Gerard Dijkstra

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Gerard Dijkstra, eigenaar van Buro Konfidi Vertrouwenspersonen.

Achtergrond

Gerard Dijkstra is geregistreerd en gecertificeerd externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit en lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
Gerard is sinds 2004 gespecialiseerd in vraagstukken rondom psychosociale arbeidsbelasting/ ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zijn werkgebied is geheel Nederland en werkt samen in een landelijk netwerk van ongeveer 25 geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersonen. De huidige opdrachtgevers bevinden zich onder meer in het bedrijfsleven, zorg, welzijn, kinderopvang, scholen en overheid.

Gerard is ook werkzaam als vertrouwenspersoon reorganisaties en politieke ambtsdragers. Daarnaast verzorgt hij dilemmatrainingen en workshops voor management, ondernemingsraad, medewerkers, cliëntenraad en interne vertrouwenspersonen over sociale veiligheid en de rol van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Gerard is lid van de werkgroep ongewenste omgangsvormen van de Sportraad Apeldoorn. Doelstelling: bewustwording over gewenst gedrag en signaleren ongewenst gedrag binnen sportverenigingen. Hierover voorlichtingen geven aan ouders, bestuurders, coaches, trainers en leiders van verenigingen. Daarnaast is hij intervisor van vertrouwenscontactpersonen van verenigingen.

Gerard geeft aan de Bestuurdersacademie Apeldoorn training op het gebied van sociale veiligheid aan Bestuurders van (sport-)verenigingen
Hij heeft ruim 25 jaar managementervaring opgedaan zowel in het bedrijfsleven en overheid.

Vertrouwenspersoon

Gerard is vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen geworden omdat hij het erg belangrijk vind dat medewerkers in een veilige omgeving werkzaam zijn. Het komt te vaak voor dat medewerkers vanwege ongewenste omgangsvormen negatieve gevolgen op hun werk en in hun privé- leven ondervinden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in psychosomatische klachten, wantrouwen in de relationele sfeer, daling arbeidssatisfactie, verzuim en uitstroom. Daarnaast is Gerard vertrouwenspersoon integriteit waarbij hij het aanspreekpunt is voor medewerkers bij integriteitschendingen, (vermoeden) van misstanden en onregelmatigheden.

Als vertrouwenspersoon zorgt Gerard voor de emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij meldingen en/of klachten wegens ongewenst gedrag en integriteit. De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon is voor medewerkers belangrijk. Dit betekent dat Gerard vertrouwelijk omgaat met de informatie van de medewerkers en dat hij een geheimhoudingsplicht heeft.

Praktische informatie

Gerard Dijkstra - Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

T: 06 55183368

E: info@konfidi.nl

W: www.konfidi.nl