Marcel van Oss

Extern vertrouwenspersoon

Als het op het werk wringt in de omgang, communicatie of wijze van leidinggeven, dan heeft dat al snel grote effecten op je welzijn, de samenwerking, je gezondheid en je productiviteit.

Ik heb persoonlijk ervaren hoe heftig de impact is als je klem zit in een werkrelatie. Hoe het in alles doorwerkt. Hoe het je aantast. Hoe belangrijk het dan is dat er iemand naast je staat en dat er ruimte is voor je verhaal en je emotie, dat je daadwerkelijk gezien en gehoord wordt en dat er erkenning is. Jij bent niet gek! Daarnaast heb ik ervaren dat het heel belangrijk is dat je eigen weg mag kiezen, in je eigen tempo, ook al roept je hele omgeving al jaren: 'ga weg daar!'

Daarom ben ik vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen!

Misstanden

Daarnaast vind ik het belangrijk dat medewerkers die misstanden signaleren, de veiligheid voelen om deze te melden. Dat vind ik van grote waarde voor zowel de melder als voor de organisatie. Moet je wel of niet melden? Ik snap dat je als potentiele melder van misstanden je zorgen maakt over de gevolgen van een melding, zorgen over je eigen positie: 'beland ik net als Ad Bos in een caravan?'

Daarom wil ik als vertrouwenspersoon integriteit een sparringpartner zijn.

Gecertificeerd

Marcel van Oss werkt als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon onder andere voor Patheon/ Banner Pharma Caps. Hij is vanaf 1995 werkzaam op het terrein van ongewenste omgangsvormen, diversiteit en integriteit. Zijn hart lag vanaf dag 1 bij het werk van de vertrouwenspersoon:

'Als mensen zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen, zijn zij beter in staat om vanuit eigen kracht een passende route te kiezen in de ongewenste situatie.'

Beschikbaarheid

Marcel is als extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor Noord Brabant/ omgeving Den Bosch.
Hij is tevens directeur/ trainer bij Van Oss & Partners Training Coaching, een gecertificeerd bureau voor het opleiden van vertrouwenspersonen. De opleiding en nascholing van vertrouwenspersonen is zijn kernactiviteit.

contact