Leiderschap: ongewenste omgangsvormen

De unieke kennis en krachten van iedere medewerker moeten voluit worden benut. Dat kan alleen vanuit een veilige werkomgeving. De Arbowet verplicht de werkgever tot het voorkomen en beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie. Leidinggevenden hebben een hoofdverantwoordelijkheid in het zorg dragen voor een veilige werkplek.

Voor wie:

Voor leidinggevenden die hun leiderschap willen optimaliseren in het kader van werken aan een veilig en productief werkklimaat.

Resultaat:

pesten

De opleiding:

Met behulp van scenes uit de praktijk, worden op interactieve wijze de mechanismen van ongewenste omgangsvormen en diversiteit onder de loep genomen. De training richt zich ook doorlopend op de eigen morele fitheid. De verplichtingen vanuit Arbowet en beleid, de taken van leidinggevende en vertrouwenspersoon, de beschikbare instrumenten en werken met de escalatieladder worden behandeld. We bieden de mogelijkheid om met behulp van acteur meer grip te krijgen op instrumenten van leidinggevenden zoals interveniëren, gesprek met lasthebber en lastveroorzaker, bemiddelen en groepsgesprek.

Op de tweede dag werken we aan de verdieping van het inzicht en de vaardigheden, door te werken met de dilemma's uit eigen praktijk. Een diversiteit aan werkvormen kan worden ingezet.

Reacties leidinggevenden in evaluatie:

ICL Amsterdam 12 april 2013:
2 mensen met veel expertise. Veel actie en beweging, gecombineerd met theorie. Eye openers. Veel ruimte voor discussie. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen gedrag. Duidelijke lijn, goed tempo. Levensecht.

Gemiddelde waardering: 8,3

1- of 2-daagse opleiding 'Leiderschap: ongewenste omgangsvormen':

Aantal deelnemers: bij voorkeur tussen de 6 en 12 deelnemers

Duur: 1 of 2 dagen (uiteraard kan in overleg het programma en de cursusduur worden aangepast aan eigen wensen)

Niveau: minimaal MBO+/ HBO

Trainingslocatie: In Company

Kosten: wij stellen graag een offerte voor u op

Neem telefonisch of per email contact met ons op: info@trainingvanoss.nl