Opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Na deze 4 daagse opleiding kunt u zich laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en wordt u toegerust voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit. Nu in DEN BOSCH, GOUDA en ZWOLLE!

Per 1 juli 2016 is elke organisatie met meer dan 50 werknemers nu ook verplicht beleid integriteit te hebben en een vertrouwenspersoon integriteit aan te stellen. Dit is een extra reden om de combi-cursus te volgen.

Het combineren van de rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit levert meerwaarde voor de melder en voor de organisatie. Het vraagt om extra kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon. In deze opleiding worden ze helder uitgewerkt. U krijgt inzicht in het verschil van taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen van beide rollen. Daarnaast wordt er gewerkt aan houdingsaspecten, competenties en specifieke gespreksvaardigheden. We besteden ook aandacht aan de rol van de vertrouwenspersoon bij een arbeidsconflict.

Onze jurist verzorgt een dagdeel juridische aspecten. U oefent uitgebreid het gesprek met de melder met een materiedeskundige trainingsacteur.
Om effectief invulling te kunnen geven aan uw rol ontvangt u diverse handvatten, een naslagwerk met praktische hand-outs en een alomvattend voorbeeld van beleid voor uw organisatie. Als vertrouwenspersoon heeft u een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers. Wij ondersteunen u daarin met PowerPoints en verschillende filmpjes.

Kortom:
U wordt in deze geaccrediteerde training volledig toegerust om te functioneren als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en tevens opgeleid voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit.

Voor wie:

Voor interne en externe vertrouwenspersonen die de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit willen combineren en een officieel erkend certificaat willen behalen voor de functie van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. Bij goed gevolg kunt u zich direct na de cursus laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon. De toets vindt op de laatste trainingsdag plaats.
Deze combi cursus vertrouwenspersoon levert u tevens een certificaat op van 2 dagdelen geaccrediteerde nascholing Vertrouwenspersoon Integriteit. U kunt dit na vier jaar gebruiken voor de her-certificering als vertrouwenspersoon ongewensteomgangsvormen.

Eisen:

U heeft bij voorkeur een HBO of Universitaire opleiding. Minimale vereiste vanuit het Keurmerk Instituut is MBO-plus denkniveau.
U hoeft nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

Certificering opleiding vertrouwenspersoon:


De cursus bevat alle onderdelen van de driedaagse gecertificeerde cursus vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (totaal 6 dagdelen) Bij goed gevolg ontvangt u het officieel erkende Keurmerkcertificaat voor de functie van gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarmee kunt u zich bij de LVV laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarnaast zijn in deze combi-cursus vertrouwenspersoon 2 dagdelen Vertrouwenspersoon Integriteit geïntegreerd. Deze 2 dagdelen zijn door het Keurmerkinstituut officieel geaccrediteerd als nascholing integriteit voor de VPO. Hiervoor ontvangt u een bewijs van 2 dagdelen geaccrediteerde nascholing integriteit. (Voor vertrouwenspersoon integriteit bestaat in Nederland nog geen certificering) Lees meer over de certificering en toetsing >>>

3 Trainingslocaties:

We werken met een kleine groep ten behoeve van een maximaal persoonlijk leerrendement en optimale aandacht voor eigen ontwikkelpunten.
Wij voeren deze training vertrouwenspersoon uit op 3 locaties. In Den Bosch minimaal 6, maximaal 10 deelnemers, in Zwolle maximaal 12 deelnemers en in Gouda, maximaal 12 deelnemers.

cursusdata en inschrijven

Resultaat opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit:

De opleiding:

Het uitgebreide programma van deze 4 dagen kunt u opvragen via: info@trainingvanoss.nl
We werken met creatieve werkvormen en uitdagende interactie, ervaringsuitwisseling en veel humor. Er komt een diversiteit aan onderwerpen diepgaand aan de orde:

VAN OSS & PARTNERS onderscheidende kwaliteiten:

4-daagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPOOI4):
Aantal deelnemers: bij voorkeur 8, maximaal 10 deelnemers (in Zwolle en Gouda: maximaal 12)

Inclusief: dagdeel jurist

Studiebelasting: gemiddeld 2 à 3 uur per trainingsdag

Kosten: 4-daagse € 1395,- (inclusief: locatiekosten, catering, cursusmap) Wij zijn vrijgesteld van BTW

Locatie: Ophoviuslaan 94 Den Bosch (nu ook in Gouda en Zwolle)

Werktijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

cursusdata en inschrijven

GRATIS ADVIES

Misstanden melden is vaak een eenzaam en ingewikkeld proces.

Melders van misstanden en vertrouwenspersonen kunnen daarom voor advies en ondersteuning terecht bij het Adviespunt van het Huis voor Klokkenluiders.
Zij helpen je graag.

Telefoon: 088 - 371 30 30

www.huisvoorklokkenluiders.nl