Wet en achtergrondinformatie

Hieronder vindt u achtergrondinformatie van het Huis voor Klokkeluiders

Lees wetswijziging naar Wet Bescherming Klokkenluiders 2023

Memorie van toelichting - verplicht stellen van vertrouwenspersoon

Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon.

Wetsuitspraak over integriteit en geannonimiseerde verklaringen

Bij een (vermoeden van een) integriteitsschending denk bijvoorbeeld aan ongewenst gedrag wil je als werkgever kunnen optreden. Dit vraagt om een zorgvuldig onderzoek, niet alleen in het belang van de medewerkers die last hebben van bepaald gedrag, maar ook in het belang van de medewerker die het vermeende gedrag vertoont. Laatstgenoemde moet zich immers tegen de verdachtmakingen kunnen verweren. Er ontstaat een spanningsveld op het moment dat eerstgenoemde medewerkers uitsluitend anoniem willen meewerken aan een onderzoek.

Intern onderzoeksprotocol - HvK maart 2020

Toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders - februari 2020

Onderzoeksrapport HvK - Werknemer thuis na kritiek op aanbesteding (18 februari 2020)

Staatscourant Gedragscode Integriteit (31 december 2019)

Onderzoeksrapport HvK - Verlenen van vergunningen door waterschap (12 juli 2019)

Onderzoeksrapport HvK - Storten van grond (1 mei 2019)

Onderzoeksrapport HvK - Bejegening na melding gebruik van keurmerk (1 mei 2019)

Onderzoeksprotocol Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Huis voor Klokkenluiders - Integriteit in de praktijk: de Vertrouwenspersoon

Protocol Onderzoek Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders - Brochure Vertrouwenspersoon Integriteit

Huis voor klokkenluiders - Jaarverslag 2017

Staatsblad 148 Wet Huis voor klokkenluiders

Staatsblad 147 Wet Huis voor klokkenluiders

Informatiebrief Wet Huis voor klokkenluiders

Huis voor klokkenluiders - Integriteit in de praktijk: meldregeling

Huis voor klokkenluiders - Integriteit in de praktijk: Werken aan cultuur

Huis voor klokkenluiders - Jaarverslag 2016

Publicatie: Integriteit, misstanden en de WOR

Publicatie: Integrity Management in the Dutch Public Sector

Column: Bocche della verita