Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict

Accreditatie door LVV - 9 BNS uren

'75 procent van mijn opvanggesprekken gaan over een arbeidsconflict.'

Jaarlijks heeft 6 % van de werkzame bevolking te maken met een arbeidsconflict en melden 100.000 medewerkers zich om deze reden ziek.

Bij een arbeidsconflict wordt vaak een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Soms is het vrij snel helder dat het zuiver gaat om een arbeidsconflict. Maar veel vaker is de scheidslijn troebel: ongewenste omgangsvormen lijken door het arbeidsconflict heen te lopen. Soms raakt het ook nog aan integriteit. Noch voor de vertrouwenspersoon noch voor de melder is het altijd helder. Wat zijn je mogelijkheden en beperkingen in je rol van vertrouwenspersoon?

In onze ogen kan de vertrouwenspersoon in nagenoeg alle situaties van arbeidsconflict voor melder een wezenlijke rol vervullen. Is het niet in de opvangrol dan in de rol van doorverwijzer. Let op: je hebt nooit de rol van belangenbehartiger. Ook de LVV is daar heel helder over. In de beperking toont zich de meester!

Het is voor elke organisatie van groot belang om arbeidsconflicten en ongewenste omgangsvormen te voorkomen en een integer werkklimaat te bevorderen, zodat iedere werknemer zich veilig voelt en optimaal kan presteren.

We kijken naar de mogelijkheden van de vertrouwenspersoon op de drie hoofdtaken bij arbeidsconflicten.
Overeenstemming met leidinggevenden over de mogelijkheden en beperkingen in de rol van vertrouwenspersoon, is daarbij een absolute must!

Voor wie:

Voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal hun rol willen benutten bij arbeidsconflicten binnen de kaders van hun functie. Accreditatie voor deze nascholing is toegekend: 9074 F

Cursusdata en inschrijven

Resultaat van deze nascholing:

De opleiding:

In de training werken we met trainer/acteur met een praktijksituatie waarin ongewenste omgangsvormen verweven zitten in een arbeidsconflict. We leren taakconflict en bejegeningsconflict ontwarren. We werken aan de lastige aspecten en de mogelijkheden en valkuilen in je opvangrol en doorverwijsrol. Het is een inspirerende en complexe casus. Daarnaast krijg je ook een theoretisch kader.
Er kan in company ook gekozen worden om te werken met een casus van de eigen organisatie.

Nascholing vertrouwenspersoon en Arbeidsconflict (N VP A):

Cursusduur: 1 dag (= 8 uur)

aanwezigheid: Er geldt een 100% aanwezigheidseis om het certificaat te behalen

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Minimaal opleidingsniveau: MBO+/ HBO denkniveau

Kosten: €395,- p.p (inclusief: locatiekosten, catering, cursusmap). Wij zijn vrijgesteld van BTW

Locatie: Den Bosch

Werktijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Cursusdata en inschrijven

In company mogelijkheid nascholing vertrouwenspersoon en reorganisatie (N VP A):

We realiseren maatwerk en stellen graag een offerte voor u op.

In company: kosten/ offerte opvraagbaar voor een dag training en voorbereidingskosten, exclusief reiskosten.
Van Oss en Partners is als opleidingsinstituut vrijgesteld van BTW.

Neem telefonisch of per email contact met ons op:

info@trainingvanoss.nl