Leiderschap: ongewenste omgangsvormen

De unieke kennis en krachten van iedere medewerker moeten voluit worden benut. Dat kan alleen vanuit een veilige werkomgeving. De Arbowet verplicht de werkgever tot het voorkomen en beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie. Leidinggevenden hebben een hoofdverantwoordelijkheid in het zorg dragen voor een veilige werkplek. Dit vergt vakmanschap.

Voor wie:

Voor leidinggevenden die hun leiderschap en vaardigheden willen optimaliseren in het kader van het realiseren van een veilig en productief werkklimaat.

Beoogd resultaat:

pesten

De opleiding:

Met behulp van een scene uit de praktijk, worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenste omgangsvormen onder de loep genomen. De training richt zich doorlopend op het reflecteren op eigen gedrag en de eigen morele fitheid. De verplichtingen vanuit Arbowet en beleid, de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden, de beschikbare instrumenten en werken met de escalatieladder worden verhelderd en gaan we vanuit een praktijksituatie mee aan de slag. We bieden de mogelijkheid om met behulp van een acteur de benodigde vaardigheden te trainen op het terrein van interveniëren, opvanggesprek, wederhoor, aanspreken op vermeend gedrag, bemiddelen en groepsgesprek. Er is ruimte voor de dilemma's uit de eigen praktijk.

Reacties leidinggevenden in evaluatie:

Ministerie Infrastructuur en Waterschap Den Haag 2019
Training 600 leidinggevenden (in combinatie met onlinetraining)

"Praktische opzet met doorlopend oefengesprek werkte goed."
"Veel oefenen. Sterk om de theorie die al in de e-learning zat niet te herhalen."
"Aansprekend om zo praktisch te oefenen en daaruit voortvloeiend het delen van de verschillende gezichtspunten en daarover in discussie te gaan."

Gemiddelde waardering: 8,1

ICL Amsterdam 12 april 2013:
"2 mensen met veel expertise. Veel actie en beweging, gecombineerd met theorie."
"Eye openers. Veel ruimte voor discussie. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen gedrag. Duidelijke lijn, goed tempo, levensecht."

Gemiddelde waardering: 8,3

Eendaagse opleiding 'Leiderschap: ongewenste omgangsvormen':

Aantal deelnemers: bij voorkeur tussen de 6 en 12 deelnemers

Duur: 1 dag (uiteraard kan in overleg het programma en de cursusduur worden aangepast aan eigen wensen) Halve dag in combinatie met e-learning.
U kunt er ook voor kiezen dat leidinggevenden alleen de korte, krachtige e-learning volgen.

Niveau: minimaal MBO+/ HBO/ Universitair

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl