Kenneth Macnack

Kenneth Macnack werkt samen met VAN OSS & PARTNERS. Hij is eigenaar van KAM bv, communicatie advies, training en coaching. Hij is gespecialiseerd in het geven van adviezen, trainingen en coaching op het gebied van: Interculturele vraagstukken; agressiebeheersing en samenwerking binnen gemeentes, welzijnsinstellingen, politie, beveiligingsorganisatie en het hoger beroepsonderwijs.

Zijn affiniteit voor de rol van vertrouwenspersoon

Kenneth is zich geleidelijk door zijn specifieke manier van werken, mensen / teams in de eigen kracht zetten, in aanraking gekomen met vraagstukken die binnen de functie en rol van (extern) vertrouwenspersoon vallen.

Hij kan een melder op zijn natuurlijke manier bewust maken van de kracht die het geven van taal aan gevoelens kan opleveren. Hierdoor laat hij de melder ervaren dat kwetsbaar opstellen een kracht kan zijn om verheldering in een situatie te krijgen. Bovendien krijgt de melder inzicht en handvatten om te onderzoeken of de dader bewust of onbewust druk zet met zijn handelingswijze. De uitkomst hiervan kan helpend zijn voor de melder bij de weging welke stappen hij/ zij kan maken.

Hiernaast spreekt de duidelijke positionering en afspraken met een organisatie hem aan. Hij kan en wil zich maximaal inzetten in de rol is van VP en aandacht geven aan:

Aanvullende informatie

Kenneth Macnack is gecertificeerd vertrouwenspersoon en Lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Zijn werkgebied is Gelderland.

Achtergrond

Als persoon is hij mede gevormd door op jonge leeftijd, vanuit Suriname met zijn ouders in Nederland te komen wonen. Het opgroeien in twee zeer verschillende landen en de weg die hij heeft afgelegd om een eigen plek te veroveren in zijn nieuwe vaderland/thuisland, hebben er zeker toe bijgedragen om uit te groeien tot de communicatietrainer die hij nu is. Het doorgroeien naar adviseur en coach, was een logische gevolg van zijn behoefte om zich te blijven ontwikkelen. Dit verliep daardoor, ondersteund door een gerichte opleiding, heel natuurlijk.
Van de opleiding CMV, afstudeerrichting welzijnskunde en welzijnsmanagement, naar de opleiding coaching en supervisie heeft Kenneth zijn praktijk ervaring opgedaan in het welzijnswerk van 1986 tot en met 1996. Eerst als pedagogisch medewerker en later als pedagogisch coördinator, binnen open รข€" en gesloten internaten. In 1996 heeft hij Kenneth Macnack training en advies opgericht, wat nu uitgegroeid is tot KAMbv.
In zijn aanpak gaat hij er vanuit, dat hij mensen niets nieuws kan leren. Wel kan hij samen met hen kijken op welke manier zij hun vaardigheden, kennis en emotie (anders) inzetten, om te komen tot een ander / bevredigend resultaat.

Informatie

Kenneth Macnack / KAM bv
Postbus 4077; 6803EB Arnhem
Tel. 06 11725205
kenneth.macnack@gmail.com