Leiderschap: ongewenste omgangsvormen

Alleen als mensen tot bloei komen, dan bloeit het bedrijf.

De unieke kennis en krachten van iedere medewerker voluit benutten, kan alleen in een veilige werkomgeving. Werk als leidinggevende vanuit gezag, niet vanuit macht. Investeer in relationele gelijkwaardigheid. Iedere medewerker wil gewaardeerd worden om zijn kennis, inzet en inbreng.

De Arbowet verplicht de werkgever tot het voorkomen en beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie. Leidinggevenden hebben een hoofdverantwoordelijkheid in het zorg dragen voor een veilige werkplek. Dit vergt doorlopende inzet van leiderschap.

Hoe realiseren we een veilige cultuur waarin elkaars wensen en grenzen herkend, erkend en gerespecteerd worden.

Dit bereik je door als leidinggevende allereerst te reflecteren op het eigen leiderschap. Daarnaast het gesprek te voeren over wat gewenst en ongewenst is en de veiligheid te creëren elkaar daarop aan te mogen spreken. Daarnaast vraagt het om een zorgvuldige aanpak van meldingen van ongewenste omgangsvormen. Recht doen aan de rechten en belangen van alle partijen en de schade voor ieder zoveel mogelijk te beperken vereist deskundigheid en vakmanschap. Als handvat reiken wij u onze escalatieladder voor leidinggevenden aan, waarin de vele keuzemogelijkheden uitgebreid zijn uitgewerkt..

Voor wie:

Voor leidinggevenden die hun leiderschap en vaardigheden willen optimaliseren om een veilig en productief werkklimaat te realiseren en te houden.

Beoogd resultaat:

pesten

De opleiding:

Met behulp van een scène uit de praktijk, worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenste omgangsvormen onder de loep genomen. De training richt zich ook op het reflecteren op eigen gedrag, de eigen morele fitheid en de duistere kant van de eigen macht.

We gaan met een praktijksituatie aan de slag. Met behulp van een acteur trainen we de benodigde vaardigheden in opvanggesprek, wederhoor, aanspreken op vermeend gedrag, bemiddeling en een groepsgesprek. Er is ruimte voor dilemma's uit de eigen praktijk.

Reacties leidinggevenden in evaluatie:

Ministerie Infrastructuur en Waterschap Den Haag 2019 tot nu
Live training 750 leidinggevenden (vooraf deden zij de e-learning)

"Praktische opzet met doorlopend oefengesprek werkte goed."
"Veel oefenen. Sterk dat de theorie al in de e-learning zat."
"Aansprekend om zo praktisch te oefenen en daaruit voortvloeiend het delen van de verschillende gezichtspunten en in discussie te gaan over de dilemma's."

Gemiddelde waardering: 8,1


Eendaagse opleiding 'Leiderschap: ongewenste omgangsvormen':

Aantal deelnemers: bij voorkeur tussen de 8 en 12 deelnemers

Duur: 1 dag

Programma: we werken met een beproefd doortimmerd programma
(in overleg kan het programma worden aangepast aan eigen wensen)
Voorafgaand aan de trainingsdag moeten de leidinggevenden een korte, krachtige e-learning volgen.

Niveau: minimaal MBO+/ HBO/ Universitair

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem contact met ons op: info@trainingvanoss.nl