staat het 'vervolg gesprek' en het werken met de escalatieladder centraal.

.

Cursusdata en inschrijven e-learning

.

Empathisch luisteren

'Ik begrijp wat je bedoelt. Je ziet dat wel vaker. Ik ken die types. Ik begrijp wat je bedoelt.'

Je luistert vaak niet met de bedoeling om iemand te begrijpen, maar om antwoord te kunnen geven. Je projecteert je eigen film op het verhaal van de melder. Je begrijpt nooit echt wat zich afspeelt in het hoofd van de melder.

Empathisch luisteren is luisteren met de intentie de ander echt te begrijpen. Je verplaatst je in het referentiekader van de ander. Je bekijkt de wereld zoals de melder hem bekijkt. Je luistert niet alleen met je oren en je hoofd, maar ook met je ogen en met je hart. Je luistert om te kunnen voelen en de impact voor de melder te kunnen vatten.

Omgaan met emoties

'Met hoeveel collega's werk je eigenlijk?' Er valt een traan... 'Hebben je collega's ook last van dat gedrag?'
De vragen van de vertrouwenspersoon zijn niet altijd in overeenstemming met wat voelbaar aanwezig is in het hier en nu bij de melder. Er is soms een grote discrepantie tussen het gevoel en de gestelde vragen. De vertrouwenspersoon is niet in het hier en nu in verbinding met de melder en kan daardoor de impact niet echt vatten.

Luisteren samenvatten doorvragen

Luisteren is meer dan alleen woorden horen. Een van de tools voor het opvang en ook het vervolggesprek met melder ligt in LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. LSD begint met luisteren met je oren, je lijf en je hart. Daarna vat je de essentie van wat je hebt gehoord samen in eigen woorden of soms juist in de woorden van de ander Je checkt daarmee of je de boodschap helemaal goed hebt begrepen en biedt de ander gelegenheid om aan te vullen of te corrigeren. Vervolgens ga je doorvragen. Met vragen die aansluiten op wat de ander heeft vertelt, loop je het spoor van het verhaal en gevoelens verder af. Het lijkt zo eenvoudig maar het is hogeschoolwerk!

De escalatieladder in de praktijk

Na de fase van het opvanggesprek volgt de fase van het vervolggesprek. In deze fase gaan we werken met de escalatieladder.
Doel hiervan is dat de melder een passende keuze kan gaan maken voor een mogelijke oplossing van zijn/haar probleem.
De methode van 'werken met de escalatieladder' komt tijdens deze nascholing helder in beeld. Ook hier zal het accent liggen op empowerment.

Beoogd resultaat van deze nascholing

Nascholing Verdieping gespreksvoering in opvang en vervolggesprek:

De essenties van gespreksvoering worden voluit voor het voetlicht gebracht.
In de training is alle ruimte voor theorie en praktijk, het oefenen en eigen maken en tevens de reflectie.

We oefenen met elkaar en met acteur. We oefenen in opvanggesprek en vervolggesprek met melder.

Cursusdata en inschrijven e-learning

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl