Vertrouwenspersoon en reorganisatie

Schrijf nu in

Reorganisatie gaat vaak gepaard met ongewenst gedrag. De noodzaak tot reorganisatie en de gevolgen voor de veiligheid van iedere werknemer, lopen door elkaar heen.

De Nascholing vertrouwenspersoon en reorganisatie is geschikt voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal toegerust willen zijn voor hun rol als vertrouwenspersoon in tijden van reorganisatie binnen de kaders van hun functie. Het betreft een geaccrediteerde nascholing.

Cursustijden: 9:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)

LET OP:

Vanwege corona kunnen wij onze live trainingsdata die hieronder worden genoemd niet allemaal garanderen. Indien je je voor onderstaande cursusdata inschrijft, kan het zijn dat we vanwege landelijke of lokale verorderdeningen de training nog een dag van tevoren moeten annuleren. Uiteraard zijn daar dan voor jou geen kosten aan verbonden.


Cursusdata

Startdatum: 15-06-2023
Locatie: VAN OSS & PARTNERS: Utrecht - Aristo Utrecht CS
Totale groepsgrootte: 12
Kosten: € 350