Vertrouwenspersoon en reorganisatie

Schrijf nu in

Reorganisatie gaat vaak gepaard met ongewenst gedrag. De noodzaak tot reorganisatie en de gevolgen voor de veiligheid van iedere werknemer, lopen door elkaar heen.

De Nascholing vertrouwenspersoon en reorganisatie is geschikt voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd en optimaal toegerust willen zijn voor hun rol als vertrouwenspersoon in tijden van reorganisatie binnen de kaders van hun functie. Het betreft een geaccrediteerde nascholing.

Cursustijden: 9:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 9:00 uur)


Cursusdata

Startdatum: 25-01-2024
Locatie: VAN OSS & PARTNERS: Utrecht - Aristo Utrecht CS
Totale groepsgrootte: 12
Kosten: € 350