4-daagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Geaccrediteerd door LVV

NIEUW

Vanwege corona hebben we onze standaard 4-daagse basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (OO en I) nu ook als 2 'corona proof' varianten beschikbaar:

4-daagse volledig ONLINE basisopleiding vertrouwenspersoon OO&I

Je doorloopt deze opleiding geheel thuis via 'online ontmoetingen' en E-learning modules. Het voordeel is, dat je deze E-learning modules in eigen tijd kunt doen.

Schrijf hier in voor de volledig online opleiding>

4-daagse HYBRIDE basisopleiding vertrouwenspersoon OO&I

Je doorloopt deze opleiding gedeeltelijk via live bijeenkomsten op locatie (met trainer en andere deelnemers). Deze vinden echter buiten de spits plaats op aangepaste cursustijden en worden aangevuld met E-learning.

Schrijf hier in voor de hybride opleiding>

Lees meer over onze online mogelijkheden >

Na deze opleiding kun je je laten registreren als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en er wordt ook een eerste fundament gelegd voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit.

Het combineren van de rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit levert meerwaarde voor de melder en voor de organisatie. Het vraagt om extra kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon. In deze opleiding worden ze helder uitgewerkt. Je krijgt inzicht in het verschil van taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen van beide rollen. Daarnaast wordt er gewerkt aan houdingsaspecten, competenties en specifieke gespreksvaardigheden. We besteden ook aandacht aan de rol van de vertrouwenspersoon bij een arbeidsconflict.

Onze jurist verzorgt een dagdeel juridische aspecten. Je oefent uitgebreid het gesprek met de melder met een materiedeskundige acteur.
Om effectief invulling te kunnen geven aan je rol ontvang je diverse (digitale) handvatten, een uitgebreid naslagwerk met praktische hand-outs en een alomvattend voorbeeldbeleid als leidraad voor jouw organisatie.
Als vertrouwenspersoon heb je tevens een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers. Wij ondersteunen je daarin met onder andere PowerPoint en verschillende filmpjes.

Wijziging:


Per 1 januari 2021 wordt de vierdaagse combi-opleiding de algemene basisopleiding die leidt tot gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon. De LVV vindt dat elke vertrouwenspersoon ook enige toerusting over integriteit in huis moet hebben. De driedaagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen komt dan in zijn huidige vorm te vervallen.


Voor wie:

Voor interne en externe vertrouwenspersonen die de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit willen combineren en een officieel erkend certificaat willen behalen voor de functie van LVV gecertificeerd Vertrouwenspersoon. Deze combi-cursus vertrouwenspersoon levert je tot 1 januari 2021 tevens een certificaat op van 1 dag geaccrediteerde nascholing Vertrouwenspersoon Integriteit. Je kunt dit na vier jaar gebruiken voor de her-certificering als LVV vertrouwenspersoon. Zij die de rol van Vertrouwenspersoon Integriteit ook op zich nemen, raden wij aan om in de loop der tijd hun vakmanschap weer verder te verdiepen met de tweedaagse nascholing integriteit.

Eisen

Je hebt bij voorkeur een HBO of Universitaire opleiding. Minimale vereiste vanuit de LVV is MBO-plus denkniveau. Je hoeft nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

cursusdata en inschrijven

Waar?

Onze trainingen via open inschrijving vinden plaats in Den Bosch, Zwolle en Gouda. We werken in een kleine groep: bij voorkeur 10, tot maximaal 12 deelnemers voor een maximaal leerrendement en optimale aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast verzorgen wij ook in-company trainingen (minimaal 4 deelnemers).

Resultaat

De opleiding:

Het uitgebreide programma van deze 4 dagen kunt u opvragen via: info@trainingvanoss.nl
We werken met creatieve werkvormen en uitdagende interactie, ervaringsuitwisseling en veel humor. Er komt een diversiteit aan onderwerpen diepgaand aan de orde.

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPOOI4):
Aantal deelnemers: bij voorkeur 8, maximaal 10 deelnemers (in Zwolle en Gouda: maximaal 12)

Inclusief: dagdeel jurist

Studiebelasting: gemiddeld 2 à  3 uur per trainingsdag

Kosten: 4-daagse € 1395,- (inclusief: locatiekosten, catering, cursusmap) Wij zijn vrijgesteld van BTW

Locatie: Ophoviuslaan 94 Den Bosch (nu ook in Gouda en Zwolle)

Werktijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

PE punten:
Voor deze opleiding kunnen MfN registerpunten worden verstrekt. Hiervoor dient vooraf door VAN OSS & PARTNERS voor de betreffende cursusdata een aanvraag bij MfN te worden gedaan. Wij verzoeken u dit bij de inschrijving (in het opmerkingenveld) aan te geven.

cursusdata en inschrijven

GRATIS ADVIES

Misstanden melden is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij het Adviespunt van het Huis voor Klokkenluiders.
Zij helpen je graag.

Telefoon: 088 - 371 30 30

www.huisvoorklokkenluiders.nl