Werken met escalatieladder

'Weet je wat jij moet doen...'
'Je moet gewoon nog een keer met hem praten'
'Je moet aangeven dat je er niet van gediend bent'
'Je moet naar je leidinggevende gaan'
'Je moet ècht een klacht indienen'
'Je moet...'

Als vertrouwenspersoon wil je de melder zo graag helpen. Je wil het oplossen. Dat is een grote valkuil voor veel vertrouwenspersonen. Werken met de escalatieladder biedt een gedegen methode om de melder te helpen zelf een eigen keuze te maken.

Voor wie:

Vertrouwenspersonen die de basiscursus hebben gevolgd en zich extra willen bekwamen in het werken met de escalatieladder.

Beoogd resultaat:

De training:

We starten met een opvanggesprek. Zodra het verhaal en de emoties op tafel liggen, kijken we met melder naar 'hoe nu verder'. Allereerst leer je om met behulp van vragen en doorvragen, de voor de melder belangrijke criteria naar boven te halen. Vanuit de escalatieladder breng je met de melder alle keuzemogelijkheden in kaart en je helpt de melder bij het zicht krijgen op de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende keuzes. Je helpt de melder om zelf een eigen afweging te kunnen maken. Dan kan de melder een eigen keuze maken die past bij de persoon en de situatie. Je leert werken met 'helpende effectieve vragen'. Natuurlijk is er ook in dit gesprek oog voor het gevoel van de melder. Immers wanneer melders de kans krijgen zichzelf bloot te geven, blijkt vaak dat zij gaandeweg hun eigen problemen kunnen analyseren en oplossen.
Wanneer het zinvol is, kan de trainer een demonstratie geven van het werken met de escalatieladder, om de deelnemers een inspirerend beeld te geven van waaruit zij zelf aan de slag gaan en het zich eigen maken.
We bieden tevens de mogelijkheid om te werken met de escalatieladder voor leidinginggevenden. We werken dan aan je adviserende rol voor leidinggevenden waar een melding is gedaan van ongewenste omgangsvormen.

Werken met escalatieladder (NE):

Cursusduur: 1 dag

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers (in overleg)

Locatie: In Company

Minimaal opleidingsniveau: MBO+/ HBO denkniveau

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Voor meer informatie of een offerte: info@trainingvanoss.nl