Jan Peter Versteege

VAN OSS & PARTNERS werkt samen met Jan Peter Versteege

Werkgebied: Noord-Holland (woonachtig Zandvoort)

Werkervaring

Jan Peter Versteege is een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon, onafhankelijk, betrouwbaar en getraind om de medewerker te helpen. Versteege is zelfstandig ondernemer en werkt als vertrouwenspersoon, geestelijk verzorger en begeleider, coach en bemiddelaar (mediation). De Zandvoorter richt zich op zowel profit als non-profit organisaties. Hij is geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen als extern vertrouwenspersoon en heeft ruime ervaring opgedaan bij een groot concern met vele dochters.

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)

Een goed beleid tegen ongewenst gedrag is voor elk bedrijf van groot belang. Of het nu gaat om seksuele intimidatie, pesten, agressie of discriminatie. Jan Peter Versteege is in 2000 opgeleid tot vertrouwenspersoon en heeft naast een lange ervaring met een grote diversiteit aan meldingen ook veel workshops gevolgd en specifieke nascholingen. In grote en kleinere organisaties is hij snel inzetbaar, waarbij hij beschikbaar is voor kleinere workshops van een tot anderhalf uur om teams te trainen in het onderkennen van ongewenst gedrag. Versteege wil opvang bieden, een luisterend oor zijn en de mensen die hem inschakelen, helpen tot een eigen keuze te komen in het omgaan met de ongewenste situatie. Het hoeft immers niet persé tot een officiële klacht te komen. Wanneer kleinere organisatie geholpen willen worden het opzetten van beleid denkt hij mee en geeft hij graag voorlichting om zo tot een breed gedragen opzet qua voorlichting te komen.

Externe vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

Wie in zijn bedrijf twijfelachtige zaken heeft meegemaakt en er niet over durft te praten, loopt soms rond met een knoop in zijn maag. Aan wie kun je je geheim vertellen? En komt dat vertellen niet als een boemerang bij je terug? Uit de media weten we dat sommige klokkenluiders in een uiterst lastige positie terecht zijn gekomen en soms zelfs hun baan kwijt zijn geraakt. Versteege wil als vertrouwenspersoon integriteit (VP I) mensen helpen de weg te vinden en 'klokkenluiders' goede adviezen geven om hun eigen positie niet te schaden. Dat begint met een goed en open gesprek op een vertrouwde plek. In zijn algemeenheid betreft het klachten over een of meer collega's, die zich inlaten met fraude, cliënten bevoordelen of anderszins het blazoen van het bedrijf of collega's schaden. Net als de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) geeft de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) of de VPO & I (als het bedrijf de dubbelfunctie geen probleem vindt), de melder alle ruimte zijn verhaal te doen en helpt hij eventuele emoties te uiten en een plek te geven.

Contact

Jan Peter Versteege

Werkgebied: Noord-Holland

M 06-21651002

E info@deopreghte.nl

W www.deopreghte.nl